Hlavní navigace

Ztratili jste rodný list? Čeká vás vyřizování a placení

25. 9. 2017
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Ztráta rodného listu jistě nikoho nepotěší. Dostat se k jeho znovuvydání ale nemusí být snadné, když nevíte, kam se obrátit. V České republice totiž můžete požádat o jeho znovuvydání pouze na jediném místě.

O tom, co se stane a jak postupovat, když ztratíte osobní doklad, jsme již psali v článku Co dělat, když ztratíte občanský průkaz nebo pas? V zahraničí to zábava není. V tomto článku se zaměříme na to, jak postupovat, když ztratíte rodný list.

Osobní doklady a cestovní doklady se vydávají na městském úřadu, případně na úřadu městské části, a to na oddělení osobních dokladů. Rodné listy se řeší na tomtéž pracovišti, ale na odboru správních agend – oddělení matriky. Pokud tedy budete mít jakýkoli problém s rodným listem, obraťte se právě na toto oddělení a pověření pracovníci vás budou informovat o dalším postupu.

Ztratili jste rodný list? Dostanete duplikát

Ztráta rodného listu je sice nepříjemná, ale ne neřešitelná. Městské úřady se s tímto problémem potýkají poměrně často, a tak na webových stránkách některých z nich naleznete i informace o tom, jak se situace řeší.

V případě ztráty vám totiž mohou vydat pouze tzv. duplikát rodného listu. Ale ačkoli se jedná o duplikát, vzhledově je rodný list naprosto totožný. Je ale důležité vědět, že duplikát rodného listu vám může vydat jen jeden jediný městský úřad.

Rozhoduje místo narození

Pokud jste ztratili rodný list, neobracejte se na městský úřad v místě, kde bydlíte. Adresa trvalého bydliště nebo adresa, na které v současné době pobýváte, vůbec nerozhoduje a na těchto pracovištích vám nebudou schopni pomoci.

Rozhoduje totiž místo narození. Nemocnice, ve které jste se narodili, spadá do nějakého obvodu či městské části daného města. A právě na městském úřadě, pod který nemocnice spadá, mají v knize narození zapsané vaše jméno, datum narození a další informace. A pouze na tomto místě mají možnost s vámi situaci řešit.

Toto pravidlo má však výjimku. Pokud jste se narodili v Praze před rokem 1950, jste zapsáni v oddělení starých matrik Úřadu městské části Prahy 1, který sídlí ve Vodičkově ulici. A ať už jste se v Praze narodili kdekoli, pokud to bylo před rokem 1950, potřebné informace mají jen na tomto úřadě.

Na co se připravit a co mít s sebou

Než se na úřad vypravíte, připravte si s sebou platný doklad totožnosti a 100 Kč na správní poplatek. Na úřadě sepíšete žádost a následně má úřad 30 dnů na to, aby vám duplikát rodného listu vystavil. Na některých úřadech mají knihy narození uklizené v archivu, kam se nechodí denně a někdy ani jednou za týden. Tam je pravděpodobné, že na vydání duplikátu budete čekat. O tom vás úřad informuje a při podávání žádosti vám řekne, kdy si máte přijít vyzvednout duplikát. Jsou ale i úřady, které mají knihy narození přístupnější a duplikát rodného listu vám vydají na počkání.

Uzavřeli jste manželství?

Pokud jste již uzavřeli manželství a máte jiné příjmení, situace se vám komplikuje, ale jen o málo. Na úřad s sebou totiž pro jistotu musíte vzít i oddací list, aby bylo jasné, že jste před uzavřením manželství měli jiné příjmení, které právě na matrice budou dohledávat.

Není ale podmínkou, že byste s sebou oddací list museli brát. Pokud zapomenete, úředník si tyto informace může dohledat v interním systému.

Nemáte čas vy? Někoho pošlete

Někdy se stane, že si vyřízení duplikátu rodného listu nemůžete zařídit sami. Například se nenacházíte v České republice, nebo prostě z nějakého důvodu nemáte možnost dojet na konkrétní městský úřad. Pak za sebe můžete poslat náhradu.

Tou ale může být v podstatě kdokoli. Úřad vydá duplikát rodného listu bez potíží vašim:

  • rodičům,
  • dětem,
  • prarodičům,
  • vnukům,
  • sourozencům,
  • manželovi.

Pokud nikdo z těchto osob nemůže na úřad zajít, můžete ještě vybrat svého zástupce, kterého zplnomocníte. To už může být i přítel či kamarádka. Zmocněná osoba ale musí mít úředně ověřenou plnou moc.

Osoby, jež jsou s vámi v nějakém příbuzenském poměru, se na úřadu prokáží dokladem totožnosti a dokumentem, který tuto příbuznost stvrzuje. Zmocněná osoba se prokáže dokladem totožnosti a plnou mocí.

Pošlete žádost písemně

Pokud nemáte možnost dojet si na úřad sami a zároveň nikoho, kdo by situaci mohl vyřešit za vás, existuje ještě jedna možnost, jak se k duplikátu rodného listu dostat. Sepište žádost písemně a pošlete ji na adresu úřadu s tím, že ji adresujete na matriku.

V žádosti uveďte vaše jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště a adresu, na kterou má být doklad zaslán. Rodné číslo není potřeba, jelikož na matrice si vás najdou primárně podle data narození. Do obálky také vložte poplatek ve výši 100 Kč a informujte úřad o adrese, na kterou chcete duplikát zaslat. Ten vám následně přijde v dopise do vlastních rukou.

Písemnou žádost se doporučuje poslat jako doporučené psaní. Společně s tím totiž získáte sledovací číslo zásilky a budete vědět, že nikde nezabloudila a úřad o vás ví.

Úřad zasílá i do zahraničí. Ale…

Duplikát rodného listu vám mohou zaslat i do zahraničí, ale ne kamkoli. Rozhodující je, jestli v dané zemi funguje institut doručení psaní „do vlastních rukou“. Pokud ano, zašle vám úřad duplikát bez potíží. Pokud ne, bohužel musíte situaci řešit jinak. Informace o tom, jestli je možné do dané země doručit dopis formou do vlastních rukou, zjistíte na webových stránkách České pošty v dokumentu Poštovní podmínky – zahraniční podmínky. V tomto dokumentu jsou uvedeny země, kam Česká pošta zasílá psaní. Pokud je u dané země uvedena věta Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou, pak máte vyhráno a do dané země vám duplikát rodného listu přijde. Pokud ne, musíte situaci řešit jinak.

skoleni_29_6

Například v informacích o Německu a Polsku informace o možnosti dodání do vlastních rukou chybí. Pokud byste ale byli v Nepálu či Nigeru, bez potíží vám zašlou duplikát do vlastních rukou.

Ztrátu hlásit nemusíte

U osobních či cestovních dokladů je běžné, že jejich ztrátu či krádež nahlásíte na Policii ČR. Zabráníte tak zneužití a díky policejnímu protokolu pak někdy může být poplatek za vydání nového dokladu nižší.

U rodného listu ale toto pravidlo neplatí. Pokud vám byl ukraden, nejspíše se tak stalo i s nějakými dalšími věcmi a samozřejmě krádež nahlaste a uveďte, že došlo k odcizení i rodného listu. V případě, že jste jej však ztratili sami, není potřeba věc kamkoli hlásit. Česká republika totiž takovou evidenci matričních dokladů nevede.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).