Hlavní navigace

Zemřel vám člen rodiny? Pojišťovny vám mohou vrátit jeho přeplatky na lécích

Sdílet

Pokud vám zemřel člen rodiny, pak tuto informaci sdělí zdravotní pojišťovně příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky. To znamená, že ve vztahu ke zdravotní pojišťovně, u níž byl váš rodinný příslušník registrován, nemáte v souvislosti s úmrtím oznamovací povinnost. Není ani stanovena povinnost vrátit průkaz zemřelého pojištěnce, ale zdravotní pojišťovny vítají, pokud se tak stane, i s ohledem na možné následné zneužití průkazu neoprávněnou osobou. Povinnosti ve vztahu ke zdravotní pojišťovně zemřelého mají dědicové jen v případě, že šlo o osobu samostatně výdělečně činnou.

Pokud měl zemřelý přeplatky započitatelných doplatků za předepsané léky částečně hrazené ze zdravotního pojištění, případně za potraviny pro zvláštní lékařské účely, zdravotní pojišťovna se sama přihlásí do dědického řízení. Nemusíte se tedy o ně starat nebo vyčíslovat nějakou konkrétní částku k vrácení. Její výši pojišťovna zná díky tomu, že lékárny musí zdravotním pojišťovnám hlásit veškeré započitatelné doplatky, které pacienti za své léky zaplatili. Pojišťovna na základě údajů z lékáren sleduje jejich celkovou výši u každého klienta av případě, že dojde k překročení limitu, jsou peníze v zákonem stanovené lhůtě automaticky vráceny, informuje Oldřich Tichý, tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

U zemřelého pojištěnce pracovníci pojišťovny vždy prověří, zda není v informačním systému evidován přeplatek na doplatcích za léky. A pokud ano, provede se k aktuálnímu datu úmrtí individuální vyúčtování a zjištěný přeplatek se spolu s dalšími případnými nevypořádanými závazky a pohledávkami, které jsou evidovány u zemřelého pojištěnce, přihlásí do dědického řízení, resp. řízení o pozůstalosti.

Přihláška do dědického řízení obsahuje samozřejmě žádost o sdělení výsledku dědického řízení. Finanční vypořádání přeplatku na doplatcích pak vychází z doručeného výsledku dědického řízení, tzn. z toho, kdo je právním nástupcem zemřelého pojištěnce a v jakém rozsahu. Pokud soud zastaví řízení o pozůstalosti pro nemajetnost, zanechání majetku bez hodnoty nebo zanechání majetku jen nepatrné hodnoty, vydá se přeplatek osobě, která vypravila pohřeb. Ta je buď jmenovitě uvedena v usnesení o zastavení řízení, nebo musí doložit písemné vyjádření notáře o tom, že je osobou, která vypravila pohřeb.

Závazky pojišťovny jsou následně finančně vypořádány bankovním převodem nebo složenkou nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl předložen výsledek dědického řízení.

Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).