Hlavní navigace

Změny 2020: O kolik peněz více dostanete v době nemoci, těhotenství, mateřství, ošetřování člena rodiny?

4. 11. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Aktualizováno 27. 11. 2019 12:15
Od ledna 2020 se opět zvýší některé státní sociální dávky. Dochází totiž k pravidelné valorizaci redukčních hranic vyměřovacího základu, z něhož se nemocenské dávky stanovují.

Nemocenské dávky se počítají z tzv. denního vyměřovacího základu. Ten se zjistí tak, že váš započitatelný příjem zúčtovaný v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost) se dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období.

Aby nedocházelo ke snižování denního vyměřovacího základu, a tedy nemocenských dávek, jsou některé dny pro zápočet do rozhodného období vyloučeny – nepočítají se např. dny čerpání neplaceného volna, právě doba čerpání nemocenských dávek aj.

Nemocenské

Pro účely výpočtu výše nemocenských dávek se vám nepočítá celý výdělek, ale jenom jeho určitá část – zmenšuje se prostřednictvím tzv. redukčních hranic.:

 • 1. redukční hranice v r. 2019 je 1090 Kč, v r. 2020 to bude 1162 Kč,
 • 2. redukční hranice v r. 2019 činí 1635 Kč, v r. 2020 to bude 1742 Kč,
 • 3. redukční hranice v r. 2019 představuje 3270 Kč a v r. 2020 bude činit 3484 Kč.

Redukce denního vyměřovacího základu se provede tak, že se započte:

 • do 1. redukční hranice 90 % denního vyměřovacího základu, 
 • z části denního vyměřovacího základu mezi 1. a 2. redukční hranicí se započte 60 %, 
 • z části mezi 2. a 3. redukční hranicí se započte 30 %, 
 • k části nad 3. redukční hranici se nepřihlédne.

ZMĚNY A NOVINKY 2020

Co se všechno změní pro zaměstnance, nemocné, ženy na mateřské nebo seniory od ledna 2020?

Výše nemocenského činí 60 % denního vyměřovacího základu od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti, od 31. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény 66 % denního vyměřovacího základu a 72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény.

Vyšší nemocenské pro ty, kdo zachraňují životy a majetek

Výše nemocenského za kalendářní den (tedy od 15. dne pracovní neschopnosti nebo karantény až do jejího ukončení) však činí celých 100 % denního vyměřovacího základu v případech, kdy jste byli uznáni dočasně práce neschopnými nebo vám byla nařízena karanténa v důsledku toho, že jste se prokazatelně podíleli v obecném zájmu na hašení požáru, na provádění záchranných nebo likvidačních prací anebo na plnění úkolů ochrany obyvatelstva jako členové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce povolané operačním a informačním střediskem integrovaného záchranného systému.

To platí obdobně i pro člena ostatní složky integrovaného záchranného systému, který k této složce není v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru. Musíte ale příslušné okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě sociálního pojištění doložit příslušné potvrzení. A to potvrzení operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému o tom, že jste členem jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo členem ostatní složky integrovaného záchranného systému a že k dočasné pracovní neschopnosti nebo k nařízení karantény došlo v souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi.

Výše dávky za kalendářní den se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Novou kalkulačku nemocenského pro rok 2020 zveřejnilo MPSV na svém webu.

Náhrada mzdy

Jenže v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti nedostáváte nemocenské od státu, ale náhradu mzdy od zaměstnavatele.

Náhrada mzdy náleží za pracovní dny a zjednodušeně řečeno se počítá z průměrného hodinového výdělku za kalendářní čtvrtletí předcházející čtvrtletí, ve kterém jste byli uznáni dočasně práce neschopnými nebo vám byla nařízena karanténa.

I tento průměrný hodinový výdělek za kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém jste byli uznáni dočasně práce neschopnými nebo vám byla nařízena karanténa, se pro účely stanovení výše náhrady mzdy nebo platu či odměny nezapočítává celý, nýbrž se upravuje podle příslušných hodinových redukčních hranic. Ty se získají tak, že se redukční hranice (denního vyměřovacího základu) pro výpočet nemocenského násobí koeficientem 0,175 a poté se zaokrouhlí na haléře směrem nahoru.

Koeficient 0,175 vyjadřuje poměr kalendářních dnů a obvyklých pracovních dnů v týdnu, tedy 7 : 5 dále dělený standardním počtem pracovních hodin ve směně, tedy osmi (tj. 7 : 5 : 8).

Redukční hranice nově od 1. 1. 2020 činí:

skoleni_novinky_dane

 • 1. redukční hranice 203,35 Kč (0,175 × 1 162 Kč) namísto dosavadních 190,75 Kč, přičemž se z uvedené části (částky) hodinového příjmu započte 90 %,
 • 2. redukční hranice 304,85 Kč (0,175 × 1 742 Kč) namísto stávajících 286,13 Kč – z příjmu přesahujícího 1. redukční hranici až do hodnoty 2. redukční hranice se započte 60 %,
 • 3. redukční hranice 609,70 Kč (0,175 × 3 484 Kč) oproti dosavadním 572,25 Kč, přičemž se z částky přesahující 2. redukční hranici až do částky ve výši 3. redukční hranice započte 30 %.

Částka nad třetí redukční hranici se nezapočítává, nezohledňuje. Náhrada mzdy nebo jiného příjmu (za hodinu) pak činí 60 % takto stanoveného (redukovaného) hodinového výdělku.

Novou kalkulačku náhrady mzdy pro rok 2020 zveřejnilo MPSV na svém webu.

Další nemocenské dávky

Dalšími dávkami nemocenského pojištění – jež se poskytují rovněž za kalendářní dny a stanoví se rovněž z denního vyměřovacího základu jako nemocenské (avšak s tím, že při stanovení výše peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství se z denního vyměřovacího základu do 1. redukční hranice počítá celých 100 % denního vyměřovacího základu), a proto i u nich dochází příslušným způsobem k valorizaci – jsou:

 • peněžitá pomoc v mateřství (lidově zvaná mateřská), její výše činí 70 % denního vyměřovacího základu,
 • ošetřovné, jeho výše činí 60 % denního vyměřovacího základu, 
 • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, jehož výše je dána rozdílem mezi denním vyměřovacím základem zjištěným ke dni vašeho převedení na jinou práci a průměrem vašich započitatelných příjmů připadajícím na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení,
 • dávka otcovské poporodní péče (otcovská), vyplácená ve výši 70 % denního vyměřovacího základu,
 • dlouhodobé ošetřovné, vyplácené ve výši 60 % denního vyměřovacího základu.

Kalkulačku pro výpočet nemocenských dávek v r. 2020 zveřejnilo MPSV na svém webu.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).