Hlavní navigace

Pojmy k zákonu o značení lihu

 • vymezení pojmů k článku Jana D. Kláštereckého Stát si bedlivě hlídá líh!

Sdílet

Zákon rozumí

 1. lihem nedenaturovaný etanol uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2207 a výrobky uvedené pod kódem kombinované nomenklatury 2208 (viz zákon č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů) pokud celkový obsah etanolu v těchto výrobcích činí nejméně 15 % objemových nebo více, ve spotřebitelském balení,
 2. kódem kombinované nomenklatury číselné označení výrobků uvedené v Nařízení Rady o tarifu, statistické nomenklatuře a Společném celním tarifu (zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
 3. spotřebitelským balením uzavřené nádoby nebo jiné obaly opatřené etiketou výrobce, dovozce nebo prodejce, určené pro prodej lihu konečnému spotřebiteli na daňovém území České republiky,
 4. konečným spotřebitelem osobu, které je líh ke konečné spotřebě určen,
 5. daňovým územím České republiky území České republiky s výjimkou prostor svobodných pásem a svobodných skladů, (zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů),
 6. členským státem členský stát Evropské unie,
 7. třetí zemí země mimo daňové území Evropského společenství,
 8. výrobcem osobu oprávněnou podnikat podle zvláštních právních předpisů, která líh vyrábí a je provozovatelem daňového skladu,
 9. dovozcem osobu, která
  • dováží líh ze třetích zemí pod celním dohledem,
  • pořídí líh ve členském státě a dodá jej na daňové území České republiky a je provozovatelem daňového skladu nebo oprávněným příjemcem, nebo
  • v rozporu s právními předpisy doveze líh na daňové území České republiky,
 10. dovozem dovoz lihu ze třetích zemí pod celním dohledem na daňové území České republiky nebo jeho pořízení v členském státě a jeho dodání na daňové území České republiky,
 11. prodávajícím osobu, která líh prodává konečnému spotřebiteli nebo osobě, která dodává líh k přímé spotřebě formou jeho rozlévání na místě,
 12. vývozem vývoz lihu do třetích zemí nebo jeho dodání v režimu podmíněného osvobození od daně do členského státu z daňového území České republiky,
 13. vývozcem osobu, která líh vyváží do třetích zemí pod celním dohledem, nebo která líh dodává do členského státu v režimu podmíněného osvobození od daně,
 14. zahraničním dodavatelem osobu, která smluvně dodává líh na daňové území České republiky,
 15. distributorem každou osobu, která není výrobcem, vývozcem, dovozcem, provozovatelem daňového skladu nebo oprávněným příjemcem a která s lihem nakládá jinak než s cílem vlastní spotřeby nebo spotřeby členů rodiny nebo osob žijících s ní ve společné domácnosti,
 16. nakládáním s lihem jeho prodej, doprava, skladování, distribuce, dovoz nebo vývoz,
 17. kontrolní páskou pásku určenou ke značení lihu, který je na daňovém území České republiky vyroben nebo na daňové území České republiky dovezen.

Související texty:

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).