Hlavní navigace

Assessment centrum. Jak v něm uspět a co vše o vás odhalí?

6. 12. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Assessment centrum je v současnosti populárním způsobem, jak zaměstnavatelé hledají vhodné zaměstnance. Lze se na assessment centrum vhodně připravit?

Dřív než uchazeč o pracovní pozici vyrazí na přijímací pohovor, měl by si uvědomit následující. Výběr budoucího zaměstnance je zásadním rozhodnutím jak pro společnost, u které se zájemce o místo uchází, ale i pro něho samotného. Společnost, ať už je jakéhokoliv předmětu podnikání, hledá takového zaměstnance, který by nejlépe vyhovoval jejím požadavkům, uchazeč pak zaměstnání, které mu poskytne dostatečné finanční ohodnocení a možnost dále rozvíjet své dosavadní schopnosti. 

isifa.com
Isifa.com

Assessment centrum – Způsob, jak z lidí udělat hlupáky? Nebo efektivní metoda, jak zjistit skutečné schopnosti uchazeče?

Základem úspěchu, ať už u přijímacího pohovoru, kde je pouze daný uchazeč a personalista, nebo ať se jedná o assessment centrum, je vyzdvihnutí pozitivních stránek a zdůraznění předností uchazeče. Nejlépe je pak mít v rukávu něco, co je jedinečné a nepravděpodobné, že tuto přednost či zajímavost má jiný uchazeč. Příkladem může být například publikace odborných či neodborných textů na internetu či v tisku. Ne každý je totiž schopen napsat poutavý text a právě to může personalistu na uchazeči zaujmout a dát mu hned do začátku plusové body. Tato schopnost o uchazeči totiž může napovídat, že se jedná o člověka spolehlivého, kterému nedělá potíže splnit úkoly řádně a v termínu.

Nyní již k samotnému výrazu assessment centrum. Assessment centrum (AC) je skupinová metoda výběru, kterou společnost, na základě došlých životopisů, vybere nejvhodnější kandidáty pro nabízenou pozici. Assessment centra mají různou dobu trvání. Od třech hodin, přes půl dne, a některé mohou zabrat i celý den. Je na ně pozvána skupina uchazečů, většinou v počtu od pěti do 12 zájemců. Cíle každého assessment centra lze rozdělit do třech skupin:

  • výběr nejvhodnějšího kandidáta pro danou pozici,
  • zmapování osobnostních profilů kandidátů,
  • posouzení schopnosti komunikace, týmové práce a manažerských schopností všech zúčastněných.

Průběh assessment centra

Celé assessment centrum je koncipováno tak, aby byli všichni zájemci o danou pozici soustavně vystavováni velkému tlaku a stresu. Výkony všech uchazečů po celou dobu pečlivě sledují odborníci z oblasti lidských zdrojů, psychologové nebo dokonce přímí nadřízení. Na počátku každého assessment centra je všem uchazečům představena společnost, ve které se ocitli, a dále pak vlastní pracovní pozice, o kterou se zájemci ucházejí. Následuje představování jednotlivých uchazečů.

A právě v této části je velmi důležitá předchozí příprava. Základem je zjistit si co nejvíce informací o potenciálním, budoucím zaměstnavateli a následně mít nachystané otázky, které se týkají nabízené pozice nebo chodu společnosti. Hned na začátku je potřebné vzbudit dobrý dojem, protože už během tohoto prvního vystoupení personalisté hodnotí plynulost projevu, sebevědomí, přirozenost či schopnost vzbudit příjemnou atmosféru a sympatie. Nedílnou součástí je také časový limit, který je předem daný a do něhož by se měl každý uchazeč se svou prezentací vejít. Není proto dobré mít prezentaci sebe sama příliš krátkou, nebo naopak nechávat důležité informace až na samotný závěr, kdy hrozí, že už je nebude moci sdělit.

Tip do článku - účto fakturace duben

Po prezentaci všech uchazečů následuje skupinový úkol. Všichni zúčastnění se musí na okamžik vžít do modelové situace a najít její co možná nejlepší řešení. Personalisté po celou dobu trvání modelové situace velice pečlivě sledují, kdo si bere slovo jako první, kdo vymýšlí postup případného řešení a kdo naopak mlčí a drží se zpátky. Další částí je pak plnění samostatných úkolů, kdy uchazečů představují svá vlastní řešení.

Závěr assessment centra

Závěr oněch třech, dvanácti a více náročných hodin pro všechny zúčastněné může mít podobu pohovoru. Tento závěrečný pohovor je buď s personalistou, nebo s přísedícím hodnotitelem, popřípadě s oběma zároveň. Uchazeči o místo jsou kladeny různé otázky, například: „ Jak jste se cítil v průběhu modelové situace?“. Další otázky se mohou týkat vzdělání, motivace pro danou pozici, koníčků apod. Navíc pokud v závěru padne otázka na možný nástup, uchazeč si může gratulovat a doufat, že právě on bude pro danou pozici vybrán.

Rady pro úspěšné zvládnutí assessment centra

  1. Prosazovat se, ale ne příliš – Uchazeči by měli působit aktivním dojmem, nicméně to neznamená prosazovat se každou cenu. Skákání do řeči ostatním uchazečům nebo dokonce personalistům nebo shazování nápadů či kritika předchozího zaměstnavatele nikdy nepůsobí dobrým dojmem.
  2. Nebýt v koutě - Důležité je být především sám sebou a nehrát si na někoho jiného. A pokud má uchazeč nápad, není problém vzít si slovo. Ostatní uchazeči jsou koneckonců konkurenti a proč je tedy netrumfnout něčím dobrým a tím pádem na sebe upozornit.
  3. Informace jsou základ - Personalista se může uchazeče zeptat, co ví o společnosti nebo o nabízené pozici. Mlčet nebo říci pár nic neříkajících vět není rozhodně dobrá vizitka. Důležité tedy je zjistit si informace předem. Vědět něco o historii společnosti, produktech, které nabízí, plánech do budoucna nebo o dosažených úspěších. To vše uchazeči pomůže v očích personalisty stoupnout a tím zvýšit své šance na úspěch. Co se týče nabízené pozice, je dobré vědět, jaká je náplň práce a co se od uchazeče očekává, že bude plnit.
  4. Inzeráty - Důležité je, aby si každý uchazeč o zaměstnání pečlivě prostudoval inzerát, kde byla daná pozice uvedena. Určitě zde byly uvedeny požadavky, které by měl vhodný kandidát splňovat. Dobrou přípravou je se zamyslet, které požadavky uchazeč splňuje a na které by se měl soustředit a popřípadě na nich ještě zapracovat. V inzerátu může být například napsáno, že vhodný uchazeč má být vůdčí osobností. Právě v průběhu assessment centra má uchazeč možnost ukázat, že právě on má některou z předem inzerovaných dovedností a schopností.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).