Hlavní navigace

Vyplatí se odpovídat na honorované výzkumy na internetu?

15. 12. 2017
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Chcete se vyjádřit k novým produktům či trendům a máte dost času? Pak můžete spojit příjemné s užitečným a stát se respondentem některé z agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění. Za vaše názory a odpovědi pak budete odměněni. Skutečně se ale vynaložené úsilí vyplatí?

Při surfování na internetu můžete narazit na mnohá reklamní sdělení, lákající na vysoký, rychlý a především bezpracný přivýdělek. Nikdo vám však v dnešním světě nedá nic zadarmo a rozhodně se s vámi jen tak nepodělí o tajemství svého zázračného úspěchu. Existují však i způsoby, které skutečně nějaký přivýdělek či finanční profit prostřednictvím internetu umožňují.

Po přečtení diskusních příspěvků na některých tematicky zaměřených serverech, zejména pak na stránkách sdružujících maminky na mateřské dovolené, lze nabýt dojmu, že mezi nejlepší způsoby získání peněz takřka bez práce patří honorovaná účast ve výzkumech trhu a veřejného mínění, prováděných některou z renomovaných agentur.

Rozhodli jsme se tedy prověřit, zda je účast ve výzkumech skutečně tak výnosná, jak lidé v diskusích s oblibou uvádějí, nebo zda se jedná pouze o ztrátu času.

Začíná to registrací

Pokud se rozhodnete zapojit do výzkumu trhu a veřejného mínění, nejdříve se musíte zaregistrovat u příslušné agentury (do našeho dlouhodobého testu byly vybrány dvě renomované tuzemské agentury, provozující projekty Populace.cz a iVyzkumy.cz). V rámci registrace o sobě vyplníte poměrně mnoho osobních údajů z různých oblastí, které jsou podstatné pro vaše zařazení do výzkumů. Pokud o sobě sdělíte pouze nutné minimum údajů, můžete je následně doplnit ve svém uživatelském profilu. Uvádět je sice nemusíte, avšak v tom případě budete pro některé výzkumy vyhodnoceni jako méně vhodní kandidáti a nebudete do nich zařazeni.

Vyplníte-li informace ze všech požadovaných oblastí, pak samozřejmě vaše šance na zařazení do výzkumu razantně stoupnou, nicméně musíte počítat s tím, že agentuře toho o sobě uvedete skutečně hodně. Záleží tedy na rozhodnutí každého, kolik osobních informací je ochoten agentuře sdělit. Můžete se také setkat s tím, že budete vyzváni k doplnění upřesňujících údajů, na základě nichž bude následně rozhodnuto o vašem zařazení do průzkumu.

Samotný sběr dat prostřednictvím výzkumů by však již měl probíhat anonymně a vaše odpovědi by neměly být nijak spojovány s vaší osobou. Renomované agentury samozřejmě ve svém zájmu dbají na ochranu osobních údajů svých respondentů, pokud by nějaké odpovědi měly být spojeny s konkrétními informacemi o vaší osobě, dají vám to dostatečně na vědomí.

Čekání na příležitost

Po zařazení do databáze respondentů zbývá počkat, než vás agentura osloví s novým výzkumem. Jedná se především o průzkumy veřejného mínění, spokojenost zákazníků, hodnocení produktů a služeb, testování výrobků před uvedením na trh, skupinové diskuse, apod. Námi testované agentury své respondenty o výzkumech, do kterých je zařadili, běžně informují prostřednictvím e-mailu, SMS zprávou, nebo telefonicky. Výzva pro zájemce o konkrétním projektu může být také uvedena přímo na stránkách agentury a lidé se pak musí do tohoto projektu sami aktivně přihlásit. Výše odměny za účast na výzkumu se odvíjí většinou od jeho náročnosti a délky. Může se přitom jednat o dotazník na pět minut, ale také o rozsáhlý průzkum na půl hodiny a déle. Za každý úspěšně vyplněný výzkum obdrží účastník na svůj uživatelský účet předem avizovanou odměnu ve formě kreditů či finančního obnosu.

Získané odměny se postupně sčítají a lze si je nechat vyplatit po dosažení stanoveného finančního limitu v řádu stokorun, případně jsou peníze vypláceny pravidelně za určitý časový úsek (např. čtvrtletně) bez ohledu na jejich minimální výši. Setkat se můžete též s výzkumy, v jejichž případě obdržíte odměnu jednorázově bez ohledu na ostatní dosažené příjmy. Záleží vždy na podmínkách konkrétní agentury. Získanou odměnu si můžete buď nechat vyplatit na bankovní účet, nebo také věnovat na dobročinné účely, proměnit v poukázky do partnerských obchodů nebo věcné dary.

Musíte být k dispozici

Zaměřme se však nyní na otázku vyřčenou hned v úvodu, tedy jakých výdělků lze účastí ve výzkumech reálně dosáhnout. Odměny se běžně pohybují v rozmezí od cca 5 Kč za přibližně šestiminutový dotazník, přes 10 Kč za vyplnění cca desetiminutového dotazníku až po 50 Kč za vyplnění výzkumu trvajícího přibližně 35 až 45 minut. U internetových diskusí, do kterých je zapojeno více účastníků současně, se jedná o odměnu v řádu 40 až 100 Kč. Případně se jedná o odměnu stanovenou počtem bodů, který je ekvivalentem k uvedeným finančním částkám a před výplatou na účet se ve stanoveném konverzním poměru převádí na hotovost.

Běžně se můžete ale setkat také s tím, že před zařazením do placeného výzkumu budete muset vyplnit ještě nehonorovaný dotazník, na základě kterého bude teprve rozhodnuto, zda jste vhodným adeptem pro účast v placeném výzkumu. To samozřejmě „výhodnost“ účasti v konkrétním výzkumu v očích respondenta může snižovat. Nelze také počítat s tím, že by vám pozvánky do výzkumů chodily každý den, spíše se musíte smířit s reálnou účastí ve výzkumech pouze několikrát do měsíce. Pokud navíc na výzvu k účasti ve výzkumu nezareagujete včas, může se stát, že agentura již získá dostatečné množství odpovědí od ostatních respondentů a výzkum bude uzavřen dříve, než se do něj zapojíte. V tom případě již nebude možné dotazník vyplnit. Další možné úskalí se týká výzkumů prováděných po telefonu. Ty probíhají dle stanoveného harmonogramu agentury a může se tak reálně stát, že vám bude volat operátor s průzkumem trvajícím například 30 minut v čase, který vám nebude vyhovovat (například v pátek po osmé hodině večerní).

Kolik si můžete vydělat?

Jakých výdělků tedy lze reálně dosáhnout? Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem během našeho testu výdělky z účasti ve výzkumech značně kolísaly a pohybovaly se měsíčně v rozmezí od cca 20 Kč až po 70 Kč u jedné agentury. Můžete se ovšem setkat také s tím, že v určitých měsících budete zařazeni do vyššího počtu výzkumů a budete mít nárok na vyšší honorář. Nebo naopak neobdržíte žádný honorovaný dotazník, či případně některý z výzkumů nestihnete vyplnit a vaše příjmy tak budou nižší.

Čas potřebný pro zodpovězení všech dotazů v rámci výzkumu se také může prodloužit v závislosti na tom, jak pečlivě budete odpovídat. V rámci našeho testu byly všechny výzkumy zodpovězeny pečlivě, aby nedošlo ke zkreslení výsledků. Pokud by některý z respondentů chtěl otázky pouze tzv. „proklikat“, pak by se nejspíš nesetkal s úspěchem, neboť u dotazníků bývá někdy aplikována ochrana ve formě minimálního časového limitu (např. u zobrazovaných videí) pro vypracování odpovědi na danou otázku.

skoleni_15_5

Odměna, kterou od agentury obdržíte, je nahodilým, příležitostným příjmem ve smyslu § 10 Ostatní příjmy odst.1 písm.a) Zákona o dani z příjmu č.586/1992 Sb., který do roční výše 30 000 Kč nepodléhá zdanění. Jako respondenti jste tedy povinni zdanit tento příjem až v případě, pokud by celková výše nahodilých, příležitostných příjmů (včetně těch, které se netýkají vaší účasti ve výzkumech) za kalendářní rok překročila v úhrnu částku 30 000 Kč.

Kdy má smysl se zapojit?

Vyplatí se tedy účast ve výzkumech trhu a veřejného mínění? Pokud hledáte příjem v řádu stokorun ročně a máte dostatek volného času, pak pro vás může účast ve výzkumech dávat smysl. Nicméně abyste získali zajímavou finanční odměnu, musíte jako respondent této činnosti věnovat poměrně hodně času. V případě účasti v internetových výzkumech tak platí známé pořekadlo, že bez práce nejsou koláče, a nejedná se tak o bezpracný přivýdělek, jak někteří s oblibou uvádějí.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor působí jako redaktor Slunečnice.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).