Hlavní navigace

Banka ani příbuzní nechtějí půjčit? Řekněte si o peníze cizím lidem

22. 8. 2019
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Už dávno neplatí, že pro peníze se chodí jen do banky. Půjčit si můžete jak od nebankovních společností, tak taky od lidí. Pokud bude mít na vaši kratochvíli někdo z blízkého okolí, je vyhráno. Pokud ale blízcí s finančními rezervami chybí, oslovte cizí. Slouží k tomu tzv. P2P platformy. Jak fungují, na kolik taková půjčka vyjde a co si určitě ohlídat?

Rekonstruujete byt, auto vypovědělo službu nebo se dítko odhodlalo vyrazit do světa na zkušenou? Momentů, kdy člověk v životě potřebuje náhle větší obnos, je nepočítaně. Pokud se tak stalo, bylo zvykem přijít s prosíkem do banky. Ta buď peníze půjčila, nebo půjčila méně, anebo v tom nejhorším případě nepůjčila vůbec.

Na řadu přišla nebankovní společnost, kde jsou podmínky pro získání úvěru přeci jen benevolentnější. I když je pak třeba počítat s nepříliš výhodnými podmínkami při splácení. Jak fungují P2P platformy, kolik vám půjčí a za jakých podmínek?

Co je P2P platforma?

P2P je zkratkou anglického výrazu peer to peer. Výraz se původně používal zejména v IT oblasti, kde označoval spojení dvou rovnocenných uživatelů v počítačové síti, tedy bez zprostředkování serverem. A na podobné bázi se používá ve světě peněz.

Na jedné straně je investor, tedy člověk, který má nadbytek kapitálu a chce jej zhodnotit. Na straně druhé je zájemce, který poptává peníze. Jako prostředník mezi těmito dvěma stranami je právě P2P platforma, která půjčku zprostředkuje.

Prostředník, tedy P2P platforma, bere na svá bedra administrativu a další úkony s tím spojené. Právě za to pak od obou stran inkasuje peníze. Platformy, které propojují dlužníky s věřiteli, zajišťují i ​​ověření bonity dlužníka, krytí půjček zástavním právem a realizaci peněžního převodu oběma směry.

Většina tuzemských platforem funguje na principu aukce. Ze strany žadatele o půjčku je vystavena poptávka, která obsahuje parametry půjčky. Lidé, kteří chtějí své investice půjčit, se pak rozhodují, zda a kolik žadateli půjčí. Zpravidla není poskytnuta celá půjčka od jednoho investora, ale je poskládána od několika věřitelů.

Některé P2P systémy nechají úrok nabídnout přímo tím, kdo peníze půjčuje, a pak se rozhoduje v takzvané reverzní aukci. Systém pak automaticky akceptuje pouze nabídky s nejnižší úrokovou mírou. Další platformy pak upřednostňují princip, kde úrok určí systém předem a lidé už jen nabízí, kolik žadatelům půjčí.

Jaké jsou výhody půjček od jiných lidí?

Jedna z největších výhod takového způsobu půjčky je možnost žadatele o peníze určit si pomocí splátek výši úroku. Což většina platforem umožňuje. Výsledný úrok může být dokonce ještě nižší, než se kterým žadatel počítal. A to díky aukčnímu systému, kde se samotní investoři budou doslova předhánět, kdo poskytne menší úrok.

Jsou ale i takové platformy, kde o úroku nerozhoduje dlužník ani investor. Zájemce o půjčku totiž rozřazují do několika ratingových skupin, z nichž každá má předem stanovenou úrokovou sazbu. Další výhodou je možnost půjčku kdykoliv předčasně splatit, většinou je to bez sankcí.

Jak žádat o půjčku?

Poté, co si žadatel vybere konkrétní P2P platformu, prostřednictvím které zažádá o finance, je nutná registrace. Ta vyžaduje údaje, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa, ale také údaje o rodinném stavu a informace o zaměstnání, které se týkají jak druhu pracovního poměru, tak také například měsíčního příjmů.

Součástí žádosti jsou nutné dokumenty, které bude muset žadatel doložit. Jedná se například o dokumenty, které prokazují výši příjmů. Některým platformám stačí jen výpis účtu za poslední 3 měsíce. Jinde je nutné doložit potvrzení přímo od zaměstnavatele, případně daňové přiznání, pokud je žadatel OSVČ.

Platformy většinou vyžadují také výpis z Centrální evidence exekucí a výpisy z úvěrových registrů. Pokud je nevyžaduje přímo P2P platforma, může o ně později požádat investor.

Základní podmínky poskytnutí půjčky prostřednictvím P2P platformy:

  • Věk alespoň 18 let.
  • Trvalé bydliště na území České republiky.
  • Žadatel nesmí být v exekuci.
  • Žadatel nesmí být v insolvenci nebo na něj nesmí být podán návrh.
  • Dodání naskenování alespoň dvou dokladů totožnosti (OP + pas nebo řidičský průkaz).
  • A další dle konkrétní P2P platformy.

Poplatky a možné sankce

Také možnost půjčit si peníze od jiných lidí je spojena s poplatky a případnými sankcemi. Jeden z nejzákladnějších poplatků je za zprostředkování úvěru. Pohybuje se od jednoho až pěti procent z dlužné částky. Další náklady jsou spojeny s výpisem z Centrální evidence exekucí nebo výpisem z bankovních a nebankovních registrů.

Získejte z úvěru část peněz zpět

Měšec.cz spolupracuje s cashbackovým portálem Tipli.cz. Díky tomu si můžete na Tipli.cz založit platinový účet. A pokud si přes portál půjčíte peníze na Zonky.cz, můžete dostat zpět až 3000 korun.

Sankce a pokuty se pak týkají těch žadatelů, kteří nebudou úvěr řádně splácet. V případě prodlení se splátkou je třeba počítat s úroky z prodlení nebo smluvními pokutami, které většinou dělají několik procent z dlužné částky. Zpoplatněné jsou většinou i upomínky.

Jestliže bude žadatel některou ze splátek dlužit delší dobu, mohou P2P platformy přikročit k zesplatnění půjčky. V praxi to znamená, že už nebude moci dál dluh umořovat v pravidelných splátkách, ale věřitel bude chtít celou částku najednou.

Nejznámější české P2P platformy

Bankerat

Bankerat patří mezi nejstarší a nejznámější tuzemské platformy. Funguje od roku 2010. I zde jde o klasickou internetovou aukci – žadatelé vystavují poptávky, investoři zasílají nabídky. Žadatel si vybere typ půjčky, o kterou má zájem. Následně zadá požadovanou částku, maximální roční úrok, který je ochoten přijmout, a dobu splácení. Pokud žadatelova bonita není dostačující, může zadat ručitele.

Výše úvěru:
10 000 Kč do 1 roku bez výpisu z registru a bez doložení příjmu
30 000 Kč do 2 let bez doložení příjmu
150 000 Kč do 3 let bez registrů
400 000 Kč do 3 let s doložením příjmu a registrů
600 000 Kč do 6 let se zástavou nemovitosti

Poplatek za sjednání úvěru: 5 % z dlužné částky, minimálně ale 1200 korun
Předčasné splacení: Předčasné splacení během prvních 14 dnů je zdarma. Po této lhůtě činí odstupné 15 % z neuhrazené částky jistiny.
Poplatek za upomínky: Jednorázová pokuta 300 Kč
Sankce při prodlení se splátkou: Žádné
Zesplatnění úvěru: Zápůjčka je zesplatněna, pokud je prodlení se splátkou delší než 30 dnů.
Sankce při zesplatnění: Úrok z prodlení ve výši 0,2 % denně z dlužné částky.

Banking Online

Banking Online nabízí službu prostřednictvím internetového portálu aukcí. Aukce žadatelům o půjčku umožňuje získání peněz od vícero investorů, které si žadatel může v rámci aukce vybrat. Úroková sazba půjček je určována nabídkou a poptávkou a je systémem omezena tak, aby byla nižší než průměrná úroková sazba, kterou poskytují banky.

Systém ale momentálně k 21. 8. 2019 hlásí, že aktuálně se nepřijímají nové aukce.

Výše úvěru: 80 až 500 tisíc se splatností 6 až 60 měsíců
Poplatek za sjednání úvěru: 1,5 % z výše úvěru
Předčasné splacení: 2 % z předčasně splacené částky
Poplatek za upomínky: 500 Kč, upomínka 15. den po splatnosti
Sankce při prodlení se splátkou: výše dosud nesplacené části úroku ze zápůjčky, min. ve výši jedné splátky, max. ve výši dvou splátek. Pokuta je uplatněna v případě, kdy se dlužník ocitne nejméně potřetí v prodlení s úhradou splátky (méně než 30 dní). Pokuta náleží investorovi. 
Zesplatnění úvěru: 31. den prodlení
Sankce při zesplatnění: Výše dosud nesplacené části úroku ze zápůjčky, min. ve výši jedné splátky, max. ve výši dvou splátek 

Pokuta za uvedení nepravdivých údajů: Výše dosud nesplacené části úroku ze zápůjčky, min. ve výši jedné splátky, max. ve výši dvou splátek. Pokuta je uplatněna v případě, kdy se ukáže, že údaje uvedené dlužníkem při sjednávání zápůjčky byly nepravdivé, neúplné nebo hrubě zkreslené, v důsledku čehož je zkreslena vypovídací hodnota o způsobilosti dlužníka dostát svým závazkům. 

Zonky

Platforma Zonky je jedna z nejmladších. Některá pravidla pro půjčky si upravila dle svého. Úrok se na Zonky pohybuje v rozmezí 2,99 % až 19,99 %. Úrok je přidělován na základě ratingu, který platforma stanoví. Platforma si žadatele důkladně prověřuje, dívá se do veřejných seznamů a rejstříků, jako je obchodní a insolvenční rejstřík, ale také například na sociální sítě.

Výše úvěru: od 20 000 Kč do 750 000 Kč od 6 měsíců do 7 let
Poplatek za sjednání úvěru: 2 % z půjčené částky
Předčasné splacení: bez sankcí
Sankce za prodlení se splátkou: Zonky deset dnů po delikventní splátce ukládají pokutu ve výši 500 Kč. Maximální penalizace za kalendářní rok jsou 3000 Kč.
Poplatek za upomínky: 500 Kč smluvní pokuta

Zesplatnění úvěru: Klientům, kteří neuhradili buď jednu, nebo pouze první splátku, je zaslána výzva před zesplatněním 33 dní po termínu splatnosti. Ostatním dojde výzva před zesplatněním po 63 dnech.

Sankce za zesplatnění úvěru: 

  • Jednorázová smluvní pokuta ve výši 3 % z nesplacené jistiny včetně dlužného úroku a pojistného, maximálně však ve výši 0,1 % denně z částky, se kterou jste v prodlení, a to maximálně do výše 200 000 Kč.
  • Roční úroková sazba dle smluvní dohody. 
  • Úrok z prodlení ve výši dle platného nařízení vlády. Ke dni publikace článku je to 9,75 % p.a.

Jiné P2P platformy 

Server Měšec.cz s prosbou o údaje ohledně poskytnutí úvěru oslovil i další známé P2P platformy, jako je například Zlutymeloun.cz. Ten však již nějakou dobu půjčky českým žadatelům neposkytuje. Už od minulého roku neposkytujeme půjčky pro české uživatele. Na druhou stranu je však platforma otevřená pro české investory, uvedl portál pro Měšec.cz.

Změny v působení oznámila také platforma Prestito. Vzhledem k výrazným změnám legislativy upravujících danou oblast jsme změnili způsob fungování našeho portálu Prestito.cz. Portál již několik měsíců funguje jako čistě inzerentní platforma zaměřená na půjčky. Veškerou komunikaci ohledně půjček a stejně tak jejich podmínky si řeší inzerent (žadatel) s investorem napřímo. My nejsme ani prostředníkem, ani administrátorem půjček, uvedl pro Měšec.cz Michal Špiláček, jednatel HM Capital Partners s.r.o.

S půjčkami přestaly i další společnosti, například Benefi.cz na svých stránkách uvádí, že nové úvěry neposkytuje už od 1. 3. 2017 a od stejného data není možné do půjček investovat. Stránky dalších (například: Finx.cz, P2Paukce.cz nebo Interson.cz) jsou nedostupné.

Autor článku

Redaktorka sesterského serveru Podnikatel.cz. Občas si ale napíše i něco pro Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).