Hlavní navigace

Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2012

19. 12. 2011
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Minimální záloha na „zdravotko“ bude zase o něco vyšší. Jaké novinky přinese nový rok ve zdravotním pojištění?

Stejně jako v dalších oblastech přinese nový rok změny i ve zdravotním pojištění. Nikoho asi nepřekvapí, že se zvýší minimální zálohy. Maximální vyměřovací základ naproti tomu zůstane na úrovni 72násobku průměrné mzdy. Jak už jsme vás také informovali, lhůta pro doplatek pojistného se sjednotí s termínem určeným pro sociální pojištění.

Zvýšené minimum

Vyhláška č. 286/2011 z letošního září stanovila nový přepočítací koeficient (1,0249), který v kombinaci s všeobecným vyměřovacím základem pro rok 2012 ve výši 24 526 Kč určuje novou výši průměrné mzdy. Ta tak nově činí 25 137 Kč a krom jiného ovlivní i výši minimální zálohy na zdravotní pojištění.

Minimální vyměřovací základ, ze kterého se minimální záloha odvozuje, pro rok 2012 odpovídá částce 12 568,5 Kč. Po zaokrouhlení tedy dostaneme novou výši nejnižší platby 1697 Kč, kterou budete muset od ledna poukazovat na účet zdravotní pojišťovny.

To neplatí pro osoby, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ, tedy například OSVČ vedlejší. Těm se pojistné vypočítá po podání Přehledu o příjmech a výdajích ze skutečných příjmů, na základě kterých se stanoví i nová výše záloh (nebo podle předpokládaných příjmů). 

Stejný a přece jiný maximální vyměřovací základ

Maximální vyměřovací základ bude u zdravotního pojištění i nadále odpovídat 72násobku průměrné mzdy (u sociálního pojištění to je 48násobek). Vzhledem k jejímu přepočtu zjistíme, že pro rok 2012 ční tento základ 1 809 864 Kč. Prostým dělením tedy maximální měsíční vyměřovací základ činí 150 822 Kč a maximální záloha tedy odpovídá 20 361 Kč. Tato maximální záloha bude ale platná až od měsíce, ve kterém podáte (nebo byste měli podat) Přehled za letošní rok.

Konec zmatků s doplatky

Jak už jsme vás informovali v článku Na zmatky už se nevymluvíte, termíny pro doplatky na pojistném se sjednotily, týká se zdravotního pojištění ještě další změna. Od příštího roku se sjednotí termín pro doplatek pojistného za zdravotní a sociální pojištění. Až tedy příště podáte Přehled o příjmech a výdajích své zdravotní pojišťovně, musíte případný doplatek na pojistném uhradit nejdéle do 8 dnů od podání přehledu (nebo od data, kdy jste ho nejpozději měli podat).

Upřesnění procesu snížení záloh

Od počátku tohoto měsíce také platí novela, která zpřesňuje postup, kdy zdravotní pojišťovna může snížit zálohy OSVČ. Poměrně tak lze učinit, pokud je příjem ze samostatné činnosti po odpočtu výdajů na jeho dosažení za jeden měsíc (v období od 1. ledna do konce měsíce předcházejícímu měsíci podání žádosti, nejméně ale v období 3 po sobě jdoucích měsíců) minimálně o třetinu nižší než příjem, který na jeden měsíc připadal v předcházejícím roce (pokud v něm alespoň po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost).

Snížení může pojišťovna provést nejdéle na dobu do konce měsíce, který předchází měsíci, ve kterém byl podán přehled (nebo být podán měl). Dosud bylo možné o toto žádat jen na tři po sobě jdoucí měsíce. Nově bude možné zálohy snížit na období do podání dalšího přehledu.

Pojistné zaplatíte i z dohody o provedení práce

Nově budou odvodu pojistného podléhat také dohody o provedení práce. Přesněji ty, které budou znít na odměnu vyšší než 10 000 Kč. 

Na změnu zdravotní pojišťovny jen jeden pokus ročně

Od prvního prosince také platí, že zdravotní pojišťovnu je možné změnit jednou za 12 měsíců, ale pouze k 1. lednu kalendářního roku. Přihlášku navíc musíte podat pojišťovně nejpozději 6 měsíců před požadovaným datem změny. 

skoleni_8_6

Stát bude platit pojistné za osoby na rodičovské

Další novinkou je upřesnění výčtu osob, za které platí pojistné stát, jsou-li na rodičovské dovolené. Původní úprava myslela v této problematice jenom na ženy, přitom na rodičovskou může jít i otec. Nově tedy bude stát platit pojistné za osobu na rodičovské, ať je to matka či otec dítěte.

10letá lhůta na přeplatky a nedoplatky

K novému roku také dojde k prodloužení lhůty práva na vrácení přeplatku na pojistném, stejně jako práva pojišťovny předepsat dlužné pojistné. V současnosti platí 5letá promlčecí lhůta. Od ledna se tento termín zdvojnásobí na 10 let. Ale pouze na přeplatky či nedoplatky, na které vznikne právo od 1.1. 2012.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).