Hlavní navigace

Jak je to s platbou "zdravotka", když přerušíte studium?

Sdílet

Studenti na vysoké školy jsou až do 26 let považováni za nezaopatřené děti. Jsou tedy státními pojištěnci a zdravotní pojištění za ně do této doby platí stát. 

V případě, že je takový státní pojištěnec nucen přerušit studium, například kvůli vleklé léčbě po vážném úrazu, i nadále se posuzuje jako nezaopatřené dítě a stále spadá do kategorie státního pojištěnce. Za nezaopatřené dítě se totiž podle zákona o státní sociální podpoře považuje dítě do ukončení povinné školní docházky a poté do 26. roku věku, a to nejen jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání. Ale i v případě, že se nemůže připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc, nebo je neschopno z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

V době přerušení studia na vysokých školách (i na školách středních) se obecně nejedná o soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání, a proto nelze uznat dítě za nezaopatřené. Výjimkou je však právě případ, kdy k přerušení studia dojde z důvodu nemoci nebo pro úraz a student (nebo jeho zákonný zástupce) předloží zdravotní pojišťovně potvrzení ošetřujícího lékaře, že v průběhu této nemoci nebo léčení úrazu nemůže studovat, vysvětlil Oldřich Tichý, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny s tím, že tento doklad musíte ovšem předložit co nejdříve. Skutečnosti, od nichž se odvíjí povinnost státu platit pojistné, totiž musíte oznamovat do osmi dnů.

Dalším potvrzením od lékaře pak musíte doložit, do kdy nemoc nebo léčení úrazu znemožňovaly studium. Pouze do tohoto data je student považován za nezaopatřené dítě. Jestliže nebude následně bez odkladu ve studiu pokračovat, musel by si začít hradit pojistné sám jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů, jestliže by současně nepodnikal, nebyl zaměstnán nebo by za něj nehradil pojistné stát z jiného důvodu než jako za studenta, upozornil Tichý.

Pokud tedy zdravotní pojišťovně doložíte, že k přerušení studia došlo ze zdravotních důvodů, bude za vysokoškolského studenta plátcem pojistného na zdravotní pojištění do jeho 26 let stát a jestliže bude po uzdravení ve studiu pokračovat, opět bude nadále státním pojištěncem až do svých 26 let. Po jejich dosažení si ale bude muset hradit pojistné sám jako osoba bez zdanitelných příjmů.

Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).