Hlavní navigace

Analýza podmínek odstoupení od smlouvy a výpovědi smlouvy stavebního spoření

4. 6. 2014
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Než si sjednáte stavební spoření, porovnejte si podmínky. Některé stavební spořitelny je mají přátelské, jiné tvrdé a mohou vám smlouvu kdykoli vypovědět.

Možnost odstoupení od smlouvy

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od samotného počátku. Tím se odstoupení liší od výpovědi, při odstoupení se vše uvede do stavu, jako by smlouva nebyla vznikla (pokud není výslovně uvedeno jinak).

Pro klienta může být možnost odstoupení od smlouvy vítaná v situaci, kdy po uzavření smlouvy přehodnotí svůj postoj a chce smlouvu zrušit. Stavební spořitelny (s výjimkou MPSS) klientům tuto možnost ve svých VOP dávají (lhůty pro odstoupení jsou uvedeny v tabulce níže). Odstoupit od smlouvy může i stavební spořitelna. To je zejména v případě, kdy klient neplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy.

Podmínky pro odsoupení od smlouvy jsou různé. U ČMSS při odstoupení klient nezíská zpět uhrazené poplatky.

Každá stavební spořitelna uvádí ve svých VOP seznam ujednání, jejichž porušení ze strany klienta dává stavební spořitelně právo odstoupit od smlouvy.

Za zmínku dále stojí podmínky MPSS a SSČS, které dávají spořitelně právo odstoupit od smlouvy buď z důvodů, které klient nemůže ovlivnit (MPSS může od smlouvy odstoupit, pokud zprostředkovatel uzavírající smlouvu nedodá včas podklady), nebo z důvodů, které dávají velmi širokou možnost výkladu (SSČS může od smlouvy odstoupit, pokud by daná smlouva o stavebním spoření poškozovala nebo dokonce jen mohla poškodit dobré jméno spořitelny).

Přístup stavebních spořitelen k možnosti odstoupení od smlouvy je velmi rozdílný. Při odstoupení si obě strany obvykle vzájemně vrátí své pohledávky, výjimkou je ČMSS, která si ponechá poplatky uhrazené klientem v případě, že je to klient, kdo od smlouvy odstoupil. Na druhé straně však pokud by od smlouvy odstoupila ČMSS, vrátí klientovi nejen poplatky, ale i úroky. 

Spořitelna Podmínky pro odstoupení od smlouvy
ČMSS (platnost od 1. 1. 2014) Klient i ČMSS mohou od smlouvy odstoupit do dvou měsíců od uzavření bez udání důvodu.
ČMSS může od smlouvy odstoupit, pokud klient neplní řádně své závazky.
Odstoupí-li klient, jsou mu zpět vyplaceny pouze vklady bez úroků, uhrazené poplatky (za uzavření smlouvy, za vedení účtu) vyplaceny nejsou.
Odstoupí-li ČMSS, vyplatí klientovi zpět vklady včetně úroků a uhrazených poplatků.
MPSS (platnost od 1. 1. 2014) Účastník může od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem nebo je-li to sjednáno ve smlouvě.
MPSS může od smlouvy odstoupit, pokud klient neplní řádně své závazky.
Kromě toho si MPSS vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud byla smlouva uzavřena prostřednictvím zprostředkovatele, který smlouvu odeslal spořitelně elektronicky, ale písemné vyhotovení nedodal během 60 dnů, což je skutečnost, kterou klient nemůže nijak
RSTS (platnost od 1. 5. 2014) Klient i RSTS mají právo od smlouvy odstoupit do třiceti dnů od jejího uzavření.
SSČS (platnost od 1. 1. 2014) Klient může od smlouvy odstoupit do třiceti dnů od jejího uzavření.
SSČS si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v několika vyjmenovaných případech, například pokud klient nedodržuje některá ustanovení smlouvy, ale také pokud by daná smlouva znamenala, nebo mohla znamenat poškození dobrého jména SSČS nebo pokud by tím byl
WÜST (platnost od 1. 1. 2014) Klient i Wüstenrot mají právo od smlouvy odstoupit do třiceti dnů od jejího uzavření.

Výpověď smlouvy klientem

Výpověď smlouvy o stavebním spoření klientem je zřejmě nejčastější způsob, jakým jsou smlouvy o stavebním spoření ukončovány.

Klient může smlouvu kdykoli vypovědět, a to s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Pokud klient nemá uzavřenou úvěrovou smlouvu, může smlouvu o stavebním spoření ve fázi spoření vypovědět kdykoli, přičemž výpovědní lhůta činí tři měsíce. Pokud klient vypoví smlouvu dříve než po uplynutí zákonné šestileté lhůty, přijde o státní podporu a navíc zaplatí poplatek za předčasnou výpověď. Tento poplatek za předčasnou výpověď si v současné době účtují všechny stavební spořitelny, avšak pouze ČMSS a Wüstenrot na existenci tohoto poplatku výslovně upozorňují ve svých VOP (VOP neobsahují výši poplatku, pouze odkazují na sazebník). Ostatní spořitelny mají tento poplatek pouze uveden v sazebníku.

Spořitelna Podmínky pro výpověď smlouvy klientem
ČMSS (platnost od 1. 1. 2014) Klient může smlouvu vypovědět kdykoli (pokud mu nebyl poskytnut úvěr nebo překlenovací úvěr), výpovědní lhůta je tři měsíce.
Poplatek za výpověď před uplynutím šestileté vázací lhůty je zakotven ve VOP.
MPSS (platnost od 1. 1. 2014) Klient může smlouvu vypovědět kdykoli (pokud mu nebyl poskytnut úvěr nebo překlenovací úvěr), výpovědní lhůta je tři měsíce.
Poplatek za výpověď před uplynutím šestileté vázací lhůty není zakotven ve VOP, je pouze v sazebníku.
RSTS (platnost od 1. 5. 2014) Klient může smlouvu vypovědět kdykoli (pokud mu nebyl poskytnut úvěr nebo překlenovací úvěr), výpovědní lhůta je tři měsíce.
Poplatek za výpověď před uplynutím šestileté vázací lhůty není zakotven ve VOP, je pouze v sazebníku.
SSČS (platnost od 1. 1. 2014) Klient může smlouvu vypovědět kdykoli (pokud mu nebyl poskytnut úvěr nebo překlenovací úvěr), výpovědní lhůta je tři měsíce.
Poplatek za výpověď před uplynutím šestileté vázací lhůty není zakotven ve VOP, je pouze v sazebníku.
WÜST (platnost od 1. 1. 2014) Klient může smlouvu vypovědět kdykoli (pokud mu nebyl poskytnut úvěr nebo překlenovací úvěr), výpovědní lhůta je tři měsíce.
Poplatek za výpověď před uplynutím šestileté vázací lhůty je zakotven ve VOP.

Výpověď smlouvy stavební spořitelnou

Velké rozdíly jsou mezi stavebními spořitelnami v podmínkách, za kterých smí stavební spořitelna klientovi vypovědět smlouvu o stavebním spoření.

Nejtvrdší podmínky má Wüstenrot, který má právo na výpověď stejné jako klient. Může tedy smlouvu o stavebním spoření vypovědět kdykoli bez udání důvodu, a to i během šestileté vázací lhůty.

Wüstenrot může smlouvu kdykoli vypovědět, pokud klient nemá úvěr.

I když je velmi nepravděpodobné, že by Wüstenrot k podobnému kroku sáhl, má právo vypovědět smlouvu o stavebním spoření ještě před uplynutím šestileté vázací lhůty. Není zcela zřejmé, zda by v takovém případě klientovi zůstal nárok na vyplacení státní podpory. Zákon totiž stanoví, že pokud klient se svými vklady nakládá během šesti let od uzavření smlouvy a nečerpá úvěr, ztrácí na státní podporu nárok. V případě výpovědi smlouvy stavební spořitelnou by to však byla stavební spořitelna, nikoli klient, kdo způsobil ukončení smlouvy a tím také nakládání s vkladem, takže nárok na výplatu státní podpory by mohl zůstat zachován. Nicméně podobný případ dosud nebyl řešen a není známo, jaký postoj má k této otázce Ministerstvo financí ČR, které státní podporu spravuje.

RSTS nevypoví smlouvu dříve než po šesti letech. ČMSS, MPSS a SSČS navíc čekají, až klient splní podmínky pro přidělení.

Ostatní stavební spořitelny mají ve svých VOP výčet situací, kdy je spořitelna oprávněna smlouvu klientovi vypovědět. Především jde o situace, kdy klient neplní řádně své závazky (tj. nespoří dle smlouvy nebo dokonce ani neuhradí poplatek za uzavření smlouvy, případně takzvaně přespoří). Pokud klient dodržuje ustanovení smlouvy o stavebním spoření, nejsou stavební spořitelny (s výjimkou již zmíněného Wüstenrotu) oprávněny smlouvu o stavebním spoření vypovědět dříve, než po uplynutí šestileté vázací lhůty. ČMSS, MPSS a SSČS jsou ještě o něco vstřícnější a výpověď mohou dát teprve poté, co klient získá možnost přidělení úvěru ze stavebního spoření (ne však dříve než po šesti letech).

Skutečnost, že stavební spořitelna má možnost smlouvu vypovědět ještě automaticky, neznamená, že této možnosti využije a smlouvu vypoví. Tato možnost je ve VOP připravena pro případ, že by se tyto smlouvy časem staly pro spořitelny nevýhodné.

Spořitelna Podmínky pro výpověď smlouvy stavební spořitelnou
ČMSS (platnost od 1. 1. 2014) ČMSS může smlouvu vypovědět:
– pokud klient neplní své závazky nebo je v exekuci, nebo
– pokud klient nepřijal přidělení úvěru a smlouva trvá déle než šest let
MPSS (platnost od 1. 1. 2014) MPSS může smlouvu vypovědět:
– pokud klient neplní své závazky nebo je v exekuci, nebo
– pokud klient nepřijal přidělení úvěru a smlouva trvá déle než šest let
RSTS (platnost od 1. 5. 2014) RSTS může smlouvu vypovědět:
– pokud klient neplní své závazky, nebo
– pokud smlouva trvá déle než šest let
SSČS (platnost od 1. 1. 2014) SSČS může smlouvu vypovědět:
– pokud klient neplní své závazky, nebo
– pokud klient nepřijal přidělení úvěru a smlouva trvá déle než šest let, nebo
– pokud klient zneužívá smlouvu o stavebním spoření způsobem, který se příčí zákonnému účelu stavebního spoření, nebo
– pokud by mohlo dojít k poškození dobrého jména SSČS nebo byly ohroženy oprávněné zájmy SSČS
WÜST (platnost od 1. 1. 2014) Wüstenrot může smlouvu vypovědět kdykoli bez udání důvodu.
Výpověď je neúčinná, pokud je s účastníkem uzavřena úvěrová smlouva.

Článek byl převzat s laskavým svolením autora z webových stránek stavebky.cz

Autor článku

Fyzik, který se řízením osudu dostal do sféry bankovnictví. Je autorem učebnice matematiky stavebního spoření, tento předmět také externě přednáší na VŠE. Zároveň i konzultant a provozovatel serveru stavebky.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).