Hlavní navigace

Víte, na co máte právo při nákupu přes e-shop?

Gabriela Hájková

Ačkoli s online nakupováním má zkušenosti 81 % českých uživatelů internetu, ani ne polovina z nich nazná svá práva. Vyplývá to z průzkumu internetového prodejce KASA.cz. Nejméně se zákazníci vyznají v reklamačních lhůtách a otázkách vrácení zboží.

Proto si uveďme pár příkladů:

  • V případě třetí reklamace stejné závady na výrobku máte na základě potvrzení autorizovaným servisem nárok na vrácení peněz.
  • Rozpor s kupní smlouvou můžete uplatnit jen v případě, kdy výrobek nemá funkci, která byla uvedena v popisu zboží na stránkách obchodníka, nebo kdy zboží nejde při prvním použití zapnout.
  • Záruční doba v případě výměny zboží se neprodlužuje, ale začíná běžet nová záruční doba.
  • Dle zákona máte 14 pracovních dnů na vrácení zboží zakoupeného přes internet bez udání důvodu.
  • Předvedení zboží zakoupeného přes internet můžete požadovat jen tehdy, když je to možné a umožňuje to povaha věci.
  • Záruční doba v případě uznané záruční reklamace se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v servisu, maximálně však o 30 dní.
  • Na účetním dokladu nemusí být razítko prodejce.
  • Prodejce není povinný informovat zákazníka o ukončení jeho reklamace.
  • Lhůta na vrácení zboží se počítá ode dne následujícího po dni, kdy jste zboží převzali.
  • Lhůta na vyřízení reklamace začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy jste zboží odevzdali prodejci.

Zdroj: KASA.cz

Našli jste v článku chybu?