Hlavní navigace

Zákon přibrzdí hon na dlužníky. Nový osobní bankrot se ale schválit nestihne

5. 9. 2017
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Od července zákon více chrání dlužníky před nepoctivými praktikami některých oddlužovacích agentur. Nová pravidla osobního bankrotu se ale včas schválit nestihnou.

V legislativním procesu se letos ocitlo několik novel zabývajících se problematikou oddlužení, exekucí a osobního bankrotu. Zatímco jeden zákon se schválit podařilo, jiný zůstal viset ve Sněmovně.

S oddlužovací společností dluhy na věčné časy

Schválením stihla projít novela insolvenčního zákona, která si bere na mušku nepoctivé oddlužovací agentury. Ty se zaměřovaly na předlužené spotřebitele a zneužívaly jejich situace pod záminkou zprostředkování osobního bankrotu. Za své služby si účtovaly poplatky ve výši několika tisíc a úspěch samozřejmě negarantovaly. Problém byl v tom, že se nejednalo o žádné specialisty na insolvenční problematiku. Účelem vlastně nebylo úspěšně provést spotřebitele oddlužovacím procesem, ale vymámit z něj cenu za služby, čímž se jeho finanční situace jen zhoršila. Kvůli chybějícím znalostem a praxi těchto nepoctivých subjektů, které vedly k chybám v návrzích na oddlužení, soudy tyto návrhy velmi často zamítaly. Zadlužené osoby tak končily místo v osobním bankrotu v konkurzu.

Chybně vyplněný formulář návrhu na oddlužení vede v lepším případě k zastavení procesu insolvence. V tom horším případě se stane opak toho, co dlužník chtěl. Může se totiž stát, že část formuláře, která jedná o insolvenci samotné, bude vyplněna bezchybně, ale procesní chyby budou v části o oddlužení. Soud oddlužení proto zamítne, ovšem insolvenční řízení zahájí a výsledkem nebude oddlužení, nýbrž konkurz. Včetně odměny pro konkurzního správce.

Problematice jsme se věnovali například v článcích:

Pomohu s oddlužením jen za 9900 Kč (+ provize)

Oddlužení jako charita nebo business?

Soud mi zamítl oddlužení. Co mám dělat?

Finanční sebevražda: Dluží přes milion a soud oddlužení smetl ze stolu (příběh)

Ministerstvo spravedlnosti ví i o případu, kdy oddlužovací agentura za své služby požadovala vypsání směnky na 170 tisíc Kč.

V praxi jsme viděli praktiky podvodníků, kteří si za své poradenství účtovali desítky tisíc korun i v situacích, kdy dlužník podmínky pro oddlužení nesplňuje. Je potřeba vědět, že žádná společnost nebo agentura dlužníka neoddluží. To dělá jen soud na základě dobře sepsaného návrhu, uvedl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Oddlužení nově pro většinu jen s právníky

Novela insolvenčního zákona, která vstoupila v účinnost 1. 7. 2017, kromě jiného eliminuje právě činnost podvodných oddlužovacích společností. Nově totiž tyto služby mohou poskytovat pouze vybrané osoby a subjekty akreditované Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Od července mohou jako placenou službu návrhy na povolení oddlužení sepisovat a podávat jen:

  • advokáti,
  • notáři,
  • soudní exekutoři (ne ti, kteří proti vám vedou exekuci) a
  • insolvenční správci.

Po přechodnou dobu jednoho roku dlužníci budou moci využít také výlučně bezplatných služeb některých neakreditovaných neziskových subjektů, které už se problematikou zabývají. Ty, pokud budou chtít poskytovat tyto služby i nadále, musí během jednoho roku požádat ministerstvo o akreditaci. I po jejím získání ale neziskové subjekty musí poskytovat tyto služby bezplatně.

Povinnost platit za právníka nebude při podání návrhu platit jen pro dlužníky, kteří mají ekonomické či právní vzdělání magisterského stupně. Ti si ho budou moci podat sami.

Odměna jen za dobře vykonanou práci

Výše odměny za sepsání návrhu na oddlužení je nově omezená částkou 4000 Kč bez DPH, případně 6000 Kč bez DPH při společném oddlužení manželů. Kromě toho ale platíte i odměnu insolvenčnímu správci, kterého stanoví soud (ten také může nařídit uhrazení zálohy na insolvenční řízení max. do 50 tis. Kč).

Finanční odměna za vyhotovení návrhu se také nově neplatí předem, ale až po zahájení insolvenčního řízení z měsíčních splátek placených dlužníkem. Zpracovatel návrhu má totiž třicet dní na to, aby si v insolvenčním řízení uplatnil cenu za služby jako pohledávku s ostatními věřiteli. V případě, že by soud vaše oddlužení zamítl, uloží vám, abyste odměnu za návrh uhradili.

Novela také zavádí odpovědnost zpracovatele návrhu za jeho úroveň. Pokud by soud zamítl návrh kvůli formálním nedostatkům, musí ho zpracovatel bezplatně opravit. Pokud by ten naopak podával špatně zpracované návrhy, může si vykoledovat pokutu až do jednoho milionu korun.

Šikanózní návrhy a ulehčení soudům

Novela také míří proti tzv. šikanózním insolvenčním návrhům. Jde o případy, kdy se společnosti snaží své konkurenty poškodit tím, že na ně podají insolvenční návrh. Bez ohledu na výsledek řízení může zveřejnění takovou firmu zlikvidovat. V praxi bude mít soudce možnost rozhodnout, že se podaný insolvenční návrh nezveřejní v insolvenčním rejstříku. Následně bude mít možnost zneužívající návrh odmítnout, vysvětlil Pelikán.

Kromě toho se od července část agendy soudů (v oblasti oddlužení) přesouvá na insolvenční správce. Věříme, že tím, že se nám podaří agendu oddlužení do jisté míry přesunout mimo soudy, tak se budou moct znovu začít intenzivněji věnovat podnikatelským insolvencím, upřesnil ministr spravedlnosti.

Nová pravidla osobního bankrotu se nestihnou

Další novela insolvenčního zákona, která výrazně mění pravidla osobního bankrotu, legislativním procesem projít nestihla. Zůstává v prvním čtení v Poslanecké sněmovně a do voleb se schválit nestihne.

Tip do článku - účto fakturace duben

Počítá s tím, že umožní osobní bankrot i těm, kteří nemají příjmy ani na to, aby splatili věřitelům minimálně 30 % svých dluhů. Účastník oddlužení by se také nově musel rozloučit s majetkem nad 100 tis. Kč (limit neplatí pro vlastní bydlení a jeho běžné vybavení). V současnosti se přitom prodej majetku vůbec nemusí uskutečnit, pokud soud povolí splátkový kalendář.

Podle nových pravidel by měl proces oddlužení trvat tři, pět nebo sedm let. Pokud byste splatili polovinu svých dluhů, trvalo by vaše oddlužení tři roky. V případě splacení 30 % pohledávek vašich věřitelů by oddlužení trvalo, stejně jako dnes, pět let. V případě, že byste vrátili věřitelům méně než 30 % dluhů, trvalo by oddlužení sedm let. Návrh počítá i s tím, že by bylo možné proces oddlužení až na rok přerušit nebo prodloužit splácení nejvýše o půl roku.

Další informace o nových pravidlech oddlužení najdete v článku Nový osobní bankrot: přístupný všem, pro některé ale na 7 let.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).