Hlavní navigace

Žádáte o sociální dávky? Během 4. čtvrtletí nemusíte dokládat své příjmy

3. 11. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Vzhledem k nepříznivému vývoji současné epidemiologické situace nebudou úřady práce požadovat aktuální doklady o příjmech a výši dávky vypočtou z příjmů z předchozího čtvrtletí.

Pokud žádáte o příspěvek na bydlení, přídavek na děti a zvýšení příspěvku na péči, nemusíte během čtvrtého čtvrtletí 2020 dokládat na úřadě práce své příjmy. V případě příspěvku na bydlení pak nemusíte dokládat ani náklady na bydlení. Automaticky vám bude přiznána stejná výše příspěvku jako v předchozím čtvrtletí roku 2020. Umožňuje to opatření, které schválil parlament a 30. října 2020 podepsal prezident. Jeho cílem je zjednodušení administrativy a omezení kontaktu pracovníků úřadů práce s veřejností, což má usnadnit ochranu zdraví veřejnosti a zamezení šíření koronaviru.

Avšak pozor, jestliže jste výši svých příjmů doložili ještě před schválením této úpravy, budou vám dávky přepočítány podle aktuálních doložených dokladů. Stejně tak na úřad práce nemusíte, jestliže žádáte o mimořádnou okamžitou pomoc (MOP). Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých stránkách zveřejnilo zjednodušenou žádost o MOP, kterou lze nyní žádat i z důvodu vážné mimořádné události, jež souvisí s COVID-19. Všechny formuláře žádostí, včetně jejich vyplněných vzorů, najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Apelujeme tímto na klienty, aby skutečně zvážili, jestli je nutné chodit na Úřad práce ČR osobně. Žádosti a jiné podklady je možné zasílat i jinou cestou. Kromě toho, že ochrání své zdraví, ušetří také čas strávený čekáním ve frontě, říká Viktor Najmon, zastupující generální ředitel ÚP ČR.

Nezaměstnanost v příštím roce poroste až na 4,7 %

Na úřad práce nemusíte ani v případě, že jste přišli o práci. Nezaměstnanost zatím není nikterak dramatická. Úřad práce ke dni 29. října 2020 evidoval celkem 273 054 uchazečů o zaměstnání, což odpovídá 3,72 %. Podle prognózy České bankovní asociace (ČBA) míra nezaměstnanosti dále poroste. Zatím nelze přesně říct, v jaké míře a kdy se na pracovním trhu projeví dopady druhé vlny pandemie. Zaměstnanost klesá už od 2. čtvrtletí 2019. V letošním roce se bude podle ČBA pohybovat na hranici 3,7 % a v roce 2021 by mohla stoupnout až na 4,7 %. Vyššímu růstu budou bránit opatření vlády, která se snaží udržet nezaměstnanost na co nejnižší míře.

Na druhou stranu v některých oborech služeb, jako je například cestovní ruch a pohostinství, na něž současná koronakrize doléhá nejtíživěji, dojde k odlivu, protože lidé z těchto oborů budou hledat zaměstnání jinde. Což v určitých regionech může vyvolávat určité napětí na pracovním trhu. Vývoj míry nezaměstnanosti je letos stále nečekaně příznivý vzhledem k hloubce propadu ekonomiky. Příznivě se projevuje souběh podpůrných programů vlády a ochoty zaměstnanců obětovat mzdový vývoj ve prospěch zachování pracovních míst. I tak máme pravděpodobně před sebou nárůst nezaměstnanosti, doplňuje Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T Banky.

Během nouzového stavu nepotřebujete zaručený elektronický podpis

Úřad práce se proto snaží v dnešní nelehké době lidem situaci se zařazením do své evidence co nejvíce usnadnit. V současné chvíli už neplatí podmínka, že žádost o zařazení do evidence úřadu práce musíte podat jen na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR (ÚP ČR), kde máte trvalé bydliště. Můžete ji podat na kterémkoliv kontaktním místě úřadu práce. O zařazení do evidence a podporu v nezaměstnanosti můžete navíc zažádat prostřednictvím elektronického formuláře.

Vyplněné formuláře pak můžete odevzdat prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu. Po dobu trvání nouzového stavu není nutný zaručený elektronický podpis. Přílohou e-mailu, který na úřad práce posíláte, může být sken/fotografie s dokladem potřebným k vyřízení dávky (třeba sken/fotografie žádosti o dávku s vaším podpisem). Ať žádáte o jakoukoli dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, vždy do žádosti uveďte také telefonní a e-mailový kontakt. Zaměstnanci ÚP ČR vás pak v případě nutnosti, můžou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem. Žádost případně můžete poslat také poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo ji během úředních hodin odevzdat na podatelně pracoviště ÚP ČR v místě vašeho bydliště.

Doklady, které potřebujete, abyste mohli být zařazení do evidence ÚP ČR

  • Platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) nebo jiný náhradní doklad, kterým prokážete svou totožnost a místo trvalého bydliště,
  • potvrzení o ukončení pracovního poměru,
  • absolventi musí doložit doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Aby Úřad práce ČR proces vyplňování žádostí lidem ještě více usnadnil, zveřejňuje na svých webových stránkách a Facebooku návodné videospoty, jak postupovat při řešení konkrétních problémů a podávání žádostí.

Najdete tu nejen praktické rady, jak vyplnit žádost, kterou potřebujete na ÚP ČR odevzdat, ale také informace, jaké jsou základní podmínky pro získání nároku na konkrétní dávku, nebo rady, kde najdete vše potřebné. Mimo to můžete také využít služeb virtuálního asistenta nebo vám mohou poradit operátoři call centra ÚP ČR (na bezplatné lince: 800 779 900, psát můžete také na e-mail: callcentrum@mpsv.cz, kontaktni.centrum@mpsv.cz).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).