Hlavní navigace

Vypořádání kampeličky Unibon provází zmatky. O své vklady ale nepřijdete

10. 5. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

O vyrovnání s kampeličkou Unibon kolují fámy. O své vklady se ale bát nemusíte. A to ani pokud jste vyplnili přihlášku o vyrovnání od likvidátora.

Jak už jsme vás informovali v článku Aktualizováno: Spořitelní družstvo Unibon je bez licence, půjde do likvidace, družstvo Unibon přišlo o svou licenci, a nemůže tak dál poskytovat bankovní služby.

Co bude dál?

Lhůtu pro výplatu náhrady vkladů stanovuje zákon na 20 pracovních dní od data vyhlášení platební neschopnosti. Pokud nenastane, vyplácí vklady samotná záložna. 

V případě, že by družstvo Unibon nebylo schopné dostát svým závazkům ke klientům, převezme otěže Fond pojištění vkladů, který do 20 dnů stanoví, která ze tří komerčních bank (Česká spořitelna, GE Money Bank, Komerční banka) provede výplatu klientů z fondu.

Do měsíce by tak mohli mít klienti zkrachovalé záložny peníze zpět. 

Chybějící poznámka spustila lavinu

Na konci března se na webu záložny objevila první zpráva likvidátora Petra Knapa, který informoval o vstupu kampeličky do likvidace a 19. dubna pak likvidátor na web vyvěsil výzvu k přihlášení pohledávek vůči družstvu Unibon.

Zpráva nijak nezdůraznila, že výzva se týká zejména členů, kterým zaniklo členství před vstupem do likvidace a dosud jim nebyl poukázán vypořádací podíl, členům, kteří požádali o snížení výše dalšího členského vkladu a to nebylo dosud vypořádáno a případným dalším věřitelům. 

Likvidátor ke své čtvrté zprávě nepřipojil poznámku, že vyvěšená výzva se nevztahuje na členy záložny, kteří zde mají vklady pojištěné ze zákona – tedy běžné, spořicí, termínované a vkladové účty, které jsou v případě nesolventnosti kampeličky vypláceny z Fondu pojištění vkladů (FPV). Čtěte více: Pojištění vkladu 2011: po krachu banky a záložny peníze do tří týdnu. Teoreticky

Zmatek v diskusích

Po zveřejnění výzvy k přihlášení pohledávek i členové, kteří měli v záložně vklady pojištění u FPV, „pro jistotu“ poslali přihlášku, aby v rámci odškodnění nepřišli zkrátka. 

Pravý kolotoč se rozeběhl poté, co se v diskusi finančního serveru objevil od člena fóra drakodina tento text:

FPV se bude distancovat proti všem, kteří odešlou aktuálně nabízenou možnost přihlášení k pohledávkám dle 19.4.2012 – INFORMACE likvidátora číslo 4 . Ten kdo odešle dopis podle instrukcí dočasně uveřejněných na stránkách http://www.uni­bonsud.cz, dostává se mimo pořadník vyplácení těchto pohledávek, tzn. likvidátor bude postupovat podle litery zákona a tudíž bude vyplácet přednostně členy dle splatnosti pohledávek v časovém rozlišení s vyloučením aktuálně doručených požadavků včetně výplaty členského poplatku.

(ze zprávy Informační kancelář MF – servis pro veřejnost + 420 257 042 719). PR NSR 01 1989

Z textu vyplývá, že ten, kdo se přihlásil o pohledávku přes přihlášku likvidátora, se vlastně připravil o možnost nechat si vyplatit své peníze přes Fond pojištění vkladů. Takže když to shrnu ten, kdo se přihlásil se svým termínovaným vkladem k pohledávce za Unibon(em), se sám dobrovolně vyloučil z plnění FPV a jeho peníze spadnou do stejné fronty vypořádání pohledávek jako (vklady + úroky) nad 100.000 euro… Respektive bude dostávat peníze z toho zbytku, co po Unibon(u) zůstalo. Můžeme začít spekulovat, zda dostane zpět 50 % svého vkladu nebo třeba také 10 % anebo vůbec nic.., stěžuje si rozhořčený Marek Vach ve fóru.

Pokud by zveřejněná přihláška spolu s nedostatečnými průvodními informacemi skutečně znamenala možnost sníženého vyrovnání kampeličky s klienty, kteří poslali likvidátorovi přihlášku, skoro by to vypadalo na chytrý tah.

Celá zpráva se nám ale nezdála, a tak jsme se rozhodli si informaci ověřit.

Kachna v diskusi

Jak se ale zdá, zvýrazněný odstavec, který byl citován v diskusi, je jen obyčejná kachna. Samo Ministerstvo financí vydání tohoto textu popřelo. Ministerstvo financí žádné takové prohlášení nevydalo, napsala serveru Měšec.cz Veronika Lukášová z oddělení Komunikace Ministerstva financí.

Ani zástupci Fondu pojištění vkladů žádný podobný postup nepotvrdili. FPV se snažil zjistit, zda skutečně Ministerstvo financí vydalo prohlášení, které citujete. Fondu pojištění vkladů nebyla sdělena jakákoliv informace, že by k takovému postupu ze strany MF mělo vůbec dojít. Považujeme tedy celou záležitost za spekulaci bez dalšího vlivu na budoucí průběh causy družstevní záložny UNIBON, ubezpečila server Měšec.cz také Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka FPV. 

Uvedla také, že uspokojení nároků vkladatelů ze strany FPV je podle zákona řešeno odděleně od procesu přihlašování pohledávek do likvidace. Pakliže nastane zahájení procesu výplat ze strany FPV, děje se tak na základě údajů o aktuální výši vkladů, které předává  platebně neschopný subjekt a na základě těchto podkladů provede FPV výplatu vkladatelům, aniž by dále zkoumal, zda se vkladatel přihlásil do likvidace či nikoliv, vysvětlila serveru Kadlecová.

Pro plnění z FPV tedy není nijak relevantní, pokud jste přihlásili svou pohledávku do likvidace a tento fakt nijak neovlivní výši vašich nároků na odškodnění z FPV.

Pokud hovoříme o nárocích na výplatu z FPV, vždy je třeba interpretovat, že tyto nároky vzniknou až na základě situace, kdy dojde k případné neschopnosti družstevní záložny dostát svým závazkům a FPV obdrží příslušné oznámení vydané ČNB (viz. Zákon o bankách). Zda tato situace nastane, nemůžeme k dnešnímu dni jakkoliv presumovat, uzavřela Kadlecová. Čtěte více: 20  otázek a odpovědí pro klienty družstva UNIBON

Samotné družstvo Unibon po těchto turbulencích v internetových diskusích vyvěsilo 2. května na svůj web doplnění čtvrtého sdělení z pera likvidátora Petra Knapa, které objasnilo, komu je určena jeho výzva, a komu nikoli.

Výzvu věřitelům k přihlášení pohledávek, které mají vůči UNIBONu jsem byl povinen učinit v souladu s Obchodním zákoníkem. Jde totiž o to, zjistit veškeré závazky, které UNIBON má, tedy nejen závazky, vyplývající ze všech vkladových produktů. Jinými slovy, při vstupu do likvidace bylo potřeba umožnit všem osobám, které mají vůči UNIBONu pohledávku, aby se o ni ve stanoveném termínu přihlásily, uvedl pro server Měšec.cz likvidátor Petr Knap s tím, že klienti, kteří mají pouze běžný nebo spořicí účet, či některý z termínovaných vkladů, nejsou povinni tuto pohledávku přihlašovat.

Potvrdil, že peníze jim budou vyplaceny v souladu s platnými zákony prostřednictvím FPV, maximálně do výše ekvivalentu 100 000 eur na jednu fyzickou osobu.

Žádné dvě varianty plnění (přes FPV nebo přes likvidátora) se tedy nekonají: Oprávnění klienti, které jsem zmínil v předchozí odpovědi, budou všichni, bez ohledu na to, zda odevzdali vyplněný formulář a přihlásili svoji pohledávku, nebo tak doposud neučinili, včas informováni, kdy a kde bude zahájena výplata pojištěných vkladů, ubezpečil server Knap.

Pokud jste tedy měli v kampeličce Unibon nějaký účet, měla vám dorazit informace o jeho výpovědi. Podle Všeobecných obchodních podmínek, se kterými jste souhlasili ve smlouvě, si na peníze počkáte minimálně dva měsíce, které trvá výpovědní lhůta a všechny účty budou vypovězeny k 30. červnu. Poté na žádost likvidátora Česká národní banka stanoví rozhodný den.

CHP22

Klienti by tak mohli mít své peníze v půli července, řekl serveru Měšec.cz Jaroslav Odstrčilík z družstevní záložny Unibon. 

Na závěr ještě opakujeme, že pro vyplacení náhrady z FPV není nutné činit žádné kroky.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).