Hlavní navigace

Vyřízení občanského průkazu: kam se obrátit a co vzít s sebou?

19. 10. 2020
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Ministerstvo vnitra
Potřebujete si vyřídit nový občanský průkaz, ale nejste si jistí, kam se vydat, co všechno donést a kolik vás to vlastně bude stát? Dnes se již standardně vydávají občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a čipem, přičemž existuje i možnost získat doklad ve zkrácené lhůtě. Poradíme vám, kde o vydání nového občanského průkazu zažádat a na co přitom rozhodně nezapomenout.

Občanský průkaz u nás představuje jeden z nejdůležitějších dokladů. Povinně ho musí mít každý občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a zároveň má na území České republiky trvalý pobyt. Tento doklad je však možné zařídit také dětem mladším 15 let, občanům, jejichž svéprávnost byla omezena, a lidem, kteří trvalý pobyt na území České republiky nemají.

V dnešní době se již standardně vydávají občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem, které se označují také jako eObčanka. V některých případech však stále fungují doklady bez strojově čitelných údajů. Jedná se o tyto situace:

 • jestliže nelze vydávat standardní občanky kvůli technické závadě, katastrofě nebo mimořádným událostem (na 6 měsíců),
 • jestliže občan o doklad požádá bezprostředně po nabytí českého státního občanství (na 3 měsíce),
 • jestliže občan potřebuje doklad v souvislosti s výkonem volebního práva (na 1 měsíc).

Kdy o nový občanský průkaz zažádat?

Důvody pro vyřizování občanky mohou být různé. Prvním z nich je samozřejmě vydání prvního občanského průkazu českým občanům, kteří dosáhli 15 let věku. O nový doklad však budete muset požádat také v těchto případech:

 • konec platnosti občanského průkazu,
 • změna adresy trvalého bydliště,
 • změna jména či příjmení občana,
 • změna životní situace (například svatba či rozvod),
 • ztráta, odcizení nebo poškození občanského průkazu.

Platnost občanského průkazu

U jednotlivých skupin českých občanů se platnost občanského průkazu liší podle jejich věku. Konkrétní hranice pak vypadají následovně:

 • pro občany mladší 15 let – platnost 5 let,
 • pro občany starší 15 let – platnost 10 let,
 • pro občany starší 70 let – platnost 35 let.

Kde požádat o vydání občanského průkazu?

Kvůli vyřízení nové občanky dnes již nemusíte spěchat na úřad v místě, kde máte trvalý pobyt. Žádost o vydání občanského průkazu totiž můžete předložit u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze pak u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22.

Z důvodu pořizování fotografie a podpisu pro nový doklad je při podávání žádosti vždy nutné dostavit se na místo osobně. Jedinou výjimkou je situace, kdy má člověk digitalizovanou fotografii a podpis v evidenci občanských průkazů či v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účely byly pořízeny, ještě neuplynul 1 rok. Pokud u žadatele zároveň nedošlo k podstatné změně podoby, může podat žádost v elektronické podobě.

Co se týče vyzvednutí občanského průkazu, hotový doklad osobně převezmete u obecního úřadu, kde jste podali žádost o jeho vydání. Pokud však uhradíte správní poplatek, můžete občanský průkaz se strojově čitelnými údaji vyzvednout i u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. To je ovšem nutné předem oznámit ve vaší žádosti.

Novou občanku vám vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti. Během jejího převzetí si navíc budete muset zvolit bezpečnostní osobní kód, jenž slouží k autentizaci konkrétního držitele občanského průkazu při prokazování jeho totožnosti.

Kromě toho můžete kdykoliv po převzetí nového dokladu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností zadat identifikační osobní kód a deblokační osobní kód, které slouží pro účely aktivace identifikačního certifikátu. Je ovšem pouze na vás, zda se je rozhodnete aktivovat okamžitě při převzetí nového občanského průkazu, nebo to uděláte později, či vůbec.

Co vzít s sebou?

Jestliže potřebujete nové doklady, je dobré vědět, že se v dnešní době nepodává vyplněná žádost o nový občanský průkaz na úředním tiskopisu, protože hotovou žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a vy pak už jen svým podpisem potvrdíte správnost a úplnost uvedených informací. Nemusíte s sebou nosit ani průkazové fotografie, jelikož vás vyfotí přímo na úřadě.

Co naopak potřebovat budete, pokud žádáte o svůj první občanský průkaz, je rodný list a případně doklad o státním občanství, vzniknou-li o tomto údaji důvodné pochybnosti. Jestliže vás čeká výměna občanského průkazu před koncem platnosti toho stávajícího nebo žádáte o vystavení občanského průkazu z důvodu nějaké změny, musíte úřadu doložit dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad, jenž nový údaj potvrzuje (například oddací list či potvrzení o změně místa trvalého pobytu).

O nový občanský průkaz doporučujeme zažádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního dokladu. Pokud totiž bude vaše občanka při podání žádosti o novou verzi neplatná, nelze již prokázat zapsané údaje a na úřadě po vás budou chtít rodný list a případně i další doklady. Došlo-li ke ztrátě, odcizení či poškození průkazu, pak musíte při žádání o novou občanku kromě prokázání totožnosti doložit také potvrzení o občanském průkazu vydané při ohlášení této události.

Kolik stojí vystavení občanského průkazu?

Pokud si na úřad jdete pro svůj první občanský průkaz, žádný správní poplatek hradit nemusíte. To samé pak platí i v případě, že dosavadnímu dokladu skočila platnost nebo došlo ke změně některého ze zapsaných údajů. Potřebujete-li však vyměnit občanský průkaz z jiných osobních důvodů (například zápis titulu či vědecké hodnosti) více než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního dokladu, zaplatíte 200 Kč.

Vydání dokladu ve zrychlené lhůtě

Potřebujete vyřídit občanský průkaz na počkání? V dnešní době je možné zažádat o nový doklad ve zkrácené lhůtě, a to buď do 5 pracovních dnů, nebo do 24 hodin (v rámci pracovních dnů). Žádost o občanský průkaz lze podat jak u Ministerstva vnitra, tak i u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností a v Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22.

Důležité je zmínit skutečnost, že občanský průkaz vystavený během 24 hodin si můžete převzít pouze u Ministerstva vnitra. Při podání i převzetí na tomto místě zaplatíte 1000 Kč, pokud však žádost podáte u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nejprve na místě zaplatíte 500 Kč a poté dalších 500 Kč při převzetí u Ministerstva vnitra.

Pokud jde o zrychlené vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů, v tomto případě jsou poplatky následující:

 • při podání i převzetí u Ministerstva vnitra: 500 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností: 250 Kč,
 • při převzetí u Ministerstva vnitra: 250 Kč,
 • při podání a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností: 500 Kč.

Změny od roku 2021

V pondělí 5. října 2020 vláda schválila novelu zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, což by do budoucna mělo posílit zabezpečení průkazů tak, aby splňovaly nařízení EU, a zefektivnit jejich vydávání. Veškeré občanské průkazy občanů EU starších 12 let by tak měly mít biometrické údaje v podobě snímku obličeje na bezkontaktním čipu a otisků prstů obou rukou.

Podle zmíněné novely se do občanky již nebudou zapisovat některé údaje, jako je například titul, vědecká hodnost nebo rodné číslo držitele průkazu. Návrh mimo jiné počítá také se zrušením občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, které se vydávají ve spojitosti s volebním právem.

skoleni_29_6

Kromě toho se změní také platnost dětských občanských průkazů. V případě ratolestí mladších 6 let bude platnost 2 roky, starší děti do 15 let pak budou moci občanku využívat po dobu 5 let. Nově by pak lidé měli mít možnost podat žádost o průkaz totožnosti a také si ho později vyzvednout na vybraných zastupitelských úřadech.

Pokud jde o výše zmíněné změny, až na výjimky (například možnost nechat si vystavit novou občanku na zastupitelském úřadu) by měly platit pro všechny nové doklady vydávané od 2. srpna 2021.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).