Hlavní navigace

Banky se potřebovaly mezi sebou „domluvit“. A tak vznikl SWIFT

3. 7. 2019
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Seznamte se s některými zajímavými okamžiky z historie mezinárodních finančních institucí a finančních služeb. Jako první v ČSSR se do mezinárodní sítě SWIFT připojila Československá obchodní banka.

Nečiním si nárok na komplexní popsání problematiky (to by vyžadovalo tlustou knihu), chci ale nasvítit její některé pozoruhodné body. Při zpracování problematiky jsem vycházel z předpokladu, že jste seznámeni s funkcemi, resp. úkoly popisovaných institucí.

Historie mezinárodních finančních institucí

Níže uvedené informace navazují na článek Chtěli se vymanit z vlivu „západních bank“. Tak si založili vlastní.

Banka pro mezinárodní zúčtování (Bank for International Settlements, zkráceně BIS), byla založena dne 20. ledna 1930 ve švýcarském městě Basilej, a to na základě jednání, která probíhala od 3. října do 13. listopadu 1929 v německém lázeňském městě Baden-Baden.

Mezinárodní měnový fond neboli MMF (International Monetary Fund, zkráceně IMF) byl založen dohodou, uzavřenou na mezinárodní měnové konferenci v americkém městě Bretton-Woods (to se nachází v americkém státě New Hampshire). Tato konference se konala mezi 1. a 22. červencem 1944. Uvedená dohoda vstoupila v platnost dnem 27. prosince 1945. Finanční operace fondu byly zahájeny dne 1. března 1947. Mezinárodní měnový fond sídlí ve Washingtonu.

Rovněž dohoda o založení Světové banky byla podepsána v průběhu výše uvedené konference v Bretton-Woods. Tato dohoda nabyla účinnosti také dnem 27. prosince 1945 (tedy ve stejný den jako Mezinárodní měnový fond). Oficiálně se zmíněná instituce nazývala Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction and Development, zkráceně IBRD). Svoji činnost Světová banka zahájila ve svém sídle ve Washingtonu dne 25. června 1946.

Evropská investiční banka (European Investment Bank, zkráceně EIB) byla založena na základě tzv. Římských smluv dne 1. ledna 1958. Tato banka má svoje sídlo v Lucemburku.

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development, zkráceně EBRD) zahájila svoji činnost dne 15. dubna 1991 v Londýně.

Eastern Carribean Central Bank působí jako měnová autorita pro následující státy (území): Anquilla, Atiqua and Barbadua, Commonwealth of Dominica, Grenada, Montserrat, St.Kitts and Nevis, Saint Lucia a St.Vincent and Grenadines. Založena byla v říjnu 1983 a nahradila Eastern Carribean Currency Authority, která vznikla v březnu 1965. Sídlo této banky se nachází v Basseterre na St. Kitts and Nevis.

Evropskou centrální bankou se budu (vzhledem k jejímu velkému významu) zabývat v některém z mých dalších textů.

Systém SWIFT

Pod jménem SWIFT se skrývá zkratka vytvořená z úvodních písmen slov Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, tedy společnost, která provozuje mezinárodní „počítačovou“ komunikační síť.

Úvahy o jejím vzniku začaly na konci šedesátých let minulého století v souvislosti s ohromným nárůstem mezinárodních platebních operací.

V květnu roku 1973 založila skupina 239 bank z patnácti zemí nevýdělečnou organizaci, jejíž právní formou bylo družstvo podle belgického práva a která sídlila v Bruselu. Jejím úkolem bylo sjednotit a standardizovat mezibankovní komunikaci především v oblasti provádění mezinárodního platebního styku (ale rovněž např. přenos dat a informací o obchodech na peněžních a kapitálových trzích nebo o dokumentárních platbách).

V roce 1977 byl systém SWIFT uveden do provozu.

Jak SWIFT funguje

SWIFT tedy není clearingové (neboli zúčtovací) centrum, jakkoli je ovšem technicky možné přenos dat pomocí SWIFTové sítě používat rovněž v národních clearingových systémech (a některých evropských státech je tímto způsobem skutečně využíván).

I když se jedná o nevýdělečnou organizaci, SWIFT dosahuje výnosů, které ovšem nejsou rozdělovány mezi její vlastníky, ale jsou reinvestovány do rozvoje příslušného hardwaru i do dalšího vývoje příslušného programového vybavení (softwaru).

Jako první obchodní banka východní Evropy se do SWIFTu zapojila Československá obchodní banka, a to v únoru 1981 – svoji první zprávu do SWIFTové sítě odeslala dne 16. května 1983. Jako druhá se v tehdejším Československu do systému SWIFT zapojila Živnostenská banka (v roce 1989) – dnes UniCredit Bank. V roce 1991 se pak do SWIFTu zapojily další banky (jako např. Komerční banka).

Tip do článku - účto fakturace duben

Zájemcům o podrobnější informace (nejenom) o systému SWIFT mohu doporučit skvělou publikaci Otakara Schlossbergera Platební služby, kterou vydal Management Press Praha v roce 2012 (ISBN 978–80–7261–238–3).

Doporučená literatura o historii bankovnictví

Pokud se zajímáte o historii bankovnictví, mohu vám doporučit následující velmi zajímavé odborné knihy:

  • Vencovský František a kolektiv – Dějiny bankovnictví v českých zemích, Bankovní institut, a.s. Praha 1999, ISBN 80–7265–030–0,
  • Wilson Derek, Rothschildové, příběh bohatství a moci, nakladatelství Svododa-Libertas Praha 1993, ISBN 80–205–0349–8,
  • Kosatík Pavel – Bankéř první republiky. Život Dr. Jaroslava Preise, Motto a Restituční investiční fond Praha 1996, ISBN 80–85872–57–9.

Autor článku

Autor se dlouhodobě věnuje tématům bankovních služeb.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).