Hlavní navigace

Za špatně vypočtenou RPSN dostanete zpět většinu úroků

17. 8. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Nejvyšší soud rozhodl, že pokud máte v úvěrové smlouvě špatně spočítanou RPSN, musí se vám celá půjčka úročit jen diskontní sazbou.

Aktualizováno v 10:55

Úvěrovou společnost Essox možná čekají krušné časy. Nejvyšší soud totiž rozhodl o tom, že za špatně vypočtenou sazbu RPSN (roční procentní sazba nákladů) v úvěrové smlouvě musí věřitel strpět zákonnou sankci v podobě přepočtení celého úvěru diskontní sazbou platnou v době uzavření smlouvy. V praxi to znamená, že věřitel musí vrátit většinu úroků. Na rozhodnutí upozornil deník Hospodářské noviny.

Zesplatněný úvěr na auto

Ve sporu (rozhodnutí pod spisovou značkou 32 Cdo 4838/2015–436) šlo o půjčku na auto od společnosti Essox, která úvěr kvůli dlužným splátkám zesplatnila. Úvěrovka auto zabavila, prodala a peníze použila na úhradu dlužných splátek. Zbytek dluhu včetně příslušenství vymáhala po dlužníkovi. Ten u soudu ale namítl, že má ve smlouvě špatně uvedenou RPSN, protože do ní nebyl zahrnut poplatek za sjednání smlouvy. Úvěrová společnost o něj místo toho navýšila přímo částku úvěru a neuvedla ho naopak do jeho nákladů, čímž vlastně RPSN uměle snížila. Důsledkem špatně stanovené RPSN by podle žalovaného měly být úroky přepočteny tak, jako by byl úvěr od začátku úročen diskontní sazbou platnou v době uzavření smlouvy.

Soudy: Špatná RPSN není podstatná, měl sis úvěr rozmyslet

Odvolací soud i soud prvního stupně rozhodly, že smlouva obsahuje všechny povinné informace (tedy i tu o RPSN). Už se nezabývaly spornou otázkou o tom, zda poplatek za smlouvu měl, či neměl být zahrnut do RPSN a zda je tak ve smlouvě vyčíslena chybně, protože podle nich tento fakt nemá vliv na platnost smlouvy jako celku ani na platnost ujednání o smluvním úroku. Sankce stanovená v § 8 zákona o spotřebitelském úvěru se má podle soudů uplatnit, jen pokud není RPSN ve smlouvě uvedená vůbec (jakož i předpoklady pro její výpočet). Soudy víceméně uvedly, že dlužník při uzavírání smlouvy akceptoval její podmínky a už tehdy měl uvážit (ne)výhodnost úvěru. Špatně stanovená RPSN podle nich není v rozporu s dobrými mravy, pokud cílem nebylo oklamat spotřebitele a pokud byl ukazatel stanoven chybně v důsledku jiného názoru na způsob jejího výpočtu.

NS: Informace ve smlouvě musí být úplné a správné

Nejvyšší soud ČR (NS ČR) rozhodnutí soudů nižších stupňů ohledně špatně vypočtené RPSN zamítl a věc vrátil zpět k řešení soudu prvního stupně (NS ČR rozhodoval ještě o dvou dalších výrocích, kdy ale dovolání zamítl). Ten má rozhodnout o tom, zda je RPSN ve smlouvě skutečně špatně stanovená.

Podle NS ČR je informační povinnost věřitele podle § 6 zákona o spotřebitelském úvěru (konkretizovaná v příloze č. 3 tohoto zákona) splněna jen tehdy, pokud jsou informace úplné a správné. Pokud dlužník toto pochybení u věřitele uplatní, má se podle NS ČR úvěr považovat za úročený diskontní sazbou platnou v době uzavření smlouvy a ujednání o jiných platbách za spotřebitelský úvěr jsou neplatná. (Výjimkou by byla podle NS ČR například situace, kdy by chyba prokazatelně nemohla mít vliv na rozhodnutí uzavřít smlouvu o úvěru.) Právní názor dovolacího soudu (tedy NS ČR) je pro soudy nižších stupňů závazný a nelze se proti němu odvolat.

Špatně vyčíslená RPSN a miliardové škody?

Žalovaný klient si v situaci, kdy musí vracet Essoxu dlužnou částku včetně příslušenství, pomohl rozhodnutím České obchodní inspekce i Finančního arbitra. Obě tyto instituce totiž v minulosti označily RPSN v úvěrových smlouvách společnosti Essox mezi lety 2011 až 2013 jako chybnou. Přesto se úvěrová společnost s klienty s touto smlouvou nevyrovnala, jako to udělala společnost Home Credit a tehdejší GE Money Auto. I ty totiž dostaly za tutéž věc od České obchodní inspekce pokutu.

Pokud by soud v tomto případě definitivně prohlásil, že je RPSN ve smlouvě skutečně špatně stanovená, pohledávka společnosti Essox se rázem podstatně sníží, protože úroky vypočtené s diskontní sazbou budou oproti těm smluvním zanedbatelné. Podle MF Dnes, která na problém upozornila jako první, by se celkové náklady na vracení úroků ze všech smluv se sporně vypočtenou RPSN mohly vyšplhat přes miliardu korun.

Platnost rozhodnutí je zatím omezená

K tomu, aby mohli bez obav smlouvy se sporně vypočtenou RPSN začít napadat i další klienti, je ale možná ještě daleko. Nynější rozhodnutí NS ČR je průlomové pro tento případ. Pomoci může i v situacích, kdy klientům dal za pravdu Finanční arbitr a nařídil úroky přepočíst, ale společnost Essox rozhodnutí napadla u soudů, které rozhodovaly v její prospěch.

Tip do článku - účto fakturace duben

Problematika je o to více spletitá, že do hry vstoupil v roce 2014 i znalecký posudek PricewaterhouseCoopers, který označil RPSN za správně stanovenou. Posudek ale počítá s tím, že poplatek se hradí prodejci aut AAA Auto. Toto je v rozporu se smlouvou spotřebitele a úvěrové společnosti Essox, kde je poplatek přímo sjednán, i se smlouvou s autobazarem, kde poplatek naopak sjednán není. Tento fakt dokládá i tvrzení prodejce automobilů a výroční zprávy obou společností, řekl serveru Měšec.cz advokát Petr Němec, který zastupuje žalovaného klienta společnosti Essox.

Než bude v situaci jasno, smlouvy se sporně stanovenou RPSN by se mohly promlčet. Věc by mohlo výrazněji ovlivnit ještě stanovisko Soudního dvora Evropské unie, které je obsaženo v rámci jiné kauzy přímo v odpovědích na otázky Krajského soudu v Praze. Podle něj je výpočet RPSN bez zahrnutí poplatku chybný. Soudní dvůr EU je přitom Nejvyššímu soudu ČR nadřazen.

O reakci jsme samozřejmě poprosili také přímo společnost Essox. Mediální zástupce Miroslav Beneš k věci uvedl, že: Nejvyšší soud svým rozhodnutím posunul spor na začátek, aniž by zvýšil či snížil šance každé ze stran. Doposud vydaná rozhodnutí několika nezávislých soudů dávala za pravdu společnosti ESSOX. V některých případech soudy již dokonce posoudily výpočet RPSN uplatňovaný společností ESSOX za správný.

Dále pan Beneš připomněl, že v daném rozhodnutí se Nejvyšší soud pouze omezil na konstatování, že v daném konkrétním případu se soudy nedostatečně vypořádaly s otázkou potřebnosti ověření správnosti výpočtu RPSN a případ vrátil k dalšímu projednání. To, zda je daný výpočet správný, neřekl. To má za úkol zjistit soud prvního stupně.

Nejvyšší soud zároveň uvedl, že okolnosti všech případů bude nutné posuzovat jednotlivě a připustil, že zákonná sankce nemusí být aplikována, pokud nedošlo k ohrožení naplnění účelu právní úpravy, řekl Beneš serveru s tím, že rozhodnutí Nejvyššího soudu nemá žádné obecné implikace ohledně způsobu výpočtu RPSN, společnost ESSOX proto nebude měnit svůj postoj v probíhajících řízeních.

Na otázku, zda Essox změnil svůj postup pro výpočet RPSN poté, co jej Finanční arbitr a ČOI označili za chybný, společnost ESSOX odpověděla, že započítávala poplatek do kalkulace RPSN vždy, a to vždy dle aktuálního výkladu finančního arbitra, pokud byl dostupný. Podle současného výkladu výpočtu se ESSOX řídí od počátku listopadu 2013. V překladu tedy od listopadu 2013 už počítá RPSN jinak.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).