Hlavní navigace

ARE stat a Lukáš Jurenka. Oberou vás o 30 tisíc ročně. Legálně.

30. 10. 2015
Doba čtení: 14 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Aktualizováno 4. 11. 2015 18:00
Na trhu existují firmy, které těží z chyb jiných osob. Stačí jeden krok vedle a už se vezete a téměř není obrany. Jak se jim bránit a jak je poznat?

Šmejdi. Výraz šmejd se v České republice vžil jako označení pro prodejce na předváděcích akcích, kteří se pomocí manipulací a nátlaku snažili ze seniorů vylákat peníze za nekvalitní a často i předražené zboží. Neplatí to však pouze pro prodejce nádobí. Od té doby výraz zlidověl a používá se obecně pro nekalé praktiky. Existují i šmejdi v oblasti podnikání, tzv. katalogové firmy.

Všechno začíná velice nevinně. Rozhodnete se, že budete provozovat například obchod se zdravou výživou. Anebo třeba máte opravu motorových vozidel. Podnik vám prosperuje, firemní pošty vám chodí hodně a ani ji všechnu nestačíte přečíst. A mezi touto firemní poštou se jednou objeví dopis od katalogové firmy ARE stat s.r.o. Firmu neznáte, v životě jste o ní neslyšeli, a tak čtete, co vám může chtít. Že by obchodní spolupráce? Jméno je vám ale povědomé a ne náhodou. Existuje totiž Administrativní registr ekonomických subjektů, zkráceně ARES. Ten provozuje Ministerstvo financí České republiky.

Všimněte si: název ARE stat versus ARES. Náhoda? Těžko. Čistý záměr.

Doplňte své údaje prosím

V dopise, který jsme obdrželi do redakce Měšce, se nachází jakýsi předvyplněný registrační list, který se tváří jako z Českého statistického úřadu. Informace o vaší společnosti včetně oboru podnikání jsou předtištěny a vyplněny. Zůstávají prázdné kolonky, abyste doplnili vaše údaje jako jednatele společnosti. Výměnou za to budete zapsáni do statistického registru, který dle formuláře eviduje podnikatelské subjekty v ČR.

Registrační formulář společnosti ARE stat.
Autor: Dalibor Z. Chvátal

Registrační formulář společnosti ARE stat.

Vy údaje doplníte a dopis odešlete. A v tu chvíli vás mají. Pokud jste nečetli pozorně a nevěnovali jste formuláři pozornost na 120 %, nevšimli jste si, že se jedná o nabídku. Obchodní spolupráci vám sice firma nenabízí, ale zato jste uzavřeli obchodní nabídku. A to nijak výhodnou. Zaplatíte 33 275 Kč ročně s DPH za to, že budete evidováni ve statistickém registru. Dle stránek ARE stat můžete vyhledávat firmy podle 10 parametrů a vám jako firmě se hodí být zaregistrováni, protože si vás tu může někdo vytipovat jako nového zákazníka. Problém ale je, že do této databáze mají přístup jen ti, co se rovněž zaregistrují za 33 275 Kč na rok.

Podepsali jste? Plaťte

Výše uvedeným mezinadpisem se posléze většina katalogových firem ohání. Měli jste přece pozorně číst a nepodepsat nic, čemu nerozumíte. Na druhou stranu formulář, který se tváří jako zápis do registru ekonomických subjektů, jaký provozuje Ministerstvo financí ČR, by v málokterém evokoval placenou nabídku služeb.

Nicméně jste podepsali a upomínka na sebe nenechá dlouho čekat. Pravděpodobně vás překvapí a vy se začínáte pídit, jak to, že po vás chce firma peníze. Je už ale pozdě. Některé z těchto firem si smlouvu ošetří skutečně mistrovsky a ta není tak snadno vypověditelná.

Výzva k úhradě dlužné částky od společnosti ARE stat.
Autor: Dalibor Z. Chvátal

Výzva k úhradě dlužné částky od společnosti ARE stat.

Pokud nezaplatíte, nastane rychlý spád. Dluh se dostane k rozhodci, následuje nález rozhodce, platební rozkaz, výzva k úhradě a případně exekuce. Klasika.

Jak odstoupit od smlouvy

V písemném registračním formuláři není o odstoupení od smlouvy žádná zmínka. Uvádí se v něm ale věta: Detailní informace z rozsahu služby jsou k dispozici na webových stránkách www.arestat.cz.

Bod 6 Všeobecných obchodních podmínek společnosti ARE stat s názvem Odstoupení od smlouvy uvádí toto:

Smluvní strany tímto ve smyslu ust. § 2001 zákona č. 89/2013 Sb. sjednávají právo zadavatele od této smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě do čtrnácti (14) ode dne odeslání akceptované nabídky poskytovateli. 

Problémy jsou čtyři.

Za prvé, zákon 89/2013 Sb. neexistuje, pod tímto číslem se skrývá předpis Ministerstva práce a sociálních věcí s doslovným názvem Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2012 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Může jít záměrně o neplatné ustanovení o odstoupení.

Za druhé, zmiňovaný paragraf § 2001 však existuje v novém občanském zákoníku a v něm se uvádí toto: Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to strany, nebo stanoví-li tak zákon.

Za třetí, zmiňovaný bod 6 sice uvádí lhůtu pro odstoupení od smlouvy s číslovkou 14, ale není definovaná další hodnota. Není tak zřejmé, zda jde o obvyklých 14 dnů, nebo 14 hodin, minut, či vteřin. Opět může jít záměrně o neplatné ustanovení o odstoupení.

Za čtvrté, tuto smlouvu uzavírají dva subjekty jako podnikatelé.

Na potíže upozorňuje i Mgr. Petr Němec, advokát a mediátor:

Pokud se podnikatelé dohodli na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, lze od takové smlouvy odstoupit, říká Němec. Není přitom podstatné, zda zásilku adresát (ARE stat) převezme, nebo zda se vám vrátí. Na platnosti odstoupení nic nemění, ani když si protistrana odstoupení nepřevezme. Pokud se odstoupení od smlouvy ve lhůtě dostalo do takzvané sféry dispozice adresáta, bylo od smlouvy odstoupeno. Zákon pamatuje i na domněnku dojití, když uvádí, že se má za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.

Problémem může být opět bod 6, který o možnosti odstoupení pojednává. Bude plně v kompetenci rozhodce, jak se k němu postaví, varuje Němec: Dané smluvní ustanovení je nejasné, neboť obsahuje chybu a pravděpodobně vypadlo slovo „dní“. Je otázka, zda nejde o záměr, který má před rozhodcem směřovat k argumentaci, že ustanovení o odstoupení od smlouvy nebylo platně sjednáno. U takové společnosti člověk nikdy neví. Každopádně lze jen doporučit odstoupení od smlouvy učinit, a to doporučeně na dodejku.

Web společnosti ARE stat s.r.o.
Autor: Dalibor Z. Chvátal

Web společnosti ARE stat s.r.o.

Nejen Lukáš Jurenka jako jednatel společnosti ARE stat si může mnout ruce nad dobrým zdrojem příjmů. Výhodný příjem je to i pro rozhodce, Mgr. Tomáše Krejčího (nar. 19. 1. 1984), respektive jeho otce JUDr. Tomáše Krejčího (nar. 23. 8. 1953, ČAK 07875). Jde o rodinný podnik, otec a syn právníci v jedné advokátní kanceláři JUDr. Tomáš Krejčí se sídlem Špitálka 434/23b, Brno. Bohužel nekalé praktiky jsou i v právních službách, peníze přece nesmrdí. Že tento podnikatelský model může všem stranám procházet, potvrzuje i advokát Petr Němec:

Sice jde o jasnou snahu využít jejich omyl, ale proto tam je rozhodčí doložka a pravděpodobně spřízněný rozhodce, který tento argument smete ze stolu a vydá proti nim rozhodčí nález, dle kterého již může být nařízena exekuce. Lidé by pak museli žalovat zrušení rozhodčího nálezu, což bude obtížné a nákladné už z toho důvodu, že smlouvu uzavřeli jako podnikatelé a mají být pozornější než běžní spotřebitelé, což soudu dává celkem jednoduchý argument, jak se věci zbavit a nezabývat se tím hlouběji. Kdo by se chtěl bránit, musí dle nás počítat s tím, že to bude muset dotáhnout až k vyšší instanci, možná až k Ústavnímu soudu. Na to se asi hodně lidí vykašle a po vydaném rozhodčím nálezu raději zaplatí, než aby skončili v exekuci či vedli spor v řádu let, sic i takových sporů z principu bude nemalý počet, ale nějaký výsledek bude až za pár let. Do té doby tenhle podnikatelský model panu Jurenkovi a rozhodci vynese dost peněz a firmu nechají padnout.

Web společnosti ARE stat s.r.o.
Autor: Dalibor Z. Chvátal

Ceník služeb společnosti ARE stat s.r.o.

Do firmy se nedovoláte

Zajímalo nás, jak se ke všemu situaci staví firma ARE stat. Provedli jsme proto malé pátrání. Předstírali jsme, že nám rovněž přišel formulář, a zkusili jsme do společnosti ARE stat zavolat s tím, že jsme si nic neobjednali.

Správně uvádíme výraz zkusili, protože ačkoli firma na svých stránkách uvádí jako kontakt pevnou linku, hlásí se stále jako nedostupná. E-mailem situaci řešit nechceme, chceme naopak hned vědět, proč nám firma posílá registrační formuláře a zda je to obchodní nabídka, a tak hledáme kontakt dál.

Chvíli nám to trvalo, ale nakonec jsme zjistili, že pan Lukáš Jurenka, jednatel a jediný společník firmy ARE stat, je také velitelem jednotky Sboru dobrovolných hasičů ve Valticích, kde má rovněž trvalý pobyt. Mobilní telefon, který je zde na něj uveden, nám po prvním zazvonění zvedá.

Nechcete? Hoďte to do koše

M: Dobrý den, u telefonu Jana Drobná. Dovolala jsem se panu Lukáši Jurenkovi?

LJ: Ano.

M: Dostala jsem na vás kontakt, že prý pracujete ve společnosti ARE stat.

LJ: Co byste potřebovala?

M: Mně od vás přišel nějaký předvyplněný formulář a já netuším, co s ním mám dělat.

LJ: To je nabídka, je to tam napsáno.

M: Aha. Ony už jsou tu nějaké údaje vyplněné, tak jsem si myslela, že jsem u vás už nějak zaregistrovaná.

LJ: Ne, to se předvyplňuje z databáze, a pokud máte zájem, tak to můžete dovyplnit, zkontrolovat, podepsat a odeslat. Pokud nemáte zájem, hoďte to do koše a považujte to za vyřízené.

M: A jak jste na mě přišli, když jsem si u vás nic neobjednávala a ani u vás nejsem registrovaná?

LJ: Máme databáze všech podnikatelských subjektů v ČR a z nich to náhodně generuje počítač.

M: A kdybych měla zájem a vyplnila to, budu něco platit?

LJ: Ano, ale vše je tam napsané.

M: Aha, tak děkuji. Já jsem si jen chtěla ověřit, co mi to přišlo, než to podepíšu. A nemohla jsem se vám dovolat do firmy, tak jsem na vás dostala tento kontakt.

LJ: Ano, my máme teď problém s ústřednou, takže nám nezvoní telefony.

M: A jedná se tedy o obchodní nabídku?

LJ: Ano jedná, ale vše máte napsané na tom formuláři.

M: Dobře, děkuji. Jdu si ho tedy detailně pročíst. Na shledanou.

LJ: Na shledanou.

Pan Jurenka během rozhovoru správě sdělil, že jde o obchodní nabídku, potvrdil, že služby jsou placené a že v případě nezájmu stačí registrační formulář ignorovat. Není co vytknout, právně neprůstřelné. Nejde o podvod. Obchodní nabídka – ber nebo nech být. Ale pokud vezmeš, zaplať. Vše podle zákona.

Známá firma v nekalých praktikách

Pan jednatel Lukáš Jurenka nás začal v té souvislosti zajímat o něco víc, a tak jsme ještě chvíli hledali. Na sociálních sítích má zřízené min. 3 veřejné profily:

Veřejný profil Lukáš Jurenky na Facebooku.
Autor: Dalibor Z. Chvátal

Veřejný profil Lukáš Jurenky na Facebooku.

Informace z Obchodního rejstříku

Jméno: Lukáš Jurenka
Datum narození: 29. prosince 1977
Adresa: Poštovní 147, 691 42 Valtice
Firma ARE stat zapsána do OR: 4. prosince 2014
Obchodní podíl: 100 %
Vklad: 10 000 Kč
Splaceno: 100 %
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

Další společnosti, které Lukáš Jurenka ovládá:

  • RES online s.r.o.
  • EO servis, s.r.o.
  • MEDIA FUTURE, s.r.o. – v likvidaci

Působení Lukáše Jurenky v obchodních společnostech.

Jak sami vidíte, firma ARE stat nepůsobí příliš dlouho. To se ale nedá říci o panu Jurenkovi, který má naopak na kontě firem více. V roce 2012 a 2013 informovala média iDnes, Aktuálně a Česká televize o firmě RES online s.r.o., která zasílala formuláře, jež se nápadně podobaly těm z Českého statistického úřadu.

Nekalému jednání napomáhalo i to, že firma RES online s.r.o. zvolila pro svůj název podobnou zkratku, jakou využívá zmiňované MFČR pro skutečný Registr ekonomických subjektů. Po vyplnění a odeslání nabídky jste se zavázali k placení dokonce 46 200 Kč s DPH. A to po dobu dvou let s tím, že smlouva je nevypověditelná. Tito šmejdi napálili v roce 2012 dokonce i režiséra Břetislava Rychlíka, o čemž informoval Deník referendum.

Jak správně tušíte, firma RES online s.r.o. je rovněž pod taktovkou Lukáše Jurenky. A kromě ní i firma EO servis, s.r.o., kde také figuruje jako jednatel a jediný společník se 100% podílem. EO servis, s.r.o. se zabývá stejnou činností jako RES online. V obchodních podmínkách jste se totiž dočetli, že se zavazujete platit měsíční poplatky po dobu 2 let. Když se EO servis příliš „proflákl“, založil si pan Jurenka prostě jinou firmu a voilà, na světě je RES online. O tom informoval server Lupa.cz.

Média o tématu katalogových nekalých praktik

  • Aktuálně.cz: Podnikatelé, pozor: Formulář jako od ČSÚ přijde draho
  • Česká televize: Formulář je ve skutečnosti smlouvou za desetitisíce
  • Deník Referendum: Každý podvod nemůže vyjít
  • iDNES.cz: Firma nabízí zdarma zápis do registru, pak pošle fakturu i s pokutou
  • Lupa.cz: Záludný katalog EO Servis se vrací, přichází jako RES Online
  • Pooh.cz: Nečetli dobře smluvní ujednání, EO Centrum toho (očekávatelně) využívá
  • Týden.cz: Kyberšmejdi? Podle soudu nikoli

Katalogovým firmám se dlouhodobě věnuje i David Odrejkovič z bývalého sdružení Společná obrana. Schéma je již od roku 2008 naprosto shodné – za použití lsti přimět oběť k podpisu smlouvy, která nedává z ekonomického hlediska naprosto žádný smysl, neboť se tím zavážete k platbě cca 30 tisíc korun za NIC. Toto NIC je sice na předmětném formuláři i ve všeobecných obchodních podmínkách popisováno velmi neurčitě v drobném odstavci, nicméně žádný popis nemůže zastřít, že se jedná právě o ono NIC, popisuje na sém webu Ondrejkovič. Nejdelší část „smlouvy“ tvoří formalisticky velmi do detailu propracovaný způsob „vymáhání“, který spočívá v nezastíraném nákupu exekučního titulu od osoby, která se na jejich podvodném jednání podílí, uvádí v textu EO Servis / RES Online se opět mění – tentokrát na AREStat.

Aby toho nebylo málo, patří panu Jurenkovi ještě jedna firma, a sice MEDIA FUTURE. V této firmě totiž pan Jurenka vystupuje opět jako jednatel a jediný společník se 100% podílem, ale zároveň jako likvidátor. V praxi to znamená, že pokud vám tato firma dluží nějaké peníze a vy se přihlásíte s uplatněním pohledávky, musíte to udělat prostřednictvím likvidátora. A ten je v tomto případě zároveň jednatelem, takže věříme, že vše probíhá „zcela korektně“.

Dvě tváře jednoho muže: záchranář vs. šmejd

Lukáš Jurenka má dvě tváře. Na jedné straně mate lidi svým neseriózním chováním a vydělává na jejich chybách pomocí spřátelených rozhodců. Jednání hodné šmejda.

Druhá tvář je odlišná. Lukáš Jurenka působí jako záchranář. A ne ledajaký.

Bez pochyb služba a práce hodná obdivu a ocenění.

Veřejný profil Lukáše Jurenky na Facebooku.
Autor: Dalibor Z. Chvátal

Veřejný profil Lukáše Jurenky na Facebooku.

Nejspíš dokázal pomoci mnoha lidem v nesnázích. Proč tedy využívá svoji firmu k nekalým praktikám? Zda vše dělá vědomě, nebo za ním stojí někdo další a on působí jen jako tzv. bílý kůň, ví jen samotný Jurenka. Riziko poškození své osobní, soukromé reputace však už musí nést sám.

Možným varováním pro něj a další „podnikatele“ může být obrázek níže. Po zadání slova „arestat“ do vyhledávače Google se zobrazí fotografie vtipně zobrazující důsledky, jaké šmejdy s nekalými praktikami jednou čekají. (Slovo „arestat“ je v rumunštině „zatčení“.)

Obrázky vyhledávače Google po zadání slova "arestat".
Autor: Google Inc.

Obrázky vyhledávače Google po zadání slova „arestat“.

České zákony jsou výsměchem

Firmě ARE stat, která momentálně legálně žije z nekalých praktik, jsme zaslali žádost o oficiální vyjádření. 

Vyjádření společnosti ARE stat

Ve formuláři je jasně a opakovaně uvedeno, že se jedná o obchodní nabídku na uzavření smluvního vztahu, co je jeho předmětem, s kým za jakých podmínek a jakou cenu je tento uzavírán. Nad to je zde i 14 denní lhůta během které lze bez udání důvodu od takto uzavřeného smluvního vztahu odstoupit.

V případě že svůj závazek klient neuhradí, je z naší strany opakovaně upomínán, poté kontaktován naším právním zástupcem se snahou o nalezení smíru. Další postup je pak ryze individuální.

Lukáš Jurenka, jednatel společnosti, info@arestat.cz

Zatím co ve Švýcarsku v červenci 2009 obvinili katalogovou společnost Intercable Verlag AG, která působila velmi obdobným způsobem, z nekalé hospodářské soutěže a podvodu, její jednatele pozatýkali a firma skončila v likvidaci, společnost RES online jednatele Lukáše Jurenky soudy naopak vyhrává.

Vzhledem k tomu, že aktivity katalogových firem, popřípadě podnikatelské aktivity pana Lukáše Jurenky z Valtic, jsou právně v pořádku a tudíž nepostižitelné, zbývá vám proti takovýmto šmejdům jediná ochrana. Vše si raději desetkrát přečtěte, ověřte a zkontrolujte, než to podepíšete. Jen tím totiž zabráníte tomu, že z vás podobní šmejdi budou vymáhat peníze. Zákon je na ně bohužel krátký.

Vyjádření Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Tzv. katalogové podvody

Předně je zapotřebí s přihlédnutím k okolnostem zkoumat, zda byly splněny předpoklady pro uzavřeni platné smlouvy (zejména zda lze shledat konsensus na jejím obsahu). Zákon dále připouští možnost dovolat se neplatnosti v důsledku omylu o rozhodujicí okolnosti, který způsobila druhá strana.

Dále je vhodné uvést, že občanský zákoník obecně stoji na principu ochrany slabší smluvní strany. Tou může být s přihlédnutím k okolnostem i podnikatel. Zneužije-li přitom určitá osoba v hospodářském styku svou kvalitu odborníka nebo své
postavení k vytváření nebo využití závislosti k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech, může se z tohoto důvodu dotčená strana případně dovolat neplatnosi příslušného právního jednání. Zákon tedy nabízí určité ochranné mechanismy pro obdobné případy. Jejich využiti je však věcí konkrétních okolností.

Obecně lze spíše doporučit především obezřetnost v právním styku a vědomost o zvýšených nárocích na toho, kdo se dobrovolně rozhodne podnikat.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, specializuje se na finanční produkty, dluhovou problematiku a oblast dopravy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).