Hlavní navigace

Nevhodný obsah na profilu sociální sítě vás může připravit o práci

Gabriela Hájková

Považujete svůj profil na sociálních sítích výhradně za soukromou věc? Mnohé společnosti to tak neberou. Z průzkumu společnosti Grafton totiž vyplývá, že až 90 % HR manažerů ke své práci využívá sociální sítě a to nejen pro oslovování potenciálních kandidátů, ale také jako síto. Kvůli obsahu na profilu sociální sítě tak neprojde až pětina uchazečů.

Podle průzkumu skoro polovina HR manažerů využívá ke své práci síť LinkedIn a třetina pak Facebook. Tři čtvrtiny oslovených také připouští, že si uchazeče o práci (většinou se jedná o adepty na manažerské posty, ale někteří prověřují všechny) na sociální síti i prověří. 

Pokud je potenciální kandidát na sociálních sítích aktivní, ukazuje tím leccos ze své osobnosti. Na některých pozicích je osobnost a ovlivňování svých kolegů či podřízených velmi důležitou součástí práce, vysvětlil Luboš Rejchrt, ředitel Grafton Recruitment s tím, že v některých případech se ale může stát, že uchazeč na základě obsahu šířeného prostřednictvím účtu na sociální síti nebude ani pozván k pohovoru. 

Podle průzkumu se tak v praxi stalo ve více než pětině případů. Většinou to způsobil problematický šířený obsah nebo zjištěný nesoulad zaslaného životopisu s obsahem například na profesní síti LinkedIn.

Pokud kandidát předloží své CV a to se rozchází s informacemi, které o sobě udává na LinkedIn nebo na jiných sítích, nabízí se samozřejmě otázka, co k tomu kandidáta vede. V každém případě se vystaví mnoha otázkám, které mu jeho případný zaměstnavatel bude při pohovoru klást, dodal Rejchrt.

Našli jste v článku chybu?