Hlavní navigace

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2020 prodraží zdravotní pojištění jeho „samoplátcům“

6. 12. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Pokud nejste zaměstnáni, nepodnikáte ani nejste uchazečem o zaměstnání či za vás z jiných důvodů neplatí zdravotní pojištění stát, zase si jako osoba bez zdanitelných příjmů připlatíte.

Zvýšení minimální mzdy vždy potěší nízkopříjmové kategorie zaměstnanců, pakliže si i po nárůstu mzdových nákladů pro zaměstnavatele udrží práci. Stejně jako třeba uchazeče o zaměstnání, kteří si, když už nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti (po vypršení podpůrčí doby), vydělávají v povoleném nekolidujícím zaměstnání (o změnách pro „pracující nezaměstnané“ pro rok 2020 si povíme někdy příště podrobněji). Na druhou stranu netěší zaměstnavatele, kteří zaměstnávají právě zaměstnance, jejichž práce má nízkou hodnotu, musejí jim přidat, ačkoliv se jejich přínos pro firmu nezvyšuje, a stejně tak netěší tzv. samoplátce zdravotního pojištění čili osoby bez zdanitelných příjmů.

Měsíční minimální mzda je totiž vyměřovacím základem právě pro odvody zdravotního pojištění u těchto osob bez zdanitelných příjmů. To jsou ti lidé, kteří celý kalendářní měsíc nejsou zaměstnáni, nemají příjem ze samostatné výdělečné činnosti ani za ně neplatí pojistné stát (což jsou zejména nezaopatřené děti, poživatelé starobních a invalidních důchodů, příjemci rodičovského příspěvku, osoby na mateřské dovolené, uchazeči o zaměstnání evidované úřadem práce). Pokud jste však v příslušném kalendářním měsíci byť jen po část měsíce, nebo třeba i jen jeden den v tomto měsíci, zaměstnáni, podnikáte jako OSVČ nebo máte nárok být osobou, za které platí pojistné stát, pak nejste v tomto měsíci osobou bez zdanitelných příjmů.

168 Kč navíc není moc, ale je to několikáté zvýšení v řadě

ZMĚNY A NOVINKY 2020

Co se všechno změní pro zaměstnance, nemocné, ženy na mateřské nebo seniory od ledna 2020?

V případě osob bez zdanitelných příjmů jde tedy např. o studenty nad 26 let nebo nezaměstnané, kteří nejsou evidováni na úřadu práce. Pokud mezi ně patříte, musíte si po zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2020 zvýšit povinné odvody na zdravotní pojištění o 168 Kč.

Minimální mzda vzroste z 13 350 Kč na 14 600 Kč. Proto se z ní vypočítaná částka pojistného (13,5 %) zvýší na 1971 Kč z dosavadních 1803 Kč. Jelikož zvýšení platí od 1. 1. 2020, musí být platba pojistného navýšena již za leden 2020, ta je splatná nejpozději do 8. února 2020.

Pojistné osob bez zdanitelných příjmů za daný kalendářní měsíc je splatné od 1. dne tohoto měsíce do 8. dne následujícího měsíce. Za den platby se považuje až den, kdy dojde k připsání pojistného na účet banky zdravotní pojišťovny. Máte-li pomalou banku, nestačí proto zaplatit až poslední den lhůty. Některá klientská pracoviště pojišťoven umožňují platit kartou, někde bude zřejmě možno zaplatit i v hotovosti na pokladně.

Dlužníkům hrozí penále

V praxi bývají právě osoby bez zdanitelných příjmů často dlužníky zdravotního pojištění, když své povinnosti opomenou. Proto je třeba upozornit, že v případě pozdního doplacení vám vyměří zdravotní pojišťovna k dlužnému pojistnému i penále (0,05 % denně za každý den prodlení). Učinit tak může 10 let, neboť právo předepsat dlužné pojistné se promlčuje až po 10 letech po splatnosti pojistného. Máte-li již dluhy na pojištění z dřívějška, tak vězte, že poukázané platby se použijí v prvé řadě k úhradě pokut a nedoplatků pojistného.

Nestačí zaplatit, musíte se také přihlásit

Nestačí si jen najít příslušný účet zdravotní pojišťovny a zaplatit, musíte také splnit svou přihlašovací povinnost. Jestliže například nově spadáte do kategorie osob bez zdanitelných příjmů, pak pro přihlášení do této kategorie u zdravotní pojišťovny platí osmidenní lhůta.

Za nedodržení předepsané lhůty pro oznamovací povinnost může zdravotní pojišťovna vůči vám uplatnit sankci ve formě pokuty až do výše 10 000 Kč. Pokutu je možno uložit do jednoho roku ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila nesplnění oznamovací povinnosti, nejdéle však do tří let od doby, kdy oznamovací povinnost měla být splněna.

Co říká zákon

Do kategorie osob bez zdanitelných příjmů patří zejména:

 • nezaměstnaní, kteří nejsou v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání,
 • ženy (event. muži) v domácnosti, které nepaří mezi osoby, za které platí pojistné stát – tedy nepečují celodenně osobně a řádně alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nepobírají žádný důchod z důchodového pojištění ani nejsou v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání,
 • studenti, kteří studují na střední nebo vysoké škole v ČR, která nebyla Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy označena jako soustavná příprava na budoucí povolání (některé jazykové školy, rekvalifikační kurzy apod.), nebo studenti, kteří studují na střední nebo vysoké škole v cizině, která nebyla rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy postavena na roveň studia v ČR a neprovedli oznámení o dlouhodobém pobytu, případně bude student (s výjimkou doktorandů) starší 26 let,
 • absolventi střední školy, kteří po ukončení školy nenastoupí ihned po prázdninách do zaměstnání, nepřihlásí se mezi uchazeče o zaměstnání nebo nezačnou podnikat,
 • absolventi vysoké školy, kteří nepokračují ve studiu a nenastoupí do zaměstnání nebo nezačnou podnikat ihned po ukončení kalendářního měsíce následujícího po složení státní závěrečné zkoušky,
 • členové náboženského řádu bez příjmu.

Příklady z praxe

V praxi půjde např. o:

 • 28letého studenta vysoké školy, v běžném studiu, pokud není doktorandem, protože za osoby sice starší 26 let, ale studující prvně v doktorském studijním programu (k získání titulu Ph.D. za jménem), uskutečňovaném vysokou školou v České republice ve standardní době v prezenční formě studia, pokud nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými, je plátcem stát,
 • ženu v domácnosti nepečující ani o jedno dítě do 7 let, ani o 2 děti do 15 let, tedy pečující např. o jedno dítě ve věku 10 let, která třeba ani není manželkou podnikatele – osoby samostatně výdělečně činné, aby vystupovala jako jeho spolupracující osoba a z tohoto titulu si platila pojistné,
 • osoby, které žijí z příjmů, které nepodléhají odvodům na zdravotní pojištění, jde např. o kapitálové příjmy, příjmy z pronájmu,
 • bývalé uchazeče o zaměstnání, které úřad práce vyřadil z evidence pro neplnění povinností,
 • zaměstnance činné výhradně na dohodu o provedení práce s měsíčním příjmem do 10 000 Kč včetně, a to i když mají více takových dohod s více zaměstnavateli.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).