Hlavní navigace

Finanční správa začne přijímat žádosti o kompenzační bonus pro dohodáře

Sdílet

Finanční správa bude od 7. srpna zpracovávat a vyplácet kompenzační bonus pro dohodáře. Tedy těm, kdo pracují na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Umožní to novela zákona o kompenzačním bonusu, která dnes nabyla platnosti.

Žádat o bonus je možné prostřednictvím formuláře, který doručíte na místně příslušný finanční úřad e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu, poštou nebo osobně. Žádosti je možné podávat do 30. listopadu 2020.

Podmínkou nároku na kompenzační bonus je, že jste byli v rozhodném období (od 1. října 2019 do 31. března 2020) alespoň 4 z 6 měsíců z titulu výkonu práce na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Dále muselo dojít k omezení nebo úplnému znemožnění výkonu této práce z důvodu koronavirové krize buď na straně zaměstnavatele, nebo na straně žadatele. 

Možnost čerpání bonusu pro společníky malých s.r.o. a živnostníky se rozšiřuje

Novelou zákona se okruh možných žadatelů dále rozšířil i na případy čerpání kompenzačního bonusu pro společníky malých s. r. o. a  OSVČ, kde přibyla možnost souběhu jejich činnosti se zaměstnáním z titulu dohody o práci konané mimo pracovní poměr, na základě které vzniká účast na nemocenském pojištění. Kompletní informace o podmínkách bonusu najdete na stránkách finanční správy.    

Kromě obecných náležitostí musí žádost o kompenzační bonus pro dohodáře obsahovat:     

  • čestné prohlášení osvědčující splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus,   
  •  účet u poskytovatele platebních služeb v české měně, na který má být kompenzační bonus vyplacen,    
  • vlastnoruční podpis v případě podání učiněného v listinné podobě či prostřednictvím e mailu (vlastnoruční podpis naskenovaný),    
  • identifikaci zaměstnavatele, pokud na jeho straně nastaly důvody omezení činnosti (jedná se o zaměstnavatele, který dotyčnému žadateli v rozhodném období zúčtoval příjem v částce zakládající účast na nemocenském pojištění a se kterým měl dotyčný současně ke dni 11. března 2020 uzavřenu dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti),    
  • kopii dohody o práci konané mimo pracovní poměr, na základě které byl žadatel v rámci rozhodného období účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec,    
  • kopii mzdového listu zahrnujícího kalendářní měsíce, kdy byl subjekt kompenzačního bonusu účasten nemocenského pojištění na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr    
  • v rozhodném období (lze nahradit potvrzením od zaměstnavatele).

Finanční správa upozornila, že vyřizování žádostí dohodářů nebude tak rychlé jako u bonusu pro OSVČ a společníky malých s. r. o. Zdůvodnila to tím, že zákon stanovuje řadu podmínek pro splnění nároku na výplatu bonusu, které musí pracovníci finančních úřadů prověřit.

Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).