Hlavní navigace

Změny v dani z příjmů

30. 1. 2002
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Co přinesl uplynulý rok v oblasti úpravy daní z příjmů? Jaké změny je třeba brát v úvahu při zpracování daňového přiznání za rok 2001? Změn nebylo mnoho, ale je dobré o nich vědět. Přinášíme stručný návod, jak zjistíte svou daňovou povinnost.

Po několikaletých bouřích v daňovém systému se konečně dočkáváme klidu. Je tu však opět čas rekapitulace příjmů a podávání daňového přiznání.

Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, v platném znění, byl v uplynulém roce třikrát nepřímo novelizován, a to zákonem č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách, zákonem č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a zákonem č. 239/2001 Sb. o České konsolidační agentuře; tyto změny lze považovat za poměrně nevýznamné: 

  • v našem právu nově zavedený exekuční řád v ustanovení § 33 mění znění zákona o daních z příjmů tak, že rozšiřuje předmět daně z příjmů (u fyzických i právnických osob) o příjmy z exekučního řízení, a obdobně upravuje i několik málo dalších paragrafů,
  • zákon o České konsolidační agentuře výslovně vyjímá z předmětu daně z příjmů právnických osob příjmy Konsolidační agentury,
  • zákon č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách rozšiřuje předmět daně o úroky na běžném účtu, na kterém se prostředky z veřejné sbírky shromažďují.

Na tyto změny pochopitelně reaguje i zákon o správě daní a poplatků a prováděcí zákonodárství vydávané ústředními orgány státní správy.

Obecně lze změny v zákonech upravujících daně z příjmů hodnotit jako přínosné, zkvalitňující správu a výběr daní, aniž by nějakým podstatným způsobem měnily dosavadní předpisy. Ani v letošním roce se (patrně z toho důvodu, že letošní rok je volební) žádné koncepční změny neplánují.

Zůstávají nezměněny daněné příjmy, které se rozšiřují o příjmy z exekucí, nemění se nezdanitelné příjmy ani odčitatelné položky a na sazbu daně se poslanci nepodívali ani zdálky.

Jak zjistíte svou daňovou povinnost?
Pokud jste byli zaměstnáni pouze u jediného zaměstnavatele či u několika zaměstnavatelů postupně, podepsali jste daňové prohlášení a zároveň vaše ostatní příjmy (rozumějte jiné než ze závislé činnosti), které nejsou osvobozeny od daně z příjmů, nepřesáhly 4 000 Kč, nemusíte se o daně více starat a nemusíte podávat daňové přiznání.

Chcete-li ale uplatnit odečty úvěrů ze stavebního spoření, hypotečních úvěrů či kapitálové části životního pojištění, musíte daňové přiznání podat. Jinak nemáte příležitost jak odčitatelné položky uplatnit.

Svou daňovou povinnost nemusíte dále zjišťovat, pokud vaše příjmy nepřesáhly 10 000 Kč. V ostatních případech musíte daňové přiznání podat a spočítat si svou daňovou povinnost. Jak na to, vám ukáže následující tabulka.

Tabulka č. 228
Veškeré příjmy, které jsou předmětem daně
 – příjmy vyňaté ze zdanění
 – příjmy osvobozené od daně
 – příjmy tvořící samostatné daňové základy zdaňované zvláštní sazbou daně srážkou u zdroje
 – uznatelné výdaje na dosažení zdanitelných příjmů
= ZÁKLAD DANĚ
 – pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění
= ZÁKLAD DANĚ
 – nezdanitelné částky základu daně
 – odčitatelné položky
= UPRÁVENÝ ZÁKLAD DANĚ


Pozn.: převzato z Měšce.

Z upraveného základu daně zjistíte svou daňovou povinnost podle tabulky Sazba daně, která je též převzata z Měšce.

Tabulka č. 229

Upravený základ daně

Daň

Ze základu přesahujícího
od Kč do Kč
0 109 200 15 % 0 Kč
109 200 218 400 16 380 Kč + 20 % 109 200 Kč
218 400 331 200 38 220 Kč + 25 % 218 400 Kč
331 200 a více 66 420 Kč + 32 % 331 200 Kč

V praxi se při vyplňování daňového přiznání můžete dostat do svízelí zejména při uplatňování „uznatelných výdajů na dosažení zdanitelných příjmů“. Nezapomeňte též na zákonná omezení odčitatelných položek ze základu daně.

skoleni9_11

Finanční úřad vám může při zjištění daňových nedoplatků uložit nejen jejich uhrazení, ale i sankční úroky a pokutu. Počítejte s tím, že kontrolu správnosti odvedení daní může provádět až 10 let zpět!

Hodně štěstí s daňovým přiznáním a plný Měšec i po zaplacení daní.

Anketa

Budete letos vyplňovat daňové přiznání v České republice?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).