Hlavní navigace

Vysokými úroky se nebankovní společnosti jistí. Pětina jejich klientů má totiž problémy

15. 11. 2022
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: PNM International
Banky je nechtějí, tak jdou jinam. Nízkopříjmovým a rizikovým žadatelům o úvěry, kteří nemají šanci v bance, ročně půjčí české nebankovní společnosti téměř 4 miliardy Kč. Přibližně 19 % z těch, kdo úvěr dostanou, má problém se splácením. Vysoké úrokové sazby „nebankovkám“ kompenzují ztráty z nedobytných pohledávek.

Finanční instituce vydají ročně celkem cca 3100 mld. Kč na spotřebitelské úvěry, tedy úvěry pro fyzické osoby na pořízení čehokoli pro vlastní potřebu. Z této sumy patří 33,8 mld. Kč poskytovatelům nebankovních půjček. Ačkoli tato část úvěrů tvoří cca 1 % z celkového objemu půjčených peněz, přesto je to stále vysoká částka, která je rozpůjčovaná mezi osoby, které nejsou dostatečně bonitní a spolehlivé na to, aby jim dala půjčku banka.

V posledních 5 letech, tedy od roku 2017, se počet lidí, kteří si vzali půjčku od nebankovní společnosti, pohybuje mezi 318 až 355 tisíci, v roce 2021 jich bylo 334 tisíc. Vyplývá to z informací společnosti CETA – Centra ekonomických a tržních analýz, která spolupracuje s Asociací poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ).

CETA upozorňuje, že v souvislosti se zhoršením ekonomické a sociální situace v nízkopříjmových domácnostech v důsledku energetické krize a celkového zdražování může dojít k výraznému zvýšení počtu žadatelů o nebankovní půjčky, a to z toho důvodu, že právě tito klienti kvůli vysokým úrokovým sazbám v bankách nedosáhnou na kvalitní a bezrizikový úvěr.

Špatnou platební morálku má 19 % klientů

Podle informací APNÚ se v roce 2022 počet úvěrů, které jsou v prodlení, pohybuje kolem 19 % (v roce 2017 to bylo 23 %). Nedobytných pohledávek z úvěrů, které klienti nesplácejí vůbec, se ročně pohybuje kolem 4–6 %. Za úvěr v prodlení se považuje i takový, kde je splátka opožděná i o jediný den.

Právě vysoká míra delikvence je příčinou obvykle mnohem vyšších úrokových sazeb u nebankovních společností než u bank. Pokud lidé úvěry nesplácejí, peníze se musí vydělat jinde, tedy na těch, kdo platí.

Průměrná míra zamítnutých nových žádostí o úvěr se zvýšila ze 40 % v roce 2017 až na 63 % v roce 2021. Znamená to, že členské nebankovní společnosti poskytnou úvěr pouze 37 % žadatelů, uvádí Aleš Perutka, předseda představenstva APNÚ.

Delikvence stávajících klientů a zamítnuté žádosti o úvěr 2017 - 2022

Delikvence stávajících klientů a zamítnuté žádosti o úvěr 2017–2022

Autor: CETA – Centrum ekonomických a tržních analýz

Nutno však podotknout, že počet nebankovních společností je na českém trhu přibližně 80, přičemž v APNÚ je zatím pouze 6 členů. Tito členové jsou vázáni etickým kodexem, který kromě jiného říká, za jakých podmínek je možné žadateli o půjčku vyhovět a co musí „nebankovka“ prověřit.

Členové Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů:

 • Creamfinance Czech (CreditOn.cz)
 • Credit Portal
 • Fair Credit Czech
 • Provident Financial
 • Zaplo Finance

Za jakých okolností je možné žadateli půjčku dát?

 • Pokud se nejedná o „finančně zranitelného klienta“, tedy osobu, pro kterou by kvůli jejímu zdravotnímu stavu, věku či nedostatku zkušeností či znalostí představoval poskytnutý úvěr spíše újmu než přínos.
 • Žádost o spotřebitelský úvěr musí být podrobena důkladnému zhodnocení z hlediska zákazníkovy úvěruschopnosti a jeho možnosti spotřebitelský úvěr řádně a včas splatit. „Nebankovka“ musí každého klienta prověřit v nejméně jednom z úvěrových registrů, z nichž jedním musí být REPI nebo NRKI.
 • Společnost nesmí poskytnout nebo prodloužit úvěr, pokud je zjevné, že má zákazník finanční potíže, případně, že by žádost o úvěr naznačovala, že úvěr nebude splácen řádně a včas. Jde například o situace, kdy má zákazník jiné nesplácené závazky, případně je v exekuci či v insolvenci.

V roce 2022 se členové APNÚ také zavázali, že udělají maximum pro to, aby spotřebitelské úvěry neposkytovali žadatelům v době zhoršující se ekonomické situace na věci, které nutně nepotřebují, jako jsou třeba vánoční dárky či oslavy.

Tento trend potvrdil také analytik David Borges z neziskové organizace Člověk v tísni: Je pravda, že se zájem lidí přesouvá od zbytných k nezbytným úvěrům, uvedl.

Index odpovědného úvěrování Člověka v tísni

Člověk v tísni (ČVT) v polovině letošního roku uveřejnil aktuální index odpovědného úvěrování, který pravidelně srovnává podmínky malých nezajištěných půjček všech bankovních i nebankovních společností na českém trhu. Index se zaměřil na úvěry sloužící ke krátkodobému překlenutí nedostatku financí, tedy na kreditní karty, kontokorenty, revolvingy a internetové mikropůjčky.

V indexu posoudil 42 společností, 13 z nich jsou banky, ostatní jsou nebankovní společnosti. ČVT je hodnotil podle 13 parametrů, které rozdělil do 3 oblastí:

 • Náklady
 • Transparentnost
 • Klientská vstřícnost a odpovědné úvěrování

Nakonec poskytovatele malých půjček rozdělil do 5 skupin pomocí hvězd. Čím víc hvězd, tím lepší služba, tedy odpovědnější poskytovatel. Ke společnostem, které v našem žebříčku nemají žádnou hvězdu, či obdrželi pouze jednu nebo dvě, bychom pro půjčku jít nedoporučovali. Tři nebo čtyři hvězdy pak ukazují na solidní standard, tedy v zásadě odpovědné poskytovatele, vysvětlil vedoucí programu Dluhové poradenství ČVT Daniel Hůle.

Index odpovědného úvěrování - Člověk v tísni - červen 2022

Parametry, podle kterých Člověk v tísni hodnotí Index odpovědného úvěrování, a jejich jednotlivá váha (v %)

 • Výše nákladů při prodloužení: 15 %
 • Výše nákladů při nesplácení: 15 %
 • Je k dispozici na webu plně funkční kalkulačka?: 5 %
 • Je u kalkulačky uvedena maximální cena?: 5 %
 • Je na webu vzor smlouvy?: 5 %
 • Jak rozsáhlá je smluvní dokumentace?: 4 %
 • Jsou na webu relevantní informace, jak postupovat při problémech se splácením?: 5 %
 • Jsou na webu kompletní informace o nákladech při nesplácení?: 2 %
 • Prodlužuje společnost zákonnou promlčecí lhůtu?: 4 %
 • Nabízí společnost první půjčku zdarma?: 4 %
 • Využívá společnosti notářské zápisy s doložkou přímé vykonavatelnosti?: 4 %
 • Vymáhají se promlčené pohledávky?: 4 %
 • Uplatňují se výhradně formulářové žaloby?: 4 %
 • Míra využití úvěrových registrů: 9 %

Z výše uvedených členů Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů nedopadly právě nejlépe společnosti Zaplo (59 bodů z možných 100) a CreditOn (58 bodů ze 100). Člověk v tísni jejich půjčky označil za drahé. Ostatní členy asociace ČVT nehodnotil. Obecně nejlépe z nebankovních institucí v hodnocení dopadl Home Credit (89 bodů ze 100), nejhůře společnost Rerum Finance (39 bodů ze 100).

Co v hodnocení nejvíce vadilo?

 • Webové kalkulačky. Devět hodnocených společností ji na webu nemělo vůbec, k sedmi kalkulačkám měl ČVT výhrady.
 • Sedm společností na webu vůbec neuvádí maximální cenu půjčky, tedy úrokové sazby.
 • Jedenáct hodnocených společností neukazuje na svých webových stránkách vzory smluv
 • Délka smluvní dokumentace bývá neúměrná. Zatímco 11 poskytovatelům půjček stačí 20 normostran, 15 institucí už potřebuje 21 až 40 stran, dalších 16 má smlouvy, které zabírají nad 40 stran textu.
 • Promlčecí lhůta je standardně 3 roky. Tři společnosti ji však záměrně prodlužují na 5, 6 a 15 let.
 • 24 společností promlčené pohledávky nevymáhá. U ostatních se to nedá vyloučit, pohledávky buď vymáhají samy, nebo pomocí třetích stran.
 • Třetina z hodnocených společností nekontroluje úvěruschopnost žadatele ani v jednom ze dvou hlavních úvěrových registrů. Vždy se jednalo o nebankovní společnosti.

Pozor na „první půjčky zdarma“

V hodnocení ČVT se letos poprvé objevily „první půjčky zdarma“, které někteří z poskytovatelů půjček nabízejí. Ačkoli takové nabídky znějí pro lidi v nouzi lákavě, mohou se nakonec spálit.

Společnosti, které s touto nabídkou přicházejí, jsou téměř vždy velmi drahé. Jejich roční úrokové sazby obvykle přesahují 300 procent. Lidé si v domnění, že ušetří, půjčí zdarma deset tisíc, zaplatí dlužný nájem či energie, ale na vrácení celé splátky za měsíc mít nebudou. Půjčku si proto musí prodloužit, půjčí si třeba osm tisíc, ale za takový úrok, že příští splátka je už 11 tisíc. Tu opět nesplatí, následuje další prodloužení a další vysoké úroky, popisuje David Borges proces, jakým se lidé dostávají do dluhové spirály.

Jen ne zastropovat úrokové sazby, obávají se úvěrovky

Čeho se nebankovní instituce obávají, je zastropování úrokových sazeb. Podle CETA – Centra ekonomických a tržních analýz – je hlavním argumentem pro zastropování ochrana spotřebitele a snížení celkových nákladů úvěru, který může kvůli vysokým úrokovým sazbám propadnout do insolvence i v případě, že výše jeho úvěru nebyla nijak závratná.

Analýza CETA říká, že díky vyšší úrokové míře je možné pokrýt vyšší rizikovost spotřebitele a díky tomu poskytovat úvěry i lidem, kteří nemají jinou možnost získání finančních zdrojů. Pokud by se úrokové sazby zastropovaly, tito rizikoví klienti by ztratili poslední možnost legálních půjček a přesunuli by se k nelicencovaným poskytovatelům a lichvářům.

dan_z_prijmu

Na druhou stranu by nebankovní společnosti hledaly cestu, jak omezené úrokové sazby kompenzovat například vyššími poplatky a provizemi.

Na to však má odpověď David Borges z Člověka v tísni: Než budu řešit svůj finanční nedostatek půjčkou, měl bych se určitě zamyslet i nad jinými možnostmi. Zamyslet se nad příjmy a výdaji. Zvážit, zda by nebylo možné si dočasně přibrat nějakou brigádu, nebo jestli bych nenašel jiné zaměstnání za více peněz. A pokud jsem na tom tak, že po zaplacení účtů a jídla mi nic moc nezůstává, je na místě zažádat si o příspěvek na bydlení. Měl bych si ověřit, jestli nemám nárok na sociální dávky. A rozhodně bych se neměl stydět si o ně zažádat, protože to jsou peníze, které nebudu muset vracet a nezaplatím za ně další peníze na úrocích.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).