Hlavní navigace

Vyděláváte dost?

2. 7. 2003
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Chcete si porovnat výši svého příjmu s průměrným příjmem ve svém oboru? Máte pocit, že si na svůj věk přijdete na slušné peníze? Zkonfrontujte svůj pocit se skutečnými čísly, přesvědčete se o své ceně a utlučte svého nadřízeného argumenty, proč vám musí zvednout plat!

Existuje několik zdrojů, ze kterých je možné čerpat údaje o příjmech obyvatelstva. Tyto informace poskytuje zejména Český statistický úřad, další data sbírá Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Podívejme se tedy společně na to, co se snaží MPSV daňovým poplatníkům sdělit.

Ve všech sledovaných kategoriích uvádíme průměr a medián. Průměr představuje střední hodnotu hrubého hodinového příjmu. Medián pak znázorňuje hrubou hodinovou mzdu „prostředního“ zaměstnance. Jelikož je minimální mzda regulována a maximální mzda není nijak ohraničena, charakter rozložení mezd implikuje skutečnost, že medián by měl být vždy nižší než průměr.

Je-li člověk nadprůměrně nebo podprůměrně hodnocen, může být vhodnější posuzovat právě podle mediánu. Má-li pan Pepa hodinový příjem přesně na úrovni mediánu, tak ví, že je v dané kategorii stejný počet lidí lépe placených jako těch, kteří vydělávají méně než on. Má-li příjem na úrovni průměru, tak ví, že polovina mzdových prostředků z kategorie byla vyplacena těm lépe placeným a polovina těm hůře placeným. Vůči ostatním si ale již nestojí tak špatně.

Všechny údaje o mzdách jsou uváděny jako hodinové. Při přepočtu na měsíční mzdu je třeba vzít v úvahu, že průměrný měsíc má něco kolem 168 pracovních hodin.

Nejproduktivnější věk
Nejproduktivnějšího věku se údajně dožíváme po třicítce. Odpovídá tomu i průměrné finanční ohodnocení, které je právě v tomto věku obvykle největší. Nejhůře jsou na tom ti, kterým ještě nebylo 20 let.

Mzda podle věku
Hrubá hodinová mzda podle věku
Věk Průměr Medián
do 20 let 53,19 48,99
20–29 let 89,67 80,00
30–39 let 107,62 88,55
40–49 let 103,60 85,80
50–59 let 101,15 85,00
60 a více let 101,92 78,07
Celkem 100,97 84,64

Zdroj: MPSV

Učit se, učit se, učit se…
Na výši platu má nezanedbatelný vliv také vzdělání. Prakticky lze říct, že čím vyšší vzdělání, tím vyšší plat. Zatímco ohodnocení zaměstnanců podle vzdělání bývá relativně pravidelně odstupňované, výraznější skok je vidět v přechodu na magisterské/in­ženýrské vysokoškolské vzdělání (popř. vyšší).

Mzda podle vzdělání
Hrubá hodinová mzda podle vzdělání
Dosažené vzdělání Průměr Medián
Základní a nedokončené 68,58 63,17
Střední bez maturity 80,22 75,92
Střední s maturitou 108,35 96,16
Vyšší odborné a bakalářské 129,31 106,99
Vysokoškolské (mimo Bc.) 203,97 156,90
Celkem 100,97 84,64

Zdroj: MPSV

Pohlavně manuální hledisko
Oblíbeným rozlišením v příjmech je skutečnost, zda jsme se narodili jako muži, nebo jako ženy. Muži bývají tradičně lépe placeni, což jasně dokumentuje tabulka.

Mzda podle pohlaví
Hrubá hodinová mzda podle pohlaví
Pohlaví Průměr Medián
Muž 111,24 92,37
Žena 84,22 71,88
Celkem 100,97 84,64

Zdroj: MPSV

Poslední rozlišení, které si uvedeme, se bude týkat skutečnosti, zda pracujeme manuálně, nebo nemanuálně. Jak je vidět, při nemanuální práci na nás nejenže neprší a není nám zima, ale také dostaneme více peněz.

Tip do článku - účto fakturace duben

Mzda podle druhu práce
Druh práce Průměr Medián
Manuální práce 78,94 74,52
Nemanuální práce 135,36 84,64
Celkem 100,97 84,64

Zdroj: MPSV

Nejlepší…
Jak se tedy mít nejlépe? Dělat nemanuální práci, dosáhnout vysokoškolského vzdělání, narodit se mužem a mít jako první číslici svého věku trojku.

Anketa

Hodnotíte svůj příjem jako...

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).