Hlavní navigace

Evropská komise navrhuje změnit pravidla kontroly rybolovu

Jiří Velinský

Evropská komise dnes předložila návrh nového nařízení Rady, v němž je přepracován kontrolní režim rybářství EU. Výsledkem by byl zcela zmodernizovaný systém inspekcí, sledování, kontrol, dohledu a prosazování pravidel společné rybářské politiky v celém tržním řetězci, od odlovení až na pult.

Harmonizované kontrolní postupy a náročnější normy by zajistily jednotné provádění kontrol na vnitrostátní úrovni, přičemž by se zároveň zohlednila rozmanitost a specifické vlastnosti různých loďstev. Aby se dosáhlo souladu napříč celým odvětvím budou zavedena různá opatření, včetně zjednodušení regulačního rámce a zavedení jednotných odrazujících sankcí. Bude rovněž posíleno oprávnění Komise k zásahům, které zajistí, aby členské státy účinně prováděly a prosazovaly pravidla společné rybářské politiky. Z obecného hlediska přispějí nová pravidla k tomu, aby bylo provádění kontrol a sledování rybolovných činností ve všech ohledech jednodušší a účinnější.

Našli jste v článku chybu?