Spočítejte si...

Zavřít

Budeme dostávat dvě účtenky? Doklad EET není dokladem o koupi pro reklamaci

Česká obchodní inspekce (ČOI) v souvislosti s novou povinností podnikatelů týkající se elektronické evidence tržeb (EET) upozornila, že spotřebitelé mají stále nárok na „doklad o zakoupení“ při nákupu zboží či služeb a měli by při nákupu trvat na jeho vydání. Chystaná povinná účtenka pro EET totiž podle ČOI takový doklad nenahrazuje. Právě vystavování „dokladu o zakoupení“ bude ČOI podle tiskového vyjádření i nadále kontrolovat.

Nárok spotřebitele na doklad o zakoupení (se všemi náležitostmi) vyplývá ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Má být poskytnut na vyžádání v okamžiku zakoupení výrobku nebo poskytnutí služby. Takový doklad pak slouží například i pro účely reklamace, kdy zákazník tímto dokladem prokáže, že koupil konkrétní výrobek či objednal službu u daného prodejce, informuje zpráva ČOI.

§ 16

(1) Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta, spolu s identifikačními údaji prodávajícího obsahujícími jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název prodávajícího, jeho identifikační číslo osoby, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

Zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Jak ČOI připomíná, rozsah odpovědnosti za vady prodávajícího stanovuje občanský zákoník u spotřebního zboží obecně na 24 měsíců. Při koupi použitého spotřebního zboží se s vámi prodávající může dohodnout, že se tato lhůta zkracuje na polovinu. Zkrácenou dobu trvání odpovědnosti za vady je ale nutné vyznačit v dokladu o zakoupení, stejně jako případné vady nebo nedostatky, s nimiž by vás měl prodejce seznámit.

Doklad k EET dle zákona o evidenci tržeb nemusí tyto informace obsahovat, varuje ČOI, která jedním dechem zároveň doporučuje trvat na vystavení dokladu o koupi se všemi náležitostmi.

§ 20

Údaje na účtence

(1) Poplatník je na účtence povinen uvádět:

  • a) fiskální identifikační kód,
  • b) své daňové identifikační číslo,
  • c) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
  • d) označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
  • e) pořadové číslo účtenky,
  • f) datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
  • g) celkovou částku tržby,
  • h) bezpečnostní kód poplatníka,
  • i) údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

(2) Údajem o evidované tržbě uváděným na účtence je také daňové identifikační číslo poplatníka,který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje.(3) Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód, je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód.

Zák. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

Řešením by mohla být podle ČOI situace, kdy podnikatel v rámci povinností vyplývajících ze zákona o evidenci tržeb bude vydávat účtenky, které kromě náležitostí uvedených v zákoně o EET splní zároveň náležitosti podle zákona o ochraně spotřebitele.

Nové internetové bankovnictví UniCredit Bank plánuje rozpočet a spoří na budoucí výdaje Na co dát pozor při nákupu na adventních trzích v zahraničí?        
AAA
AAA (neregistrovaný) ---.ipv4.broadband.iol.cz
25. 11. 2016 21:07 Nový

To je zase dobrý blábol

celé vlákno

nebyly tu nedávno články podle kterých "doklad o zakoupení" není podmínkou pro reklamaci a tu lze uplatnit třeba i na základě výpisu z kreditní karty či dokonce svědectví, prostě když lze nějak dokázat že reklamované zboží bylo zakoupeno práve u dotyčného obchodníka?

Jaroslav Novák aura:61
26. 11. 2016 5:50 Nový

Re: To je zase dobrý blábol

celé vlákno

To samozřejmě je pravdou, Ale je to otázka složitějšího dokazování, než v případě, že máte klasický "paragon", na kterém je celkem jasně uvedeno, o jaké zboží se jedná s konkretizací druhu, typu, počtu atd. Svědek je dobrý, ale pokud vám ho jako dostatečný důkaz obchodník neuzná, nezbude vám nic jiného, že se soudit. A totéž platí i u výpisu z karty, kde máte uvedenu pouze prodejnu a částku, ale konkretizace zboží už tam uvedena není.

Roman Vithous aura:10
26. 11. 2016 12:18 Nový

Dvě účtenky? Možná i tři!

Dvě účtenky, respektive účtenku a samostatnou stvrzenku o platbě kartou, dostávám v některých obchodech i dnes. Takže mi holt možná budou od března dávat účtenku, stvrzenku a burešku, no. Ať žije Kocourkov...