Hlavní navigace

Pokud dodavatel energie změní cenu, budete moci od smlouvy odstoupit

Jiří Hovorka

18. srpna nabývá účinnosti novela energetického zákona, která přináší nová práva na stranu spotřebitele ve vztahu k dodavatelům energií.

Předně vítáme možnost zákazníka odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel změní cenu energie nebo smluvní podmínky, říká Jan Votočka, právní poradce časopisu dTest, a upozorňuje na dosavadní praxi: Doposud často lidé uzavírali smlouvy na dobu určitou a pak se dostávali do nejrůznějších smluvních pastí, ze kterých nebylo cesty ven. Nově bude muset na takovéto změny a s nimi spojené právo na odstoupení od smlouvy bez jakýchkoli sankcí dodavatel zákazníka 30 dní předem upozornit a ten pak bude mít možnost toto právo využít do 10 dnů před účinností změny. Pokud dodavatel zákazníka včas a správně neinformuje, právo na odstoupení se prodlužuje na celé 3 měsíce.  

Novou funkci zákon přiřkne také Energetickému regulačnímu úřadu. Ten bude nyní jako jediný vykonávat dohled nad nepřiměřenými smluvnímu podmínkami dodavatelů energie. Navíc dostane pravomoc rozhodovat spory mezi zákazníkem a prodejcem. Zákazník tak podle časopisu dTest obdrží získá efektivní obranu v případě, že se dostane do s dodavatelem energie problémů, a nebude se tak muset spoléhat pouze na často pomalé soudy.

Našli jste v článku chybu?