Hlavní navigace

Soukromé zdravotní pojištění v nemoci má chyták, od státu dostanete více (TEST)

26. 7. 2010
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Státní nemocenské není zrovna vysoké, a proto soukromé pojišťovny nabízejí pojištění, které vám má zaručit stejný životní komfort v nemoci i ve zdraví. Teoreticky.

Proti dlouhodobé pracovní neschopnosti vás jistí nemocenské pojištění. Pokud jste zaměstnanec, máte na nemocenské automaticky nárok z odvedeného sociálního pojištění. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se k nemocenskému pojištění mohou dobrovolně přihlásit. OSVČ sice mají oproti zaměstnancům delší karenční dobu, když jim je hrazena pracovní neschopnost až po 15. dni jejího soustavného trvání (zaměstnanci po 3), za to ale mohou její výši ovlivňovat podstatně lépe než zaměstnanci. Více: Dostaňte z nemocenské maximum: za 600 Kč měsíčně stát dá 18 000 Kč

Do pojištění se soukromým pojišťovnám moc nechce

Oběma skupinám se nabízí doplněk v podobě soukromého zdravotního pojištění pro případ pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu, ale to v Česku jako samostatný produkt nabízí pouhých 5 pojišťoven – Česká pojišťovna ZDRAVÍ, Generali pojišťovna, Kooperativa pojišťovna, Pojišťovna VZP (nejde o Všeobenou zdravotní pojišťovnu) a UNIQA pojišťovna. U všech těchto pojišťoven se můžete pojistit proti pracovní neschopnosti, která vznikla v důsledku nemoci či úrazu. Všude si volíte různé karenční doby (14, 28 dnů a déle.) a většinou se rozhodujete, zdali si toto pojištění sjednáte samostatně nebo spolu s dalšími pojištěními (pojištění pro případ hospitalizace, úrazové pojištění apod.). Pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci lze dokoupit i u jiných pojišťoven, ovšem výhradně jako připojištění k povinnému životnímu pojištění.

Jediná z výše jmenovaných pojišťoven, která pojištění pracovní neschopnosti nenabízí samostatně je Pojišťovna VZP. Pokud se u ní chcete pojistit pro případ pracovní neschopnosti, musíte si sjednat pojištění Garance Max, které v základu nabízí pojištění pro případ hospitalizace a pojištění trvalých následků úrazu. Pro případ pracovní neschopnosti se můžete s tímto produktem připojistit, a získat tak maximální denní odškodné ve výši 300 Kč. Zároveň je v tomto případě rozlišováno mezi pracovní neschopností z důvodu nemoci a denním odškodným v případě úrazu. U zbylých nabídek pojistíte pracovní neschopnost z obou důvodů současně. Více: Vyzkoušeli jsme pojištění pracovní neschopnosti

Pojištění Garance Plus od Pojišťovny VZP – modelový příklad, kdy jsou sjednána všechna možná připojištění
Pojištěné riziko Pojistná částka
Denní úhrada při hospitalizaci s připojištěním závažných onemocnění 300 Kč/den
Trvalé následky s progresivním plněním 300 000 Kč
Smrt úrazem 500 000 Kč
Denní odškodné při léčení úrazu 150 Kč/den
Denní odškodné při pracovní neschopnosti z důvodu nemoci 200 Kč/den
Pojištěný Měsíční pojistné
Muž 30 let 427 Kč
Žena 30 let 506 Kč

Zdroj: Pojišťovna VZP

Řekni, kolik vyděláváš

Z modelového příkladu lze vypozorovat důležitý princip společný všem nabídkám pojištění pracovní neschopnosti. Výši pojistky určují pojišťovny individuálně, z tabulky je tak možné vyčíst, že ženy jsou pro pojišťovny rizikovější, a tedy zaplatí více. U pojištění Garance Max také nemusíte prokazovat výši svých příjmů. To do určité výše pojistného plnění umožňují i ostatní pojišťovny (většinou se tak ale nedostanete přes denní odškodné vyšší jak 350 Kč), zároveň ale nabízejí i varianty, které odpovídají vašemu příjmu.

O tom, jaké ale musíte mít příjmy, abyste dosáhli na slušnou denní dávku řekněme 500 Kč, vypovídá další modelový příklad, tentokrát z webu pojišťovny Generali. 30letá zaměstnaná žena s hrubým příjmem 25 000 Kč (český nadprůměr) může uzavřít toto pojištění s maximální denní dávkou ve výši 200 Kč (roční pojistka při 14denní karenční době – 3800 Kč). Ve druhém modelovém příkladě dostane podnikající muž bez dokládání příjmů maximálně 300 Kč. Při karenční době 14 dnů za pojištění zaplatí 6000 Kč ročně.

Dalším důkazem o elitářském zaměření tohoto produktu je nabídka České pojišťovny Zdraví, která byla zpracována na tělo 27letému redaktorovi našeho serveru. 600 Kč denního odškodného při 14denní karenční době by ročně vyšlo na 12 528 Kč ročně. Pojišťovací agentka se zároveň při vyhotovení této nabídky zapomněla zmínit, že na takovouto výši denního odškodného potřebujete hrubý příjem v rozmezí 54 001 až 58 000 Kč (to nám následně sdělila až operátorka zákaznické linky).

Pojišťovny navíc mají dvojí ceny. Až o polovinu levněji získáte pojištění nemoci v případě, že si jej sjednáte k životnímu pojištění. Když jej chcete samostatně, hodně si připlatíte a většina pojišťoven samostatné pojištění sjednat ani neumí.

Pojišťovna Měsíční pojistné (M=muž, Ž=žena) Dávka za 30 kalendářních dnů od 29. dne Měsíční pojistné (M=muž, Ž=žena) Dávka za 30 kalendářních dnů od 15. dne
Česká pojišťovna (k jakémukoli ŽP) 230 Kč M 9 000 Kč    
Česká pojišťovna ZDRAVÍ 345 Kč M 9 000 Kč    
390 Kč M/ 420 Kč Ž 15 000 Kč 1000 Kč M 15 000 Kč
780 Kč M 30 000 Kč 2000 Kč M 30 000 Kč
Allianz (pouze k ŽP) 213 Kč M 15 000 Kč 1056 Kč M 15 000 Kč
Generali pojišťovna 162 Kč M 9 000 Kč 473 Kč M 9 000 Kč
Kooperativa (samostatně) 474 Kč M 9 000 Kč 624 Kč M 9 000 Kč
Kooperativa (jako součást ŽP) 335 Kč M 15 000 Kč 435 Kč M 15 000 Kč
UNIQA pojišťovna 592 Kč M 30 000 Kč    

Drahé pojistné s nejistým plněním

Soukromé zdravotní pojištění cílí hlavně na zaměstnance s vyššími příjmy a OSVČ, kterým státní nemocenské při výpadku příjmů nepokryje základní měsíční potřeby. Když vezmeme v úvahu výši teoretického měsíčního plnění v případě nemoci, lze najít v nabídkách pojišťoven cenově rozumný produkt. Jenže jsou zde dva problémy:

Problém 1: maximální výše plnění

Denní dávka plnění je označena jako maximální. Na to je potřeba nezapomínat zvláště v případě, že máte produkt, u kterého pojišťovna zkoumá příjem. Od této dávky se odečtou jednak zákonné nároky, které můžete dostat, a dále zde nastane redukce plnění s ohledem na výši přijmů. Třeba u UNIQA pojišťovny je to max. 80 % z čistého příjmu, Česká pojišťovna ZDRAVÍ oceňuje podle tabulky, která odpovídá zhruba 70 % čistého příjmů. Kooperativa má u OSVČ strop 25 % z celkových příjmů (před zápočtem ztráty nebo výdajů).

Problém 2: doložení příjmů

Když příjem neprokážete (vyjma produktů bez doložení příjmu), pojišťovna nebude plnit. Kromě redukce příjmů popsané v předchozím odstavci každá pojišťovna postupuje jinak při posuzování, co je a není příjmem. U zaměstnanců je to zpravidla snadné, příjem se doloží výplatní páskou. Českou pojišťovnu ZDRAVÍ zajímá čistá mzda, Kooperativa pojišťovna chce hrubý příjem za poslední kalendářní čtvrtletí, Uniqu zajímá zmiňovaných 80 % z čistého příjmu ze zaměstnání.

U OSVČ je při plnění velká nejistota, zvláště pokud využijí možnost paušálních výdajů, anebo jsou dokonce ve ztrátě. Obecně lze konstatovat, že přestože OSVČ bude mít prokazatelně vysoký příjem, uplatní-li výdaje paušálem, pojišťovnu bude zajímat účetní příjem – a ten bude nízký. Ikdyby jste si platili možnost plnění ve výši 100 000 Kč měsíčně, pojišťovna vám nevyplatí více, než je váš skutečný příjem (zisk) dle daňového přiznání, minus redukce (70–80 %).

Způsob výpočtu příjmů

Česká pojišťovna ZDRAVÍ

  • Zaměstnanci: čistý příjem v zaměstnání
  • OSVČ: příjmy-výdaje-sociální pojištění-zdravotní pojištění-daň z příjmu= skutečný příjem (pomlčka znamená mínus)

Kooperativa pojišťovna

  • Zaměstnanci: hrubý příjem za kalendářní čtvrtletí
  • OSVČ: 25 % z hrubých příjmů příjmů (tj. před zdaněním a odpočtem výdajů)

UNIQA pojišťovna

  • Zaměstnanci i OSVČ: 80 % z čistých příjmů za posledních 12 měsíců (tj. po zdanění a výdajích)

Porovnání plnění OSVČ: stát versus soukromá pojišťovna

Živnostník s příjmem 40 000 Kč měsíčně. Uplatňuje 60% paušální náklady, má 2 děti, manželka je na mateřské. Roční příjem byl 480 000 Kč. Po odečtení paušálních výdajů, přestože je reálně v této výši nemá, bude jeho daňový základ 192 000 Kč. Finanční úřad mu vrátí 21 360 Kč, ale na sociálním pojištění zaplatí 28 032 Kč a na zdravotním 19 080 Kč.

To znamená, že pro Českou pojišťovnu ZDRAVÍ je jeho příjmem 192000+21360–28032–19080=166 248 Kč, to odpovídá příjmu 13 854 Kč měsíčně čistého. Pro Kooperativa pojišťovnu je jeho příjmem 25 % ze 480 000, tj. 120 000 Kč, to odpovídá příjmu 10 000 Kč měsíčně čistého. UNIQA pojišťovna se bude řídit 80 % ze 192 000 Kč, což odpovídá příjmu 12 800 Kč čistého

Všimněte si významného rozdílu: zatímco skutečný „čistý“ měsíční příjem živnostníka je okolo 37 854 Kč (480000+21360–28032–19080), účetní je pouze třetinový. Pojišťovny však nezajímá jak živnostník skutečně žije, co jí a z čeho platí nájem či elektřinu, ale co je napsáno v daňovém přiznání.

Proto nemá smysl pojišťovat se na vysokou částku, pokud ji nejste schopni doložit vysokým daňovým základem. Jde o stejný problém, jako při dokládání příjmů v bance při žádosti o úvěr.

Vraťme se zpět. Živnostník z našeho příkladu chtěl mít jistotu příjmu a pojistil si od 29. dne denní dávku v nemoci ve výši 1000 Kč, tj. ekvivalent 30 000 Kč. To je sice méně než jeho skutečný příjem, ale stále dost, aby zaplatil potřeby rodinného i profesního života. U UNIQA pojišťovny by za takto vysokou dávku zaplatil měsíční pojistné 592 Kč, Česká pojišťovna ZDRAVÍ by si vzala 780 Kč.

Při případném plnění by dostal ekvivalent odpovídající mzdě podle tabulek ČP Zdraví, pro takto nízký příjem (13 854 Kč) je to max. 150 Kč denní dávky, tj. 4500 Kč měsíčně. Přitom si platil dávku 1000 Kč… U této pojišťovny se mu proto vyplatí raději koupit pojištění denní dávky ve výši 300 Kč (ekvivalent 9000 Kč měsíčně), které bude jednak levnější (345 Kč místo 780 Kč), nemusí dokládat příjmy a má dávku jistou.

UNIQA pojišťovna by mu vyplatila max. 12 800 Kč za měsíc, přestože si platil dávku odpovídající plnění 30 000 Kč. I tady se proto vyplatí koupit levnější pojistku bez doložení příjmů než vyhazovat peníze za pojištění bez relevantního plnění.

Pokud by si platil státní nemocenské pojištění ve výši 600 Kč měsíčně, dostal by 18 270 Kč měsíčně a plnění by bylo již od 15. dne.

Pojišťovna Měsíční pojistné Dávka za 30 kalendářních dnů od 15. dne bez doložení příjmů
Česká pojišťovna ZDRAVÍ 600 Kč 9 000 Kč
Generali pojišťovna 473 Kč 9 000 Kč
Kooperativa (samostatně) 624 Kč 9 000 Kč
Stát – Česká správa sociálního zabezpečení 600 Kč 18 270 Kč

Tip, jak ušetřit a získat kvalitní plnění

Pokud máte vyšší příjem, ale není v daňovém přiznání „vidět“, nekupujte si pojištění denní dávky v nemoci, kde musíte dokládat příjem, jsou to vyhozené peníze. Kupte si u více pojišťoven pojistku, kde příjem nedokládáte. Tím si „poskládáte“ vlastní jisté plnění v odpovídající výši a bez dokládání příjmů.

Hranice pojišťoven pro pojištění pracovní neschopnosti bez doložení příjmů

Průměrná cena pojištění denní dávky na 300 Kč denně je okolo 300 Kč měsíčně. To znamená, že za cca 900 Kč měsíčně můžete mít od třech různých pojišťoven celkem 27 000 Kč měsíčně čistého, pokud budete v pracovní neschopnosti od 29. dne. První měsíc však nemáte nic, je potřeba vytvořit si finanční rezervu.

Pozor, kombinace státního nemocenského pojištění a soukromého zdravotního pojištění vám nepomůže. Soukromá pojišťovna vám pouze doplatí to, co by nepokrylo státní nemocenské (a i zde platí výše příjmů a redukce).

Pojišťovací poradci pojištění nemoci příliš nerozumějí

V případě, že se rozhodnete sjednat soukromé zdravotní pojištění, nechoďte za prodejcem pojištění s tím, že chcete denní odškodné v konkrétní výši. Může se totiž stát, že aniž by vám vysvětlil jeho podstatu, pojistku na vámi požadovanou výši odškodného uzavře. Při případném vyrovnání pracovní neschopnosti, ale následně můžete zjistit, že na požadované odškodné nemáte dostatečné příjmy. Pojišťovně se příjmy prokazují totiž až když nastane pojistná událost.

Redakce serveču Měšec.cz takto oslovila 8 pojišťovacích poradců a pět z nich postupovalo přesně podle předchozího odstavce. Nemusí to však znamenat, že se snažili vydělat na nevědomosti případného klienta. V potaz přichází také nevědomost jich samých. O soukromé zdravotní pojištění totiž není velký zájem, a zástupci pojišťoven tak tento produkt nemusí mít dobře „přečtený“. To se potvrdilo u šestého prodejce, který nám tvrdil, že Kooperativa takový produkt nabízí pouze v rámci životního pojištění. A to i přesto, že jsme ho odkazovali na nabídku na webu pojišťovny. Někdy vám tedy nemusí pomoci ani dostatečná připravenost.

Co zaznělo při osobních schůzkách s pojistnými poradci

Kooperativa, Ostrava: Takovou pojistku snad ani nemáme, to musíte do České pojišťovny, ti se na to specializují, mají na to speciální složku.

Kooperativa, Balbínova 404/22, Praha: Tuto pobočku musíme pochválit za velmi podrobné vysvětlení podmínek a formy pojištění, opravdu excelentní přístup.

Česká pojišťovna, 28. října 32, Ostrava: Paní si doslova hrála s nabídkami přes půl hodiny a podle našeho přání zkoušela různé varianty, abychom se dostali na rozumnou cenu.

Generali pojišťovna, Ostrava: Pojištění nemoci? K životku to samozřejmě umíme a není to špatné. Ale jestli ji chcete samostatně, tak to si udělejte raději Flexinu od České spořitelny, ta to má fakt levné, my jsme moc drazí. (Generali to asi nepotěší, ale my si ceníme férovosti a otevřenosti výhradního poradce.)

Allianz pojišťovna, Praha: Umíme pojistit všechno, i nemoc. Samostatně sice ne, ale jak za chvíli uvidíte, dostanete tak skvělou cenu s životním pojištěním, že by to byl hřích nekoupit. (Poradce se moc snažil, ale životku jsme nechtěli. Zato nás lámal na levnější povinné ručení v akci).

UNIQA pojišťovna, Ostrava: Prosím vás, já jsem to ještě nikdy nedělala, přijďte zítra, až tady bude kolega, ten tomu rozumí více. Tohle většinou nikdo nechce, je to moc drahé. (Už jsme nepřišli.)

UNIQA pojišťovna, Praha: Ještě jsem to nikdy neuzavírala, ale když vydržíte, všechno vám zjistím. (Trvalo to přes půl hodiny, slečna hodně telefonovala, ale vše zjistila. Jen škoda, že nemohla nabídku vytisknout).

Účto_tip_změny21

Všeobecná zdravotní pojišťovna, Praha (prodejce Pojišťovny VZP): Paní příliš nepochopila, co po ní chceme a nabízela nám pojištění cizinců a cestovní pojištění.

Záměrně neuvádíme přesné adresy všech poboček, abychom neuškodili jejich pracovníkům.

Anketa

Je lepší státní nemocenské nebo soukromé zdravotní pojištění?

Autor článku

Autor je redaktorem serveru Peníze.cz.

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, specializuje se na finanční produkty, dluhovou problematiku a oblast dopravy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).