Hlavní navigace

Kalkulačka: jak se změní vaše mzda v roce 2014?

12. 4. 2012
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Politici se přestali hádat mezi sebou a svorně zacílili na nás. Připravili další opatření, po kterých bude naše hubená peněženka ještě hubenější.

Vláda se nerozpadá, předčasné volby zas na nějaký čas nehrozí. Všechno je to ale jen klid před bouří ve vašich peněženkách. Bude šetřit vláda i my. Hádejte, kdo to pocítí víc?

Kromě návrhů, které dopadnou přímo na občany, zmiňujeme i ty, ze kterých se nebudou radovat firmy, zemědělci ani státní správa.

Opatření se dotknou výdajů i příjmů rozpočtu

Z per koaličních politiků vzešel návrh opatření, která se dotknou příjmové i výdajové strany rozpočtu. Celý koncept pomůže dodržet cíl současné vlády, která si předsevzala v letech 2010 až 2014 snižovat schodek v poměru 2/3 na výdajové straně a 1/3 na té příjmové.

Pro rok 2013 by měl deficit dosáhnout hodnoty 2,9 % a ten další už by měl činit jen 1,9 % hrubého domácího produktu (HDP). K těmto hodnotám by deficit měla posunout opatření ve výdajové oblasti zhruba ve výši 31 mld. Kč a v příjmové, která do státní kasy přisypou zhruba 25 mld. Kč.

Výdajová opatření

Výdajová opatření jsou vesměs inspirována návrhy, které nedávno představil ministr financí Miroslav Kalousek. Popisovali jsme se v článku 10 nových úsporných opatření, kterými stát zalepí díry a na nás ušetří.

Státní správa na dietě

Jak už jsme uvedli před časem, plánuje Kalousek šetřit i ve vlastních řadách. Koncem března tak bylo schváleno vázání výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol v celkovém objemu 23,6 mld. Kč. Tento záměr se částečně promítne už do návrhu rozpočtu na roky 2013 – 2015, kde by měl ušetřit 9,7 mld. Kč.

Co je to kapitola rozpočtu?

Státní rozpočet svou výdajovou stranu rozděluje do různých kapitol. Po jeho schválení pak prostředky jednotlivých kapitol rozpočtu využívá vláda, ministerstva a další instituce.

Miroslav Kalousek plánoval, že kapitoly rozpočtu, které mají výdaje do 1 mld. Kč, budou muset své výdaje ořezat o 1,5 % vymezených provozních výdajů. U ostatních kapitol budou úspory požadovány ve výši 3,95 % výdajů. Dále chce ministr u vybraných kapitol spořit selektivně i na dalších věcech. Navrhoval například úspory v oblasti dotací na obnovitelné zdroje v rámci ministerstva průmyslu. U ministerstva dopravy pak šetřit na platech v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury. Schváleno bylo snížení dotaci na správní výdaje Státního zemědělského intervenčního fondu o 53,6 mil. Kč.

Odstranění duplicit

V hledáčku dalších úspor jsou také duplicity ve státní správě. Zjednodušení agend, rušení organizačních složek státu a příspěvkových organizací a jejich včleňování do nadřízeného ministerstva by mělo přinést úspory ve výši 11,9 mld. Kč.

Zvyšování důchodů jen o 1/3

Vláda chce snížit valorizaci důchodcům. Důchody by se zvyšovaly jen o třetinu inflace a třetinu růstu průměrné mzdy. Řešení je kompromisem, neboť ministr financí Miroslav Kalousek navrhoval úplné zmražení důchodů.

Ministr práce a sociálních věcí oznámil, že deficit důchodového účtu byl v roce 2011 ve výši 30 miliard korun a pro tento rok očekává nárůst až na 40 miliard korun. Vzhledem k tomu, že populace stárne a vývoj ekonomiky není uspokojivý, lze očekávat, že poroste i do budoucna. Pokud se nepodnikne strukturální reforma, hrozí, že celý systém zbankrotuje. Čtete více: Důchodový účet míří ke krachu. DPH se bude muset zvýšit na 30 %

Zrušení doplatku na bydlení

Lidé s nízkými příjmy by měli přijít o doplatek na bydlení, který se vyplácí v rámci pomoci ve hmotné nouzi. Zatím funguje jako doplněk příspěvku na bydlení, který upravuje zákon o sociální podpoře. 

V souvislosti s neslavným převodem výplat dávek pomoci ve hmotné nouzi na úřady práce, které už obhospodařují dávky státní sociální podpory, považuje vláda toto dvoustupňové posuzování nároku na podporu zajištění bydlení za bezpředmětné. Doplatek na bydlení a příspěvek na bydlení se tedy sjednotí pouze na jednu dávku. 

Příjmová opatření

Škrtání ve výdajích rozpočtu pocítí pouze důchodci a příjemci dávek v hmotné nouzi. Opaření na příjmové straně už pocítí všichni.

Vyšší DPH o 1 %

Zatímco letos se zvýšila spodní hranice DPH z 10  na  14 %, v letech 2013 až 2015 bude další zvyšování pokračovat. Dojde ke zvýšení spodní a horní hranice DPH o 1% bod na 15 % a 21 %. Změní se taktéž rozpočtové určení daní – celý výnos bude plynout do státního rozpočtu. 

„Solidární daně“ pro bohaté

V letech 2013 až 2015 se zavede takzvaná solidární přirážka k dani z příjmů fyzických osob, nad stropy sociálního pojištění. Lidé, kteří dosahují více než 4× násobku průměrného příjmů si připlatí 7 %. Podobně jako u DPH, poplyne celý výnos této daně do státního rozpočtu. Zrušen bude i strop na zdravotní pojištění.

Zápisné na vysokých školách

Vládě se nepodařilo zavést školné (v nejpravděpo­dobnější výši 10 000 Kč), které by student splácel díky studentským půjčkám až po absolvování školy. Nejspíše ale projde zápisné, jehož výše by dosahovala nejspíše 2000 – 3000 Kč za jeden semestr.

Živnostníci budou též biti 

Stávající výše výdajových paušálů pro OSVČ bude nakonec zachována. Pokud OSVČ uplatňuje paušál ve výši 30 a 40 %, bude moci tak učinit jen v případě, že její obrat nedosáhne 2 milionů korun.

Všichni, kteří paušály využívají, pan nebudou moci využívat vybrané daňové výhody jak ze skupiny odčitatelných položek, tak ze skupiny daňových slev.

Zachována bude pro OSVČ s paušály sleva na poplatníka a sleva pro tělesně postižené, případně i (zatím dosud ne konkrétně jmenované) odčitatelné položky od základu daně. S největší pravděpodobností bude zapovězena možnost odečíst slevu na manželku a na dítě. 

U souběhu příjmů z více činností, u nichž budou jednou uplatněny skutečné výdaje a podruhé výdajový paušál, bude nárok na slevy a odčitatelné položky zachován v případě, že součet základů daně s využitím paušálu bude menší než polovina součtu základů daně bez využití paušálu.

Toto opatření má být zavedeno už v roce 2013.

Konec zelené nafty

Zemědělci mají privilegium, že část spotřební daně u nafty je jim vrácena, pokud ji využili pro zemědělskou výrobu. Tato daňová úleva se však v roce 2013 zruší.

Řezaný tabák už levný nebude

Zatímco současná minimální sazba spotřební daně dosahuje u jedné cigarety 2,1 Kč, podle výpočtu vlády zaplatí „uživatelé“ řezaného tabáku jen 1,4 Kč za jednu cigaretu. Vláda chce tento rozdíl částečně odstranit.

Kuřáci řezaného tabáku za jednu cigaretu zaplatí 1,68 korun, čímž se dosáhne 80% ekvivalentnímu zdanění vůči cigaretám.

Nejdříve se však zvýší spotřební daň u běžných cigaret (v letech 2013 a 2014), načež se poté upraví sazba u řezaného tabáku.

(Uvažujeme zjednodušení, že 1 cigareta obsahuje 1 gram tabáku.)

Rezidenti daňových rájů si připlatí

V současné době se vůči rezidentům daňových rájů, se kterými nemá ČR uzavřenou smlouvu o dvojím zdanění, uplatňuje sazba 15 %. Ta se má pro tyto destinace zvýšit od roku 2013 na 35 %. 

Vyšší sazba by se vztahovala především na příjmy z podílů na zisku, licenčních poplatků, úroků, příjmy ze služeb a příjmy z nezávislých činností. U předmětných příjmů daňových rezidentů ČR by se i nadále uplatňovala 15% sazba srážkové daně. Výjimkou jsou dividendy, které budou od roku 2014 osvobozeny.

Daň z příjmu fyzických osob se zvýší o 1 %

Jak bylo schváleno, v souvislosti se zavedením jednoho inkasního místa dojde ke zrušení superhrubé mzdy a místo toho bude zavedena sazba daně na úrovni 19 %. Nově bude tato sazba od roku 2014 ještě o jedno procento zvýšena. Od roku 2014 by tedy měla být sazba na úrovni 20 %.

Ačkoli je současná sazba 15 %, koncept superhrubé mzdy ji zvyšuje zhruba na 21 %.

Z litru vína státu půjde 10 Kč

Vláda navrhuje zavedení spotřební daně na víno ve výši 10 Kč za litr vína. Zavedení daně by podle vlády vedlo ke zvyšování cen o více, než bude činit daň. Víno by mělo zdražit z 63,98 Kč na 75,98 Kč (jedná se o průměrnou spotřebitelskou cenu) za litr (tedy o 15,8 %).

Od daně nejspíše bude osvobozena drobná produkce vinařů, která dosahuje asi 500 000 hl (kolem 25 % produkce). Proti záměru ministra Kalouska se ale bouří vinaři. Čtete více: Vinaři se bouří proti plánu Miroslava Kalouska zavést spotřební daň z vína

Uhlíková daň

Od roku 2014 by měla být zavedena emisní složka spotřební daně z topných olejů, daně z pevných paliv a daně ze zemního plynu a některých dalších plynů. Opatření by naopak nedopadlo na subjekty, které se pohybují v systému emisních povolenek.

Zavést by se tedy měla sazba daně odpovídající 15 eur na tunu CO2, což by podle odhadů mohlo zvýšit ceny topných olejů asi o 15 %. U uhlí by zdražení dosáhlo zhruba 20 % a cena zemního plynu by se kvůli plánovanému opatření měla zvýšit asi o 10 %.

Zrušení teoretického zaměstnaneckého paušálu

Zaměstnanecký paušál ještě ani nezačal platit a celý koncept nyní míří ze stolu. Původně se v rámci změn v oblasti daní v souvislosti se zavedením jednotného inkasního místa počítalo se zrušením daňových výhod u závodního stravování. Místo toho měl být zaveden tzv. zaměstnanecký paušál.

Schválená verze zákona nakonec daňovou výhodu nezrušila, ale obsahuje zároveň i zavedení paušálu. Duplicita by tedy měla být vyřešena právě zrušením zaměstnaneckého paušálu, který měl činit 3000 Kč.

Zrušení slevy na dani pracujícím důchodcům

Vláda navrhuje zrušit pracujícím důchodcům nárok na základní slevu na dani. Opatření by se mělo dotknout také osob s plně invalidním důchodem. Podle návrhu se naopak netýká osob s částečným invalidním důchodem. 

Růst daně z převodu nemovitosti

Od příštího roku by se měla zvýšit sazba daně z převodu nemovitostí o 1 %. Ze současných 3 by tak sazba vzrostla na 4 %.

skoleni_21_6

Úvahy směřují k daňové amnestii a o vyššímu zdanění hazardu

Vláda zvažuje na základě zkušeností z Německa možnost zavedení daňové amnestie. Ministerstvo financí by do 30. června 2012 mělo předložit analýzu jejího případného využití.

Do stejného data by mělo ministerstvo financí vypracovat také analýzu možného vyššího zdanění hazardu.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Nejčastěji se věnuje tématům z oblasti investování, financí a makroekonomie.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).