Hlavní navigace

Názor k článku Znárodněním vkladů na Kypru se překročila červená čára. Hrozí to i nám? od Do kanady bych je nedaval....jen ctete - V článku "The Confiscation of Savings in Canada?...

 • Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 23. 4. 2013 14:34

  Do kanady bych je nedaval....jen ctete (neregistrovaný) 2a02:598:7000:----:----:----:----:----

  V článku "The Confiscation of Savings in Canada? Cyprus-Style “Bail-Ins” Proposed by Ottawa Government" píše autor o tom, že Kanada má ve schvalovacím procesu zákon, který by legálně umožnil sáhnout na úspory střadatelů. Píše se o tom v Ekonomickém akčním plánu pro rok 2013, konkrétně na straně 154 :

  "Canada’s large banks are a source of strength for the Canadian economy. Our large banks have become increasingly successful in international markets, creating jobs at home.

  The Government also recognizes the need to manage the risks associated with systemically important banks — those banks whose distress or failure could cause a disruption to the financial system and, in turn, negative impacts on the economy. This requires strong prudential oversight and a robust set of options for resolving these institutions without the use of taxpayer funds, in the unlikely event that one becomes non-viable."

  --- Kanadské velké banky jsou zdrojem síly kanadské ekonomiky. Naše velké banky se stávají stále úspěšnějšími na mezinárodních trzích, čímž vytvářejí pracovní místa doma.

  Vláda také uznává potřebu řídit rizika spojená se systémově důležitými bankami – tedy těmi bankami, jejichž potíže nebo bankrot by mohl způsobit narušení finančního systému a v jeho důsledku negativní dopady na ekonomiku. To vyžaduje silný a obezřetný dohled a robustní sadu nástrojů pro záchranu těchto institucí bez využívání peněz daňových poplatníků v tom nepravděpodobném případě, že se některá z nich stane neživotaschopnou. --- (překlad Stan)

  Takže daňoví poplatníci to platit nebudou. A kdo tedy? Odpověď je hned na další stránce dokumentu :

  "The Government proposes to implement a “bail-in” regime for systemically important banks. This regime will be designed to ensure that, in the unlikely event that a systemically important bank depletes its capital, the bank can be recapitalized and returned to viability through the very rapid conversion of certain bank liabilities into regulatory capital. This will reduce risks for taxpayers. The Government will consult stakeholders on how best to implement a bail-in regime in Canada. Implementation timelines will allow for a smooth transition for affected institutions, investors and other market participants."

  --- Vláda navrhuje zavést „režim bail-in” pro systémově důležité banky. Tento režim bude vypracován tak, aby v nepravděpodobném případě, že systémově důležitá banka vyčerpá svůj kapitál, bude tato banka rekapitalizována a oživena prostřednictvím velmi rychlé proměny jistých bankovních pasiv na kapitál podléhající regulaci. To sníží rizika pro daňové poplatníky. Vláda bude konzultovat s akcionáři o tom, jak co nejlépe zavést 'režim bail-in' v Kanadě. Implementační harmonogramu umožní hladký přechod dotčených institucí investorů i dalších účastníků trhu. --- (překlad Stan)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).