Hlavní navigace

Analýza všeobecných obchodních podmínek stavebních spořitelen

21. 5. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jednotlivých stavebních spořitelen obsahují řadu důležitých ustanovení, která je dobré znát. Podrobná analýza.

Všeobecné obchodní podmínky a jejich význam

Podle Zákona o stavebním spoření jsou všeobecné obchodní podmínky (VOP) součástí smlouvy o stavebním spoření. V praxi to obvykle vypadá tak, že klient obdrží smlouvu o stavebním spoření na formuláři, do kterého jsou vyplněny jeho osobní údaje a zvolená varianta spoření, a jako přílohu dostane několikastránkové VOP. Každá stavební spořitelna je povinna tyto podmínky vypracovat a zveřejnit.

VOP jsou součástí smlouvy o stavebním spoření a jsou schvalovány Ministerstvem financí ČR.

Zvláštností stavebního spoření je fakt, že VOP podléhají schválení Ministerstva financí ČR. Podobný schvalovací proces nemá analogii u žádného jiného bankovního produktu. Zákon však (kromě některých formálních náležitostí) nestanoví, co je předmětem schvalování, ani důvody, které by mohly vést k případnému neschválení VOP. Schvalovací proces ze strany ministerstva tedy zřejmě příliš neplní původní záměr zákonodárce.

Existence schvalovacího procesu na druhé straně pro stavební spořitelny znamená povinnost podstoupit zdlouhavý proces při každé změně VOP. To vedlo k tomu, že se stavební spořitelny snaží ve svých VOP uvádět pouze ta nejnutnější ustanovení, vyžadovaná zákonem, a konkrétní parametry vlastních nabídek jsou pak uvedeny buď ve smlouvě, nebo jsou obsaženy v různých sazebnících či sděleních.

Přesto i dnes obsahují VOP jednotlivých stavebních spořitelen řadu důležitých ustanovení, která je dobré znát.

Shrnutí hlavních rozdílů ve VOP jednotlivých stavebních spořitelen

Od roku 1993 došlo v obsahu všeobecných obchodních podmínek stavebních
spořitelen k významnému posunu. VOP obsahují minimum informací o
jednotlivých tarifech (s výjimkou Wüstenrotu) a stále více se vzájemně
odlišují obsahem i strukturou. Změny provedené v roce 2014 významně
rozšířily možnosti stavebních spořitelen smlouvu o stavebním spoření
ukončit i v případě, kdy klient plní své povinnosti dané smlouvou.

Vyplatí se dodržovat smlouvu

Všechny stavební spořitelny mají ve svých VOP ustanovení, podle kterých mohou postupovat v případě, kdy klient nedodržuje ustanovení smlouvy (tj. nespoří, nesplácí úvěr, jeho naspořená částka převýší cílovou částku a podobně). 

Pozor na sankce při porušení smlouvy! 

Stavební spořitelna může takovým klientům například ukončit smlouvu buď výpovědí, nebo odstoupením od smlouvy. Specifickým případem je přespoření cílové částky. Pro tyto případy uvádějí všechny stavební spořitelny více možných postupů a je pouze na rozhodnutí spořitelny, který zvolí.

Výpověď smlouvy ze strany stavební spořitelny

Stavební spořitelny si ponechávají možnost smlouvu o stavebním spoření vypovědět i v případě, kdy klient své povinnosti plní. Zřejmě nejšetrnější podmínky mají ČMSS, MPSS a SSČS, které mohou smlouvu vypovědět nejdříve po šesti letech, a to pouze tehdy, když klient splnil podmínky pro přidělení úvěru a přidělení nepřijal. Tím jsou chráněni klienti, kteří čekají na přidělení úvěru déle než šest let. RSTS může smlouvu o stavebním spoření vypovědět po šesti letech spoření bez ohledu na to, zda klient dosáhl nebo nedosáhl nároku na přidělení. Nejtvrdší podmínky má Wüstenrot, který může smlouvu o stavebním spoření vypovědět kdykoli, pokud s klientem nebyla uzavřena úvěrová smlouva.

Také stavební spořitelna může smlouvu ukončit. 

Možnost výpovědi smlouvy se stavební spořitelnou může pro klienta znamenat značnou nejistotu. Vyplatí se tuto část prostudovat podrobněji.

Změna VOP

Do roku 2014 byly všeobecné obchodní podmínky postaveny tak, že byly nedílnou součástí smlouvy o stavebním spoření a smlouvu (včetně VOP) nemohla jedna strana bez souhlasu druhé strany změnit.

Některé spořitelny mohou během platnosti smlouvy měnit VOP.

Tuto pro klienta příjemnou vlastnost dnes mají již jen smlouvy uzavřené s ČMSS a Wüstenrotem. Ostatní stavební spořitelny mají ve svých VOP klauzule, které jim dávají možnost VOP změnit. Klient má právo se změnou nesouhlasit, nicméně v případě nesouhlasu musí smlouvu o stavebním spoření ukončit. Toto ustanovení se týká smluv uzavřených podle nových obchodních podmínek MPSS, RSTS a SSČS. Možnost reagovat na změnu VOP pouze výpovědí je přirozeně omezující, zvláště s ohledem na státní podporu, případně přijatý úvěr.

Přesto, že VOP zpravidla neobsahují klíčové parametry tarifu (jako jsou podmínky pro přidělení, úrokové sazby nebo poplatky), znamená možnost změny VOP snížení smluvní jistoty klienta.

Odstoupení od smlouvy

Všechny stavební spořitelny s výjimkou MPSS dávají oběma stranám možnost od uzavřené smlouvy v určité lhůtě odstoupit.Klienti (i stavební spořitelna) tak mají možnost si uzavření smlouvy „rozmyslet“ a uzavřenou smlouvu zrušit od samotného počátku. 

Většina spořitelen dává klientům možnost od smlouvy odstoupit. 

Nevýhodu zde mají klienti ČMSS, kteří sice mají na odstoupení delší lhůtu (dva měsíce), ale při odstoupení mohou přijít o poplatky, což je pouze zčásti kompenzováno tím, že obdrží úroky. Klienti MPSS mohou od smlouvy odstoupit pouze tehdy, když jim to umožňuje zákon, nebo smlouva (která však není zveřejňována).

Podmínky pro přidělení úvěru ze stavebního spoření

Všechny spořitelny mají ve svých VOP vzorec pro výpočet hodnotícího čísla, nicméně parametry, které je nutno do tohoto vzorce dosadit, ve VOP často chybí. Jedinou stavební spořitelnou, která všechny potřebné parametry uvádí ve svých VOP, je Wüstenrot. Zde má klient možnost si podmínky podrobně prostudovat (VOP jsou zveřejňovány na internetu) a díky tomu, že jsou VOP také součástí smlouvy, má jistotu, že se tyto podmínky nezmění.

Je dobré mít podmínky pro přidělení ve VOP nebo ve smlouvě. 

Jinou strategii používá ČMSS, MPSS a RSTS, kde jsou potřebné parametry uvedeny ve smlouvě o stavebním spoření. Smlouva o stavebním spoření není zveřejňována, takže přístup k těmto informacím může být pro klienta obtížnější. Obecně jsou však tyto parametry dohledatelné a jejich neměnnost je opět zajištěna tím, že jsou uvedeny ve smlouvě.

SSČS má parametry rozhodující pro přidělení uvedeny pouze ve Sdělení, které není součástí smlouvy o stavebním spoření. Tyto hodnoty jsou tedy klientovi přístupné (Sdělení jsou zveřejňována na internetu), nicméně stavební spořitelna je může měnit.

skoleni9_11

Závěrem

Zatímco na počátku existence stavebního spoření obsahovaly VOP prakticky všechny parametry smlouvy, včetně poplatků, úrokových sazeb a podmínek pro přidělení úvěru, dnes v nich tyto podrobnosti nenajdeme. Pro klienta jsou dnes ve VOP nejdůležitější části, které mu dávají (nebo nedávají) jistotu, že po dobu trvání smlouvy nebude docházet ke změnám, nebo že mu smlouva nebude spořitelnou jednostranně ukončena. Shrnutí těchto parametrů je v následují tabulce.

ČMSS MPSS RSTS SSČS WÜST
Může klient odstoupit od uzavřené smlouvy? :( :( :) :) :)
Může spořitelna smlouvu vypovědět před uplynutím šestileté vázací lhůty? :) :) :) :| :(
Může spořitelna smlouvu vypovědět dříve než klient získá přidělení úvěru? :) :) :( :| :(
Může spořitelna změnit VOP? :) :( :( :( :)
Může spořitelna změnit podmínky pro přidělení úvěru? :) :) :) :( :)

Článek byl převzat s laskavým svolením autora z webových stránek stavebky.cz

Autor článku

Fyzik, který se řízením osudu dostal do sféry bankovnictví. Je autorem učebnice matematiky stavebního spoření, tento předmět také externě přednáší na VŠE. Zároveň i konzultant a provozovatel serveru stavebky.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).