Hlavní navigace

pojistná částka

Maximální limit plnění v případě pojistné události.