Hlavní navigace

Co slibuje Babiš? Projděte si změny, které by udělala jeho vláda

Sdílet

Jiří Hovorka 16. 1. 2018

Konec superhrubé mzdy, nižší DPH na pivo, železnice zdarma pro důchodce a studenty, nový důchodový úřad nebo osobní bankrot dostupnější pro více dlužníků.

To jsou jen některé z návrhů, se kterými počítá programové prohlášení vlády vedené Andrejem Babišem, která dnes poslance žádá o důvěru. Server Měšec.cz vybral a dále cituje to nejzajímavější, co jednobarevná vláda hnutí ANO slibuje pro „peněženky“ občanů České republiky.

Daně

 • Zrušíme superhrubou mzdu u daně z příjmů fyzických osob a navrhneme novou sníženou sazbu 19 % z hrubé mzdy. Stávající solidární zvýšení daně zachováme zavedením sazby 24 % z hrubé mzdy.
 • Zavazujeme se aktivně podporovat pracující rodiny s dětmi prostřednictvím daňových slev.
 • Umožníme podnikatelům uplatnit odpočet od základu daně ze samostatné činnosti ve výši tří čtvrtin jimi odvedených pojistných ve vztahu k samostatné činnosti.
 • Realizujeme projekt MOJE daně s cílem zjednodušit správu daní a daňový systém. Spustíme internetový daňový portál, který zajistí ucelený přehled o daňové historii poplatníka, umožní podání při správě daní a bude nabízet „předvyplněná daňová přiznání“.
 • Ctíme princip daňové neutrality. Zajistíme revizi a sloučení daňových výjimek a budeme bránit zavádění dalších, což vytvoří prostor pro plošné snížení daňové zátěže. Prosadíme návrh nové koncepční zákonné úpravy daní z příjmů, která nově upraví zdaňování a systém pojistných odvodů z těchto příjmů s cílem zjednodušit daně a eliminovat daňové distorze. Proces rekodifikace příjmových daní zakončíme přípravou integrovaného systému správy daní a pojistných odvodů, který umožní placení těchto zákonných povinností na jednom místě.
 • Prosadíme přeřazení dalších plnění ze základní sazby 21 % nebo první snížené sazby 15 % do druhé snížené sazby 10 %, a to zejména v případě:
 • stravovacích služeb a podávání nápojů s výjimkou alkoholických nápojů a tabákových výrobků,
 • točeného piva podávaného v rámci restauračních a cateringových služeb,
 • vodného a stočného,
 • služeb s vysokým podílem lidské práce, mezi něž patří opravy obuvi a kožených výrobků, opravy sportovních potřeb, opravy a čištění oděvů, kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti, domácí péče o seniory, domácí péče o děti, úklid v domácnostech a čištění oken v domácnostech.

EET

 • Po důkladném vyhodnocení fungování systému elektronické evidence tržeb navrhneme změny zákona o evidenci tržeb s cílem zachovat funkčnost tohoto nástroje při současném snížení nákladů soukromého sektoru. Bude prověřeno a případně navrženo vyjmutí z povinnosti evidovat tržby pro fyzické osoby se stanovenou paušální daní a s nízkými ročními příjmy do určité výše, která bude stanovena na základě dalších podrobných analýz. Novelou zákona o evidenci tržeb rovněž plně zohledníme závěry vyplývající z nálezu Ústavního soudu ze dne 15. prosince 2017, kterým byla zrušena některá ustanovení zákona o evidenci tržeb.

Důchody

 • Připravíme a prosadíme novelu zákona o důchodovém pojištění, která zvýší základní výměru důchodu na 10 % průměrné mzdy. Tím přispějeme ke zvýšení životní úrovně lidí s nízkými důchody, kde základní výměra tvoří významnou část důchodu, aniž by byl narušen princip zásluhovosti. Zachováme pravidla pro valorizaci navázanou na růst mezd a index spotřebitelských cen. Novela zákona o důchodovém pojištění upraví navýšení důchodu o 1000 Kč lidem, kteří dosáhnou věku 85 let. Připravíme návrh na dřívější odchod do důchodu pro zaměstnance pracující v náročných profesích.
 • Sestavíme odborný pracovní tým pro důchodovou reformu, který zhodnotí dosavadní návrhy, aktuální situaci a předpokládaný vývoj a předloží návrh řešení, které zachová stávající nároky,  definuje standard plošného zabezpečení ve stáří na principu solidarity, posílí princip zásluhovosti a bude motivovat lidi v aktivním věku, aby využívali podporované formy individuálního zajištění na stáří.
 • Vytvoříme Státní důchodový úřad, který předloží návrh, zachovávající výhody stávajícího systému, jako jsou stabilita a vysoká míra právní jistoty, nízká nákladovost, profesionalita a veřejnosprávní záruky při správě pojistného a zároveň oddělí správu příjmů a výdajů důchodového pojištění od státního rozpočtu. Systém nastavený budoucí reformou musí být dlouhodobě stabilní, srozumitelný a finančně zajištěný, proto bude změna realizována v podobě, která si získá širokou politickou a společenskou podporu.
 • Prosadíme zavedení nové slevy ve výši 500 Kč měsíčně jako kompenzaci na sociálním pojištění pro zaměstnance, neboť právě zaměstnanci nesou největší odvodové břemeno vůči státu. Smyslem tohoto opatření je alespoň částečná kompenzace výdajů zaměstnanců na dojíždění za prací nebo zvyšování kvalifikace. V závislosti na vývoji státního rozpočtu a zadlužení bude vláda usilovat o snížení sociálního pojištění, hrazeného zaměstnavateli.
 • Vláda přijme rozhodnutí, které za stanovených podmínek umožní bezplatné užívání osobní železniční dopravy pro důchodce starší 65 let.

Dluhy

 • Budeme dále bojovat s lichvou regulací nákladů spojených se sjednáváním úvěru. Budeme sledovat, zda při aplikaci nového zákona o spotřebitelském úvěru je náležitě chráněn spotřebitel, a budeme provádět pravidelné konzultace s orgánem dohledu – Českou národní bankou.
 • Předložíme novelu insolvenčního zákona, kterou poskytneme možnost oddlužení i osobám, které na ně dnes nedosáhnou.
 • Budeme pokračovat v intenzivním boji proti lichvářským praktikám a ožebračování chudých, včetně řešení problematiky dětských dlužníků.

Euro v Česku?

 • Mezi zásadní důvody, proč v následujícím období nechceme usilovat o přijetí eura jako společné měny, patří ztráta vlastní měnové politiky a nedokončený proces nominální a reálné konvergence k eurozóně, který by při zafixování směnného kurzu přinesl náklady v podobě inflace vedoucí ke znehodnocení úspor občanů. Samotné přijetí společné měny by také v nejbližší době znamenalo povinnost pro Českou republiku vložit do Evropského stabilizačního mechanismu řádově desítky miliard korun s tím, že související podmíněné závazky by mohly následně dosáhnout stovek miliard korun. Na probíhající diskusi o prohlubování hospodářské a měnové unie v EU se nicméně budeme aktivně podílet v nejvyšší možné míře s důrazem na důsledné dodržování a vynucování rozpočtové odpovědnosti především na úrovni jednotlivých členských států eurozóny.

Doprava

 • Místo dálničních známek zavedeme elektronický dálniční kupón, který bude možné koupit prostřednictvím mobilní aplikace či internetu.
 • V rámci veřejné dopravy zrealizujeme myšlenku vzniku „národního tarifu“. Cestující si na nádraží koupí jízdenku a může nastoupit do prvního vlaku, který jede jeho směrem. Bez ohledu na to, jaké dopravní společnosti vlak patří.
 • Vláda přijme rozhodnutí, které za stanovených podmínek umožní bezplatné užívání osobní železniční dopravy pro důchodce starší 65 let, žáky a studenty do dovršení věku 26 let.
Našli jste v článku chybu?
 • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
 • 16. 1. 2018 19:45

  Krtek (neregistrovaný) 176.62.232.---

  Jak skončí superhrubá mzda ??? Přestanou teda zaměstnavatelé platit další procenta na sociálnim a zdravortnim pojištění, který dřív zaměstnanci na pásce neviděli (ti nevzdělanější o tom ani nevěděli) ???? Kdy už někdo dostane rozum a zruší nesmyslnou hrubou mzdu ? Superhrubá naopak smysl má.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).