Hlavní navigace

Až 50 tisíc pro průvodce. Začala běžet covidová podpora pro cestovní ruch

13. 11. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Europ Assistance
Průvodci mohou získat až 50 tisíc, má to ale háček. Musí buďto absolvovat školení či kurz, který povede ke zlepšení jejich pracovního uplatnění, nebo naopak poskytnout vzdělávací kurz.

Cestovní kanceláře, agentury a průvodci mohou od 11. listopadu 2020 žádat stát o dotaci na podporu svého podnikání, které nemohou vykonávat kvůli pandemii koronaviru. O peníze z dotačního programu COVID – Podpora cestovního ruchu je možné žádat až do 11. ledna 2021. Podpora má zabránit krachu cestovních kanceláří i agentur a ochránit pracovní místa lidí pracujících v cestovním ruchu, včetně těch, kteří se zabývají průvodcovskými službami. Stát by měla jejich podpora vyjít na 25 000 000 korun. Žádosti o finanční podporu vyřizuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Vydávání rozhodnutí o poskytnutí dotace by mělo probíhat do 31. března 2021 a do stejného termínu by se měly proplácet i peníze.

Finanční podpora pro průvodce je určena pouze pro osoby samostatně výdělečně činné, které tuto činnost provozují jako svou hlavní činnost. (Podmínkou pro schválení žádosti je živnostenský list pro provozování živnosti volné s předmětem podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s oborem činnosti č. 71 – Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu.) Přičemž jako průvodce je chápána fyzická osoba, která podává skupině lidí, případně jednotlivcům výklad o kulturním, historickém a přírodním dědictví země a současném životě v ní a má k tomu potřebnou kvalifikaci. Podporu nicméně nemohou čerpat horští průvodci. Stejně tak o peníze nemůžete žádat v případě, že jste v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 pobírali starobní důchod.

Pozor, jako průvodce nemůžete žádat o podporu v rámci dotačního programu COVID – Cestovní kanceláře nebo COVID – Cestovní agentury. Jednotlivé formy podpory v rámci dotačního titulu totiž není možné kombinovat.

Kdy můžete o podporu žádat?

Nárok na podporu vám vzniká v případě, že jste za období od června do září 2020 zaznamenali příjmy nižší o více než 50 % oproti období červen až září 2019. Své příjmy musíte doložit čestným prohlášením.

Pro úspěšné schválení žádosti je nutné, abyste v období od 1. června 2020 do 30. září 2020 provozovali služby průvodce jako svoji hlavní činnost minimálně po dobu 90 dní.

Další nezbytnou podmínkou pro vyplacení podpory je, abyste po dobu šesti měsíců od udělení dotace nadále podnikali. Jinými slovy nesmíte během šesti měsíců od přiznání dotace přerušit nebo zrušit živnost, na jejímž základě poskytujete služby průvodce.

Podmínka se považuje za splněnou i v případě, že během šesti měsíců od přiznání nároku:

  • Jste sice provozování živnosti přerušili nebo zrušili, ale budete nadále provozovat jinou živnost,
  • v den následující nejpozději po dni přerušení nebo zrušení živnosti vám vznikne pracovní nebo služební poměr, který bude trvat šest měsíců od udělení dotace, či musíte mít alespoň uzavřenou dohodu o pracovní činnosti.

V opačném případě budete muset vyplacené peníze vrátit.

Je třeba se také zavázat, že nejpozději do 30. června 2021 získáte český národní průkaz průvodce cestovního ruchu II. stupně.

Získat můžete maximálně 50 tisíc

Žádat můžete o finanční prostředky v základní výši 40 000 nebo 50 000 korun, a to za období od 1. 6. do 30. 9. 2020. Nárok na podporu máte i v případě, že jste se v září nahlásili na úřad práce. (Nutné je, abyste v období od 1. června 2020 do 30. září 2020 provozovali služby průvodce jako svoji hlavní činnost minimálně po dobu 90 dní.) Pozor, podpora v celkové hodnotě 50 000 korun je podmíněna poskytnutím výchovně vzdělávacích služeb nebo absolvováním dalšího vzdělávání či rekvalifikačního kurzu akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). V případě, že jednu z těchto dvou podmínek nesplníte, budete mít nárok pouze na 40 000 korun.

Výchovně vzdělávací službou je myšlena realizace vzdělávacího kurzu, který musíte vykonat nejpozději do 30. června 2021 pro školu nebo školské zařízení (třeba zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků nebo školské zařízení pro zájmové vzdělávání) v rozsahu minimálně deseti vyučovacích hodin. Může jít o průvodcovské služby pro žáky škol, přednášky nebo například semináře. Jejich konání je nutné prokázat odevzdáním výkazu práce potvrzeným vzdělávacím zařízením, kde tuto vzdělávací aktivitu prováděli, a to nejpozději do 31. července 2021.

Absolvováním dalšího vzdělávání či rekvalifikačního kurzu akreditovaného MŠMT se myslí vaše vzdělávání, která vám má dopomoci k lepšímu uplatnění na trhu práce. Školení je nutné zvládnout nejpozději do 31. prosince 2021, což opět musíte doložit dokladem (například osvědčením) nejpozději do 31. ledna 2022. Podmínka se považuje za splněnou i v případě, že kurz začnete navštěvovat před podáním žádosti o poskytnutí pomoci. Náklady na vzdělávání vám ale musí uhradit buďto společnost, pro niž pracujete, nebo si ji musíte zaplatit vy.

Kdy vám stát peníze nevyplatí?

Vaše žádost nebude schválena, pokud dlužíte peníze na zdravotním a sociálním pojištění nebo máte jiné závazky k finančnímu úřadu. (Mezi tyto závazky se však nepočítá dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ani opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19.)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).