Hlavní navigace

Vyplatí se vám profesní účet?

29. 1. 2004
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Bez bankovního účtu se dnes obejde málokdo, obzvláště když podniká. Podnikatelé některých profesí si mohou vybírat nejen z běžných podnikatelských účtů, ale i ze speciální nabídky několika bank určené jenom jim. Komu jsou profesní účty určeny a jaké mají výhody?

Běžné podnikatelské účty nabízejí vlastně všechny banky působících na českém trhu. Vybrat si z této široké nabídky tu nejvhodnější je obtížné. Stejně tak doporučit všem jeden účet či balíček bankovních služeb jako nejlepší by bylo neseriózní, protože stěží lze zvolit kritéria, podle nichž by bylo možno komplexně a objektivně porovnávat. Každý podnikatel má navíc své individuální požadavky a priority, a co vyhovuje jednomu, může jiný považovat za nevýhodné.

Banky podnikatelům především nabízejí podnikatelské běžné účty a produktové balíčky bez oborového vymezení. Jim byly věnovány dva články uveřejněné v minulém roce: „Velká trojka“ pro malé podnikatele a Banky pro malé podnikatele. Některé banky navíc mají v nabídce specializované účty, resp. balíčky, určené vybraným podnikatelským profesím. Zpravidla se jedná o tzv. svobodná povolání, s jejichž výkonem je spojeno členství v příslušné profesní komoře i určitá společenská prestiž. Jsou to zejména o lékaři, lékárníci, advokáti, notáři, architekti, auditoři, správci konkurzní podstaty, exekutoři atd.

Profesně zaměřené produkty vycházejí z univerzálních podnikatelských produktů, přičemž jejich vlastnosti jsou více či méně přizpůsobeny a doplněny podle specifik profesí, jimž jsou určeny. Banky svůj zájem o tuto klientelu vyjadřují určitými zvýhodněními oproti standardním produktům. Jedná se hlavně o lepší úročení vkladů, výhodnější podmínky pro získání úvěrových produktů a komfortní skladbu balíčku služeb za zvýhodněnou cenu.

Citibank

Menším podnikatelům je určen program CitiBusiness ve variantách Profesní účet za 100 Kč měsíčně a Profesní účet – plus za 450 Kč měsíčně. Banka si klientelu vybírá a svůj produkt deklaruje jako určený pro náročné klienty především z řad lékařů, právníků, architektů a dalších svobodných povolání. Při splnění určitých podmínek jej však mohou získat i podnikatelé dalších profesí, a proto byl popsán již ve zmíněném článku, proto jen stručně.

Oba balíčky obsahují kromě vedení běžného účtu i internetové bankovnictví, výpisy se čtvrtletní frekvencí a vydání první mezinárodní platební karty včetně pojištění zdarma. V dražším balíčku je navíc zahrnuto 5 výběrů z libovolného tuzemského bankomatu, 20 příchozích a odchozích tuzemských plateb a příchozí zahraniční platby zdarma.

Součástí programu pro podnikatele je i CitiBusiness profesní úvěr ve dvou variantách – provozní (kontokorentní) a splátkový úvěr.

Česká spořitelna

Nabízí výhradně právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikatelům, kteří jsou členy vybraných profesních komor Běžný účet pro svobodná povolání, resp. Běžný účet pro začínající svobodná povolání.

Kritérium pro to, kdo je a kdo již není začínající podnikatel, se mi nepodařilo zjistit ani na internetových stránkách, ani na infolince banky. Začínající je prostě ten, který podnikat začíná a basta. Podnikatele, kterých se to týká, to však příliš trápit nemusí, protože rozdíl mezi oběma účty je pouze v lepším úročení toho začátečnického.

Výhoda obou zmíněných účtů oproti běžnému podnikatelskému účtu spočívá v nižším měsíčním poplatku za vedení účtu, který činí 40 Kč oproti 45 Kč, resp. 75 Kč – to pokud byste neměli sjednáno přímé bankovnictví. Za Servis 24, obsahující internetové a telefonní bankovnictví, zaplatíte 50 Kč měsíčně, za GSM banking rovněž, tedy stejně jako u běžného účtu. Také poplatky za výpisy z účtu se neliší: za výpis zasílaný s měsíční frekvencí zaplatíte 15 Kč + poštovné.

Druhá výhoda spočívá v 50% slevě z poplatku za první vydání platební karty k účtu. Pokud zvolíte např. debetní kartu VISA Business, ušetříte 750 Kč. Zajímá-li vás možnost získání kontokorentního úvěru, vězte, že jej můžete získat bez velké administrativy už s otevřením účtu, ale zaplatíte za něj standardní poplatek 2 500 Kč a pak 300 Kč měsíčně.

K oběma účtům si můžete zřídit Program Profesionál, který však není běžným produktovým balíčkem. Je sice zdarma, ale také příliš nenabízí – pouze určitá zvýhodnění při získání služeb dceřinných a partnerských společností České spořitelny (leasing, pojištění, investice, ekonomický software Aktis).

ČSOB

Nabízí podnikatelům standardní balíčky Podnikatelské konto Plus, Firemní konto a Firemní konto Plus, přičemž zejména poslední zmíněný balíček, který patří k nadstandardně vybaveným, a tedy i dražším (430 Kč měsíčně), je bankou cílen pro náročnější klientelu z řad svobodných povolání.

Navíc má ČSOB speciální nabídku pro advokáty a notáře. Běžný účet úschov je zvláštním účtem, který lze použít jen k účelu danému názvem. Jeho založení, vedení i zrušení je zdarma. Účet není úročen a nelze jej používat k běžnému platebnímu styku. Cash-pooling pro advokáty a notáře pak je produktem umožňujícím dosáhnout lepšího úročení kreditních zůstatků na více účtech a podúčtech. Podmínky tohoto produktu jsou stanovovány individuálně. S ohledem na to, že se jedná o velmi úzce profesně zaměřené produkty, dovolím si je zde dále nerozebírat.

HVB Bank

Základními profesními produkty HVB Bank jsou běžné Účty svobodných povolání. Od běžných podnikatelských účtů se odlišují především výhodným pásmovým úročením (1 % p. a. v prvním pásmu do 1 mil. Kč), lepší dostupností kontokorentního úvěru a možností zřízení účelových podúčtů. Limitujícím faktorem byl donedávna vysoký minimální vklad (100 000 Kč). Banka z tohoto požadavku slevila a výše základního vkladu již není dána jednotně, ale stanoví se individuálně v rámci jednání klienta s bankovním poradcem. Zbývá dodat, že za jeden běžný účet svobodných povolání zaplatíte 129 Kč měsíčně. Speciální účty úschov pro advokáty, notáře a exekutory jsou zpoplatněny 300 Kč za každou úschovu.

Podnikatelům svobodných povolání, ale za určitých podmínek i ostatním podnikatelům, banka nabízí produktový balíček Konto Profese. Za 199 Kč měsíčně v něm získáte kromě vedení běžného účtu tři kanály přímého bankovnictví (internet, telefon, GSM), výpisy s měsíční frekvencí, mezinárodní platební kartu MC Standard nebo VISA Classic, jeden výběr měsíčně z tuzemského bankomatu, pět jednorázových vyšlých plateb zadaných prostřednictvím přímého bankovnictví, možnost automatických převodů nadlimitního zůstatku na termínované vklady a možnost zřízení a vedení úvěrového rámce na účtu, z jehož nevyčerpané části budete platit pohotovostní provizi ve výši 0,5 % p. a.

Pro lékaře, lékárníky a stomatology má banka přichystáno Konto AESCULAP. Tento produktový balíček za 200 Kč měsíčně obsahuje v podstatě stejný rozsah služeb jako Konto Profese. Zajímavý je však především tím, že veškeré elektronicky realizované transakce tuzemského platebního styku jsou zdarma. Navíc také obsahuje klientské šeky a 50% slevu na vydání druhé platební karty k účtu.

Komerční banka

Vybraným profesím nabízí Profesní běžný účet za základní cenu 120 Kč + 10 Kč za výpisy s měsíční frekvencí. Při sjednání přímého bankovnictví činí poplatek za vedení účtu 45 Kč + poplatek za přímé bankovnictví – v případě služby expresní linka (telebanking) 195 Kč měsíčně, v případě služby moje banka (internetbanking) 245 Kč měsíčně a v případě obou kanálů přímého bankovnictví pak 294 Kč. GSM banking k dispozici není. Účet je úročen pásmovým úročením, přičemž aktuální sazba až do výše zůstatku 1 mil. Kč je pouze 0,1 % p. a.

Zajímavostí je, že k samotnému běžnému účtu nemůžete získat kontokorentní úvěr. Ten lze sjednat až v rámci balíčku Optimum. U tohoto produktu je cena konstruována odlišně od podnikatelských balíčků (Efekt, Komfort, Excelent). Cena totiž není stanovena za balíček, ale skládá se z cen jeho součástí. Povinné součásti jsou tři: profesní běžný účet s možností kontokorentního úvěru, služební platební karta VISA Electron a alespoň jeden kanál přímého bankovnictví. Za balíček tedy zaplatíte minimálně 250 Kč měsíčně. Zvýhodnění balíčku spočívá v tom, že první dva měsíce neplatíte poplatek za vedení běžného účtu (byl-li zřízen až současně s balíčkem) ani za přímé bankovnictví, ale pouze za výpisy a účetní položky. Za zmíněnou platební kartu budete platit až od druhého roku. Navíc k ní získáte technickou asistenční službu ABA zdarma.

Pro podnikatele v oblasti zdravotnictví, farmacie, veterinární péče a maloobchodu se zdravotnickým, farmaceutickým a ortopedickým zbožím je určen balíček Optimum Medicum. Součástí balíčku je Profesní běžný účet s výpisy zasílanými s měsíční frekvencí, jedna služební platební karta Prestige Card (VISA nebo MasterCard) a dva kanály přímého bankovnictví – expresní linka a moje banka. To vše za 222 Kč měsíčně.

Pro úplnost dodávám, že banka nabízí i další exkluzivní balíček produktů a služeb určený prestižním klientům z oboru zdravotnictví nazvaný Premium Medicum, jehož cena je složena obdobně jako u balíčku Optimum.

Raiffeisenbank

Pro podnikatele svobodných povolání má banka profesní balíček Pluskonto, který v ceně 120 Kč měsíčně + 15 Kč za výpis obsahuje vedení běžného účtu s možností získání kontokorentního úvěru po třech měsících, dále dva kanály přímého bankovnictví (telefonní a internetové) a vydání první mezinárodní platební karty VISA Clasic nebo MC Standard zdarma. Za příplatek 20 Kč měsíčně lze získat i GSM banking v síti Eurotel. Navíc získává majitel Pluskonta slevy a výhody u produktů pojišťovny UNIQUA a společnosti Raiffeisen-Leasing.

Banka svým klientům z řad podnikatelů dále nabízí možnost získání flexibilního mikroúvěru a dalších úvěrových produktů za výhodných podmínek. V podstatě jedinou odlišností profesně zaměřeného Pluskonta od univerzálního Profikonta tedy je pásmové úročení podstatně lepší úrokovou sazbou. Aktuální sazba pro první pásmo do 1 mil. Kč je u Pluskonta stanovena na 1 % p. a. oproti pouhému 0,1 % p. a. u Profikonta.

WSPK (Waldviertler Sparkasse von 1842)

Tato menší banka s regionální působností nabízí specializovaný Podnikatelský účet pro lékaře. Jako u ostatních svých produktů se snaží získat klientelu výhodnými podmínkami. Založení účtu je samozřejmě zdarma, poplatek za vedení účtu včetně internetbankingu činí pouze 50 Kč za čtvrtletí (tj. cca 17 Kč měsíčně!) a výpis z účtu zasílaný s měsíční frekvencí stojí jen 10 Kč. Nízké jsou i poplatky za účetní položky – 1 Kč za položku realizovanou prostřednictvím přímého bankovnictví, 2 Kč za položku standardní. Kreditní zůstatek na účtu je úročen neobvykle vysokou úrokovou sazbou 2,5 % p. a.

Kontokorentní úvěr lze zřídit po cca měsíčním provozu účtu za jednorázový poplatek 1 % z úvěrového rámce, který je stanovován individuálně. Kromě úroku z úvěru banka požaduje pohotovostní provizi 0,5 % p. a. z jeho nečerpané části. Další úvěrové i jiné produkty (termínované vklady, platební karty, šeky atd.) jsou nabízeny jako samostatné produkty.

skoleni_7_4

Sečteno, podtrženo: provozně velmi levný, dobře úročený účet, ovšem pouze se základní výbavou. Navíc zásadním handicapem banky je její regionální působnost (jedna pobočka v Praze, šest poboček v jižních Čechách).

Další banky

Poštovní spořitelna, eBanka, GE Capital bank a Živnobanka v současné době nabízejí pouze podnikatelské účty a balíčky bez oborového vymezení. Dle mého názoru je to však samo o sobě nijak zvlášť neznevýhodňuje, protože současná nabídka speciálních produktů určených vybraným profesím není natolik výjimečná, že by se podnikatel svobodného povolání měl omezit při výběru banky pouze na ně.

Nevybrali jste si z nabídky profesních účtů? Možná je pro vás výhodnější běžný podnikatelský účet.

Anketa

Využíváte profesní běžný účet?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).