Hlavní navigace

Zasaďte si svůj vlastní strom, dostat můžete až 250 tisíc

14. 10. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Dotace na sázení listnatých stromů právě startuje. Ve hře je 100 milionů korun a zapojit se muže každý, kdo chce ve svém městě či obci dýchat čistější vzduch. Peníze nedostanete jen na samotnou výsadbu zeleně, ale také na následnou péči o ni.

Fond životního prostředí ode dneška 14. října 2019 spouští nový dotační program na výsadbu listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Jde o celonárodní projekt Sázíme budoucnost, který probíhá pod záštitou Nadace Partnerství, a Ministerstvo životního prostředí na něj vyčlenilo 100 milionů Kč. Cílem projektu je do pěti let vysadit mimo les 10 milionů stromů, tedy za každého občana Česka jeden. Stromy se mají sázet na veřejně přístupných prostranstvích měst a obcí, a to přímo v zástavbě nebo jejím okolí. Může přitom jít i o uzavřené vnitrobloky či společné dvory bytových domů. Žádost o dotaci si můžete poslat i vy. Nárok na ni mají místní organizace, úřady, firmy, školy, komunity, spolky, skupiny aktivních lidí i jednotlivci, zkrátka všichni, které zajímá zeleň ve městě či obci, kde žijí. Jedinou podmínkou je legitimní vztah k místu výsadby.

Kdo může o dotaci žádat:

Všichni (fyzické i právnické osoby včetně jednotlivců) s výjimkou politických stran a hnutí. Podmínkou je prokazatelný vztah k dané lokalitě a projektu.

Jakou částkou vám stát přispěje:

20 000 – 250 000 Kč

Kdy můžete podat žádost:

  • Zahájení příjmu žádostí: 14. 10. 2019
  • Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2020 nebo vyčerpání částky, která byla na dotaci vyčleněna

Jak můžete podat žádost:

Podat žádost lze elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR. Tištěné přílohy, které nepůjde vložit do systému, musí být doručeny Státnímu fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne elektronického podání.

Ten můžete prokázat trvalým bydlištěm, nájemní smlouvou nebo vlastnictvím pozemku, u právnických osob bude úřad požadovat sídlo nebo působnost v místě výsadby, případně vlastnictví pozemku. Peníze můžete použít na nákup sazenic, substrátu či dalšího materiálu na výsadbu, ale také na nákup prostředků na následnou péči o stromky, jako jsou hnojiva, pomůcky na ochranu kmene či zavlažovací vaky, a případně i na zajištění odborného posudku a publicity. Z dotace naopak není možné pořizovat lavičky ani jiný mobiliář a doprovodné prvky. Nelze z ní hradit ani odměnu za práci související se sázením stromů. Předpokládá se, že na přípravě půdy či vykopání sazební jámy se budou lidé podílet dobrovolně. Žádost můžete poslat elektronicky. Celý administrativní proces jsme se snažili maximálně zjednodušit. Došlé projekty budeme vyhodnocovat a schvalovat průběžně. Držet se budeme našeho pravidla tří týdnů, uvádí Petr Valdman ze Státního fondu životního prostředí.

Na sázení stromů potřebujete odborný dozor

Do tří týdnů by vám tedy měli dát vědět, jestli je vaše žádost v pořádku, nebo je nutné odstranit případné nedostatky. Po schválení dotace, podepsání smlouvy a realizaci výsadby vám bude do tří týdnů zaslána dotace. Výsadbu však není možné provádět zcela samostatně. Je třeba zvolit dřeviny vhodné pro dané stanoviště, protože hlavně v zastavěných oblastech bývají ochranná pásma a řada technických omezení, upozorňuje na povinnost dodržovat zákonné podmínky Petr Valdman. Na realizaci projektů, které Státní fond životního prostředí schválí, má proto dohlížet odborník s relevantním vzděláním. Musí být také zpracován odborný posudek a musíte si zajistit souhlas vlastníka pozemku, pokud jím nejste sami. Samotnou realizaci výsadby to prý ale nezpomalí. Odborný dozor může zajistit kdokoli, kdo má relevantní vzdělání v oboru zahradnictví, zahradnictví a krajinářské tvorby či lesnictví. Jde o nejširší možné nastavení, které jsme mohli učinit. Nevyžadujeme žádné speciální autorizace či certifikáty. Odborný posudek bude moci zajistit téměř každý dodavatel sadebního materiálu. Takových osob je poměrně hodně a ke zpomalení realizace projektů by proto nemělo docházet, říká Lucie Früblingová, tisková mluvčí Státního fondu životního prostředí ČR.

dan_z_prijmu

Pokud vám stromek uschne, zaplatíte ho ze svého

Jaký stromek je pro výsadbu vhodný, by tedy měl ideálně rozhodnout ten, kdo vám prodá sazenice. Pozor, o vysazené stromky se musíte aktivně starat, a to minimálně po dobu tří až deseti let. Musíte jim pravidelně zajišťovat zálivku, výchovný řez, odstranění kotvících prvků, hnojit je, kypřit, odplevelovat, chránit proti chorobám a škůdcům, případně provádět i další opatření. Po dobu deset let od výsadby stromu běží doba udržitelnosti projektu, což znamená, že po tuto dobu se nesmí strom pokácet. Pokud by uhynul, musí žadatel místo daného stromu zajistit náhradní výsadbu, dodává Lucie Früblingová. Na náhradní stromky už ale žádné další peníze nedostanete, takže si raději dobře rozmyslete, jestli o dotaci na výsadbu skutečně máte zájem. Fond bude vysazené stromky namátkově kontrolovat. Kontroly budou probíhat na vybraném vzorku žádostí, a to jak v období mezi výsadbou a proplacením dotace, tak i po vyplacení dotace, zdůraznila Lucie Früblingová.

Kolik dostanete na jeden strom:

Zdroj: Státní fond životního prostředí ČR
Kategorie stromu Příspěvek na pořízení stromu Příspěvek na pořízení závlahy
Listnatý strom, obvod kmínku v 1 metru: 8–10 cm 1500 Kč/ks 1000 Kč/ks
Listnatý strom, obvod kmínku v
1 metru: 10–12 cm
3000 Kč/ks 1000 Kč/ks
Listnatý strom, obvod kmínku v
1 metru: 12 cm a více
4000 Kč/ks  1000 Kč/ks

Právě spouštěný dotační program není jediný, který usiluje o podporu sázení zeleně. Ministerstvo životního prostředí, potažmo Státní fond životního prostředí ČR spravují ještě Operační program Životního prostředí a Program péče o krajinu. Peníze z Operačního programu Životního prostředí jsou určeny především pro rozsáhlé výsadby realizované obcemi a městy s pomocí větších dodavatelů a finance z Programu péče o krajinu zase slouží na výsadby mimo zastavěná území obcí a měst. Smyslem nového dotačního programu je aktivní zapojení veřejnosti, místních skupin a dalších nadšenců. Z toho důvodu je program postaven na dobrovolnické práci. Má jednoduché schéma a žadatelům může finančně pokrýt veškeré náklady na materiál nezbytný k výsadbě, upřesňuje Lucie Früblingová.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).