Hlavní navigace

Rodičovský příspěvek 2020: Návod, jak získáte co nejvíce

8. 11. 2019
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Zvýšení rodičovského příspěvku není jedinou změnou, která rodiče v souvislosti s touto dávkou čeká. Přečtěte si jejich souhrn i postup, jak vyčerpat z navýšené dávky maximum.

Poslanci se přestali hádat a začali schvalovat. Výsledkem je posun novely zákona o státní sociální podpoře v legislativním procesu ze Sněmovny do Senátu, po kterém předlohu ještě musí podepsat prezident.

Co se změní

Změny u rodičovského příspěvku od roku 2020 nejsou jediné novinky, které dávku čekají. Do tří let bude vláda muset do příspěvku „kopnout“ výrazněji kvůli implementaci evropské směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem. O chystaných změnách jsme informovali v článku Přehledně: Jaké další změny čekají rodičovský příspěvek?

Odsouhlasený návrh počítá se zvýšením rodičovského příspěvku (RP) všem rodinám, které ho budou k lednu 2020 aktivně čerpat. Podle ministryně práce Jany Maláčové by na nějakou část navýšení dávky mělo dosáhnout 80 % příjemců.

Dávka na jedno dítě se zvýší o 80 tis. Kč na 300 000 Kč. Dávka pro vícerčata vzroste o 120 tis. na 450 000 Kč.

Poslanci schválili také navýšení počtu hodin, které mohou děti do dvou let strávit ve školce, dětské skupině nebo jiné formě hlídání, aniž by přitom rodiče přišli o nárok na rodičovský příspěvek. V současnosti platí, že tato doba nesmí přesáhnout 46 hodin, novela limit zvýší na 92 hodin za měsíc.

Rodičovský příspěvek se také bude pro účely stanovení nároku na dávky státní sociální podpory započítávat do posuzovaných příjmů.

ZMĚNY A NOVINKY 2020

Co se všechno změní pro zaměstnance, nemocné, ženy na mateřské nebo seniory od ledna 2020?

Sněmovna posvětila i jeden z pozměňovacích návrhů poslankyně Olgy Richterové (konkrétně návrh 3301), který zvyšuje maximální měsíční hranici vyplácené dávky pro ty, kterým nebylo možné stanovit denní vyměřovací základ nebo byl příliš nízký. Zatímco v současnosti se v takových případech dá příspěvek čerpat maximálně po 7600 Kč měsíčně, od ledna se limit zvýší na 10 000 Kč měsíčně. Minimální doba, za kterou je možné příspěvek vyčerpat, se tak nastaví napevno na 30 měsíců.

Z pozměňovacích návrhů k rodičovskému příspěvku prošel i návrh poslance Jana Chvojky (návrh 3320), který umožňuje, aby ministr práce na základě žádosti o odstranění tvrdosti zákona ve výjimečných případech a v závislosti na sociálních poměrech rodiny rozhodl o tom, že při úmrtí jednoho nebo více vícerčat nedojde k přepočtení (snížení) výše rodičovského příspěvku, aby rodina, která stále pečuje o malé dítě, nepřišla o veškerou finanční podporu státu.

TIP: Vše o aktuálním rodičovském příspěvku.

Kdo bere všechno a kdo jen část?

Rodiny, které dávku na nejmladší dítě v roce 2020 teprve začnou pobírat, získají rovnou 300 tisíc korun (rodiče vícerčat rovnou 450 tisíc korun) a budou mít čtyři roky na to, aby peníze vybraly.

(Výjimkou je situace, kdy se jim narodí další potomek před tím, než ten starší dosáhne čtyř let. Výplata dávky se v tomto případě zastaví s nástupem na další mateřskou. Pokud by na ni nevznikl nárok, výplata původního RP se zastaví se zahájením výplaty nového RP na mladší dítě. Dávka se totiž pobírá vždy jen na nejmladší dítě v rodině.)

Odlišná situace nastane u příjemců, kteří dávku začali pobírat před rokem 2020. Neplatí totiž, že všichni automaticky získají 80 tisíc korun navíc. Stále totiž budou platit dosavadní pravidla pro čerpání dávky, která určují maximální měsíční výši dávky rodičovského příspěvku (RP). V kombinaci s faktem, že ho lze čerpat maximálně do čtyř let věku nejmladšího dítěte v rodině, je jasné, že ne všichni stihnou navýšení vyčerpat kompletně.

Kolik jste pobírali na mateřské?

Výše měsíční dávky RP je omezena tzv. vyměřovacím základem, který byl stanoven při výpočtu peněžité pomoci v mateřství (lidově mateřské). Maximální měsíční dávka RP odpovídá nejvýše 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu (posoudit se mohou příjmy obou rodičů a řídit se pak dá podle toho vyššího). Jde tedy o 70 % měsíčního příjmu, ze kterého se stanovovala mateřská. Česky řečeno jde o částku, kterou vám v rámci výplaty peněžité pomoci v mateřství (tedy mateřské) posílala příslušná okresní správa sociálního zabezpečení každý měsíc na účet.

Anketa

Je podle vás zvýšení rodičovského příspěvku dostačující?

Znovu připomínáme, že rodiče bez účasti na nemocenském pojištění, kterým nevznikl nárok na mateřskou, a rovnou tak od narození dítěte čerpali RP, nebo ti, kteří měli nízkou mateřskou, budou nově moci z rodičovského příspěvku získat každý měsíc maximálně 10 000 korun.

V případě vícerčat platí, že rodiče mohou čerpat dávku rychleji (používají se 1,5násobky částek platných pro rodiče jednoho dítěte). I limit pro maximální měsíční dávku u rodičů, kteří neměli nárok na mateřskou, odpovídá 1,5násobku částky pro rodiče s jedním dítětem, a místo 10 000 tak platí 15 000 Kč).

Co dělat, abyste vyčerpali co nejvíc?

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud už máte většinu peněz vybraných, měli byste se snažit, aby vám čerpání příspěvku vydrželo do roku 2020, aby vám nárok na navýšení vůbec vznikl. To je základ. Pamatujte na to, že výši dávky můžete měnit jednou za tři měsíce. Kouzlit se dá i s málem, protože příspěvek se dá čerpat minimálně po padesátikoruně měsíčně.

Zároveň si ale musíte spočítat i to, kolik vám zbývá vyčerpat do čtvrtých narozenin dítěte (případně do narození mladšího dítěte, protože nárok na novou mateřskou nebo další rodičovský příspěvek čerpání této dávky přeruší). Takže si nesmíte prodloužit čerpání snížením měsíční částky příliš, abyste stihli vybrat všechny prostředky (nebo maximum, které je ve vašem případě vzhledem k okolnostem možné). Toto riziko platí hlavně pro příjemce, kteří si nemohou stanovit moc vysokou měsíční výši RP a čerpají dávku relativně pomalu.

U některých lidí bude nutné si nejprve příspěvek snížit, aby čerpání zasáhlo až do roku 2020, a po třech měsících ho zase navýšit, abyste vyčerpali možné maximum. Pozor ale na to, aby vám na to zbývalo dost času. Někteří nestihnou změnit měsíční výši dávky dvakrát, a pak je tedy nutné zvolit možné měsíční maximum právě do doby ukončení čerpání dávky.

Pokud máte z počtů a lhůt těžkou hlavu, zajděte s občankou na pracovní úřad (tam, kde mají na starosti státní sociální podporu) a nechte si poradit. Návštěva vám může zachránit dost peněz. Kdo se cítí být jistý v kramflecích, může změnu výše měsíční dávky zařídit pouze vyplněním příslušného formuláře, který na úřad zašle poštou, přes datovou schránku nebo elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem.

Logiku změny vám může pomoci pochopit i grafika MPSV, kterou zveřejnila Jana Maláčová na svém profilu na Facebooku už v květnu.


Autor: MPSV

Nenechávejte změnu výše dávky na poslední chvíli

O změně, kterou v minulosti přineslo upřesnění výkladu zákona, jsme v minulosti informovali v článku Chcete na poslední chvíli změnit výši rodičovské? Nově máte méně času.

Na tomto místě musíme upozornit ještě na jednu věc. Stále platí, že pokud má být poslední měsíční dávka RP nižší než standardní plná měsíční dávka (pokud tedy poslední zbytek RP neodpovídá přesně výši vaší stanovené měsíční dávky), vyplatí se tato poslední dávka spolu s tou předposlední. To musíte vzít v úvahu, pokud jste si RP rozpočítali na měsíce a spoléháte se změnou výše opravdu až na poslední chvíli. Pak by vám totiž mohl snadno ujet vlak.

Naštěstí úřad práce před koncem čerpání zasílá oznámení o změně výše dávky před výplatou předposlední dávky, která je navýšena o tu poslední (tato změna se nepočítá do změn výše dávky, které můžete jednou za tři měsíce učinit vy). Tento dopis pro vás může být poslední výstrahou, že musíte okamžitě zajít na úřad práce a výši měsíční dávky změnit. Neměli byste se ale na něj bezvýhradně spoléhat, protože dopis se může poště zatoulat. Lepší je proto dojít požádat o změnu dříve.

skoleni_8_6

Nejpozději byste měli požádat v tom samém měsíci, za který chcete, aby změna proběhla, RP se totiž vyplácí zpětně (za květen dostáváte peníze v červnu). Opět ale nedoporučujeme nechávat věc na poslední chvíli.

Příležitost propásnete, pokud už proběhne výplata poslední, resp. předposlední dávky (předposlední i poslední měsíční dávka vyplacená v jednom). V tomto okamžiku už jste rodičovský příspěvek dočerpali.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).