Hlavní navigace

Zvyšovat daně, provádět škrty nebo se dlouhodobě zadlužovat?

31. 7. 2009
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Média rády informují šokujícími a bombastickými zprávami. Ve zprávách a novinových titulcích se tak objevují zprávy o tom, jak představitel akčních hrdinů světoznámých filmů Arnold Schwarzenegger, guvernér Kalifornie, bojuje s nezvladatelnými státními financemi.

Schwarzenegger veřejnost ujišťuje, že je proti zvyšování daní, je zastáncem úspor a uskutečňování rozpočtových škrtů, rozpočet, který měl zvýšit daně nepodepsal. V reálném světě je dosažení vyrovnaného rozpočtu mnohdy komplikované, vždy je něco na úkor něčeho jiného. Zjednodušeně zvýšené daně bolí toho, kdo je platí, škrty toho, kdo přichází o příjmy a dluhy těší toho, kdo koupí dluhopisů získá výnosy. Čtěte více: Jak řídit osobní finance s ohledem na zhodnocení, riziko i čas?

Hospodaření kalifornského státu v krizových dobách

Kalifornie je svou rozlohou třetí největší stát a s 37 miliony obyvatel i nejlidnatější stát Spojených států amerických. Na hospodaření Kalifornie těžce dopadá nynější hospodářská krize, oficiální míra nezaměstnanosti vyšplhala nad 10 %, HDP propadá, příjmy státu klesají, přišly špatné časy. V Kalifornii splaskla nemovitostní bublina, mnozí Kaliforňané zažili, že hodnota jejich domu je mnohem nižší než hypotéka, kterou mají splácet. Bylo zde zabaveno nejvíce nemovitostí, zatížených nesplácenými hypotékami, ze všech států unie, mnohé banky musely být zachráněny federální vládou. Nastoupila smyčka deflační spirály, nastala tendence splácet dluhy, lidé méně utrácejí a více šetří, tržby podniků se snižují a ty jsou nuceny propouštět, nezaměstnaní méně utrácejí a ekonomika v situaci dluhové deflace hledá novou rovnováhu.

Takové dění se nutně odráží i ve vládní pokladně, příjmy klesají, výdaje zůstávají stejné a státní pokladna je tak prázdná. Platby soukromým firmám se začaly zpožďovat, daňové přeplatky vyplácet opožděně, státní finance se dostaly do stavu finanční nouze. Okamžitým řešením se stalo využívání krátkodobých úvěrů, stát některé výdaje nehradil v penězích, ale vydáváním směnek. Vydané směnky, splatné s časovým odstupem, tak dostávaly místní úřady, státní instituce i ti, kdo od státu pobírali nějaké dávky. Rating Kalifornie, tedy hodnocení její důvěryhodnosti, jakožto dlužníka poklesl na hodnotu stejnou jako je hodnota ratingu maďarského. Čtěte více: Základní předpoklady zdravých financí v rodině

Lidé mají různé sny a tužby, ale omezenost jejich rozpočtů je nutí, aby si o těchto snech nechali jen zdát. Když na něco nemáme a uvažujeme racionálně, tak si to prostě nekoupíme a zadlužíme se jen s rozmyslem ve výjimečných situacích. Politikům v zemích, kde není uzákoněný vyrovnaný státní rozpočet, je hej. Nemusí si dělat starosti s omezeností rozpočtu, mohou na úkor rostoucího státního dluhu splnit své populistické sliby. Kalifornští politici touto cestou jít nemohou, jejich možností je provádění škrtů nebo zvyšování daní.

Spotřebovat je možné jenom to, co bylo vytvořeno

Kdokoliv může spotřebovat jen tolik, kolik získá, to platí pro jednotlivce, podniky i stát, všichni jako celek na globální úrovni mohou spotřebovat jen to, co bylo vyprodukováno. Pokud jednotlivec či podnik spotřebovává více peněžních zdrojů, než získá, relativně brzy se to projeví vyhlášením insolventnosti a bankrotem. Státy mají v porovnání s jednotlivci či podniky odlišnou pozici, jsou v očích věřitelů natolik důvěryhodné, že mohou vytvářet gigantické schodky, které kryjí zadlužováním. Čtěte více: Energie a voda – rána do rozpočtu

Výjimku tvoří státy, které mají uzákoněný vyrovnaný rozpočet, v takových státech existuje tlak na vyrovnanost rozpočtu. V takových státech nelze říci, že dluh vše mávnutím kouzelného proutku alespoň dočasně vyřeší, v takových státech je nutné hledat způsob zvýšení příjmů nebo snížení výdajů. Z pohledu politika je hledání takového kompromisu složitější, jen těžko se poplatníkovi vysvětluje, že zvyšuje daně, aby zaplatil to, co slíbil. Těžce se vysvětluje i to, že když na něco stát nemá, nemůže si to dovolit a pokud si to i tak dovolí, bude na něj vyvíjen nátlak, aby se jeho občané vzdali své budoucí spotřeby a část vytvořeného bohatství postoupili věřitelům.

V kalifornském systému je na občany díky možnosti iniciovat a účastnit se referenda přeneseno mnoho pravomocí. Volení zástupci lidu jsou tak díky možnosti referenda pod kontrolou voličů, občan se může vyjádřit a spolupodílet se na rozhodnutích. Občané mohou v referendech rozhodnout o věcech, jako je výše daňového břemene nebo o tom, co by měl stát pro uspokojování potřeb svých občanů a veřejné blaho dělat.

Voliči ovšem chtějí protichůdné věcí, chtějí platit nízké daně, ale rádi by využívali státem poskytované služby, dávky a jiné výhody. Kalifornští voliči rádi dají svůj hlas bohulibým projektům, požadavky na to, co by měl zabezpečovat a financovat stát, rostou, ale zvyšování daní, které by to financovaly, je nepopulární (nepočítaje v to zdanění bohatých). Průchozí jsou líbivé a populistické návrhy, jejich financování je druhou stránkou mince. Čtěte více: Je půjčka dobrým sluhou nebo zlým pánem?

Kalifornská cesta řešení propadu příjmů státní pokladny

Kalifornie se v letošním roce dostala do situace, kdy příjmy státního rozpočtu nepokryjí výdaje a státní pokladna se stala insolventní. Zástupci demokratů chtěli udržet výdaje za cenu vyšších daní, zatímco zástupci republikánů žádali úsporná opatření a omezování výdajů. Právě republikánský guvernér Arnold Schwarzenegger je zastáncem razantních výdajových škrtů a úspor, stal se ikonou odmítání zvyšování daní.

Propad příjmů kalifornské státní kasy bude nakonec řešen zejména snižováním výdajů, tedy rozpočtovými škrty, ale také opatřeními, jako je prodej nadbytečného státního majetku. Jsou to škrty, které představují pozastavení některých investičních projektů a nepopulární omezování poskytování veřejných služeb, jako je školství, zdravotnictví nebo veřejná správa. Z úsporných opatření by měli být například dříve propouštěni vězni, namísto klasických papírových učebnic by se měly používat učebnice elektronické, mělo by být omezeno zdravotní pojištění dětí a úředníci by měli každý měsíc tři pracovní dny zůstat doma bez nároku na náhradu mzdy. Čtěte více: Velká deprese: která anekdota z oblasti financí po osmdesáti letech obživla?

Protože se budou snižovat výdaje, bude se propouštět, bude klesat poptávka a odbyt, což vše může posílit útlum v hospodářství. Lze namítat, že takové masivní rozpočtové škrty zhorší a prohloubí krizi, že drastická omezení státem poskytovaných veřejných služeb občané těžce ponesou. Proti takovým námitkám stojí úvaha, že případné zvýšení daní vezme více zdrojů lidem, kteří by v rámci svých rozpočtů nejlépe určili, na co tyto zdroje vynaloží a že zvýšení daní nutně znamená další snížení spotřeby a tedy odbytu.

dan_z_prijmu

Z jiného úhlu pohledu tento přístup nevytváří zdání prosperity, odhaluje neefektivní projekty a uvolňuje zdroje, které mohou být použity pro budoucí oživení ekonomiky. Přístup Kalifornie je v kontrastu s přístupem Spojených států, kde političtí reprezentanti pokračují v nafukování snu prosperitní bubliny, který je udržitelný, dokud občané jiných zemí budou ochotni vzdávat se své potřeby, věřit ve splatitelnost svých půjček a půjčovat své ušetřené zdroje na financování snu o prosperitě na dluh. Úplně jiný pohled se ovšem objevuje, pokud by nastala situace, že by se žádný stát nechtěl zadlužovat vydávat dluhopisy. Diskuse toho, jaké by to mělo dopady na peněžní systém je na téma hluboké akademické diskuse. Čtěte více: Platí ještě úsloví „kdo šetří, má za tři“?

Je zřejmé, že vyrovnávání jakékoliv rozpočtu je otázkou aktuálních podmínek a hledání kompromisu a vhodného řešení. Rodina, která nemá na nájem a racionálně zvažuje svůj rozpočet, nepojede na dovolenou k moři, nebo se bude snažit zvýšit rozpočtové příjmy. Zahraniční dovolená je sice lákavá, ale je obecně nezodpověditelnou otázkou je, zda má kvůli ní někdo z rodiny pracovat každý den o hodinu déle. V reálném světě je vždy něco na úkor něčeho jiného, v osobních financích je to otázka osobního hodnotového žebříčku, ve státních financích otázka politického umu.

Anketa

Jak řešíte nedostatek peněz ve vašem rodinném rozpočtu?

4 %
6 %
83 %
7 %
Odpovědělo 163 čtenářů.

Autor článku

Autor se věnuje šíření poznání, uplatňování procesního i finančního řízení podniků, optimalizaci investic, strategickému a manažerskému poradenství včetně lektorské činnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).