Hlavní navigace

7 věcí, které jste nevěděli o mateřské

7. 8. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Není samozřejmé ji získat, ale snadno ji můžete ztratit. Co vás může připravit o peníze z mateřské?

Základní informace o tom, co je to peněžitá pomoc v mateřství (lidově mateřská) a rodičovský příspěvek (rodičovská), jsou v populaci poměrně v povědomí většinou kvůli osobní zkušenosti. Přesto ale zůstává mnoho rysů těchto dávek neznámých. Nejeden příjemce tak může přijít o peníze. Proto jsme se zaměřili právě na méně známá fakta, která přinášíme v otázkách a odpovědích.

Na mateřskou se má nastupovat mezi osmým až šestým týdnem před očekávaným dnem porodu. Co když se cítím fit a chtěla bych nastoupit ještě o dva týdny později? Ovlivní to nějak mou mateřskou?

Rozhodnutí nastoupit na mateřskou ještě o dva týdny později než určuje právní úprava vás nepřipraví o dávku jako takovou. Dojde ale ke zkrácení podpůrčí doby, která se bude počítat od oficiálního data, protože dávka se začne poskytovat až od vašeho skutečného nástupu na mateřskou.

Pokud je tedy například datum porodu stanoveno na 3. června 2014, měla byste nastoupit na mateřskou nejdéle 22. dubna 2014. Pokud byste se rozhodla fakticky nastoupit až 6. května 2014, bude se dávka poskytovat právě od 6. května 2014. Podpůrčí doba, která činí 28 týdnů u jednoho dítěte a 37 týdnů u dvou a více narozených dětí, ale začne běžet nástupem na peněžitou pomoc v mateřství, tedy od 22. dubna 2014. K tomuto datu se také bude stanovovat výše dávky. Vyčerpání podpůrčí doby tedy nastane 3. listopadu 2014 a nikoli až o dva týdny později.

Studuji druhým rokem vysokou školu a jsem těhotná. Vznikne mi nárok na mateřskou?

Již od roku 2009 žáci a studenti nejsou pojištěni. Pokud pouze studujete, nemůžete být účastna nemocenského pojištění, které vzniká z pracovního poměru nebo dobrovolného přihlášení OSVČ. Účast na pojištění je jednou z podmínek pro vznik nároku. Mateřskou tedy čerpat nemůžete. Ode dne porodu tak získáte nárok pouze na rodičovský příspěvek. 

Získám peněžitou pomoc v mateřství, pokud jsem zaměstnaná 5 měsíců a předchozí dva roky jsem byla v domácnosti?

Ačkoli splňujete podmínku účasti na pojištění z titulu zaměstnání, peněžitou pomoc v mateřství (PPM, tedy mateřskou) nezískáte, protože nemáte dostatečnou dobu pojištění. Ta činí v případě zaměstnankyně 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech. (Pro OSVČ ještě platí podmínka 180 kalendářních dnů v posledním roce před nástupem.)

Jako zaměstnankyni vám ale bude náležet nemocenské od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu do uplynutí šestého týdne po porodu.

Započítává se doba vedení v evidenci Úřadu práce do potřebné doby pojištění?

Doba v evidenci na ÚP se nezapočítává, protože nejde o dobu účasti na nemocenském pojištění ani o jinou dobu, která by se dala akceptovat. Pro splnění podmínky doby účasti na nemocenském pojištění se pro účel vzniku nároku na mateřskou započítává ještě doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole a na konzervatoři. To ale jen za podmínky, že toto studium bylo úspěšně ukončeno. Dále je to doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně v případě, že byl tento důchod odňat a po odnětí vznikla, popř. dále trvala pojištěná činnost.

Člověk evidovaný na ÚP tedy nemůže získat mateřskou vůbec?

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství by vznikl uchazeči o zaměstnání při evidenci na ÚP jen z titulu ochranné lhůty z ukončeného zaměstnání při splnění zákonných podmínek. Ochranná lhůta pro účely nároku na mateřskou odpovídá 180 kalendářním dnům od skončení zaměstnání, pokud to skončilo v době těhotenství a zároveň pokud trvalo alespoň po tuto dobu. V případě, že by trvalo zaměstnání dobu kratší, bude ochranná lhůta dlouhá jen tolik dnů, kolik dnů trvalo zaměstnání. 

Kdy může čerpat mateřskou otec dítěte?

I otec musí splňovat stejné podmínky pro vznik nároku na PPM, jako matka dítěte. Dávku může čerpat, pokud je otcem dítěte nebo manželem matky dítěte. Pak s ní může sepsat dohodu o tom, že bude o dítě pečovat on. Nejdříve ji ale může v péči vystřídat až od 7. týdne po porodu. Mateřská se tedy mužům poskytuje až po šestinedělí a nejdéle po 22 týdnů. 

Získám mateřskou na další dítě, pokud jsem nyní na rodičovské a otěhotním tak, že zpět do zaměstnání nestihnu nastoupit a nebudu mít v rozhodném období tedy žádné příjmy? 

Rozhodným obdobím je posledních 12 měsíců před tím, v němž nastoupíte na mateřskou. V tomto období musíte mít nějaký započitatelný příjem a jiné než vyloučené dny. Pokud tuto podmínku nesplníte, stává se rozhodným obdobím první předchozí rok, v němž máte započitatelný příjem a zároveň alespoň 30 kalendářních dnů (započitatelné dny, tedy jiné než vyloučené), kterými se dá tento příjem vydělit pro zjištění denního vyměřovacího základu. Pokud by nebylo možné ani toto, bude denním vyměřovacím základem (DVZ) příjem, kterého by bylo pravděpodobně dosaženo za den v měsíci, kdy jste nastoupili na mateřskou.

skoleni9_11

Pokud na mateřskou budete nastupovat, než budou předchozímu dítěti 4 roky, máte ze zákona zaručeno, že tato další PPM nebude nižší než ta předchozí. Zákon totiž uvádí, že denní vyměřovací základ zaměstnankyně, které za trvání tohoto poměru vznikne nárok na další mateřskou z tohoto zaměstnání právě v období do 4 let věku předchozího dítěte, je ten, ze kterého se počítala předchozí mateřská, pokud je vyšší než DVZ, ze kterého by se počítala mateřská nová.

Zdroj: ČSSZ

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).