Hlavní navigace

Jak si vybrat penzijní fond?

1. 7. 2003
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Rozhodli jste se pro penzijní připojištění? Váháte, který z penzijních fondů vybrat? Nebo jste se stali účastníky penzijního připojištění proto, že se váš zaměstnavatel rozhodl vám na ně přispívat, a zajímá vás, zda penzijní fond, který vám doporučil, je opravdu dobrý?

Výhodou penzijního připojištění je možnost svobodného a bezplatného přechodu mezi fondy. Když se vám fond, u kterého spoříte, nelíbí, můžete požádat o převedení vkladů k jinému. Bezplatně, s dvouměsíční výpovědní lhůtou.

Jak ale vybrat ten správný penzijní fond? Podle čeho penzijní fondy posuzovat?

V první řadě by nás mělo zajímat, kdo je akcionářem fondu. Když někomu svěřuji své peníze, je na místě ptát se komu. Akcionáři většiny penzijních fondů jsou silné finanční instituce. To sice samo o sobě nedává záruku kvality, je to však důležitý prvek vypovídající o stabilitě fondu.

Ať již budeme akcionáře hodnotit ratingem nebo prostým selským rozumem, dojdeme nejspíš v obou případech k závěru, že renomovaná finanční instituce s dlouholetým (nejlépe mezinárodním) působením je důvěryhodnější, než malá neznámá společnost bez minulosti a jasné vlastnické struktury. To ostatně více než osmiletá historie penzijního připojištění v České republice jednoznačně potvrdila.

Významným faktorem je i velikost fondu, tedy počet účastníků. Z původních 44 fondů je jich dnes na trhu zhruba třetina. Některé fondy zanikly, většina z nich se postupně spojila ve větší. Velikost fondu je důležitá nejen proto, že větší objem spravovaných peněz umožňuje vytvořit širší a tím stabilnější investiční portfolio, ale také (a to především) kvůli pokrytí provozních nákladů. Velká část nákladů penzijního fondu se nemění, nebo se mění jen málo, v závislosti na počtu klientů. Je pak jistě rozdíl, jestli se náklady fondu pokrývají z prostředků deseti tisíc nebo několika set tisíc klientů.

Nelze stanovit přesnou hranici velikosti fondu od které by byl fond přijatelně rentabilní. Někdy se hovoří o hranici sto tisíc, spíše však dvě stě tisíc účastníků. To je ovšem kritérium opravdu jen velmi přibližné, nezohledňuje efektivitu práce jednotlivých fondů, která nemusí být stejná a která závisí na takových věcech jako je počet a kvalita zaměstnanců, organizace jejich práce, technické vybavení, atd.

Počet účastníků
Fond Počet účastníků (1.Q 2003)
ABN AMRO penzijní fond 207 901
Allianz PF 107 459
CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PF 560 358
Českomoravský PF 293 274
ČP penzijní fond (dříve Commercial Union PF) 81 984
ČSOB PF 12 945
Generali PF 22 184
Hornický PF Ostrava 18 953
ING PF 272 985
PF České pojišťovny 359 241
PF České spořitelny 380 635
PF Komerční banky 258 687
Zemský PF 14 432
C E L K E M 2 591 038

Které parametry tedy posuzovat?

Penzijní fondy běžně publikují procentuelní zhodnocení připisované účastníkům. Tento údaj je zajímavý pro informaci, jaké zhodnocení fond připíše účastníkovi v tom kterém roce. Pro odhad budoucích výnosů to však nemusí být příliš spolehlivé vodítko. Toto číslo lze do jisté míry účetně vylepšit a neodráží zcela přesně skutečný výkon fondu.

Z vytvořeného zisku je podle zákona fond povinen nejméně 85 % rozdělit účastníkům, 5 % je odváděno do rezervního fondu a o zbylých 10 % rozhoduje valná hromada. Navíc, především v počátcích penzijních fondů, jsme se setkávali s ovlivňováním výnosu prostřednictvím převodu nákladů na jiné subjekty, dotací akcionáře, apod. V jednom roce pak mnohdy klient fondu dostal vysoké zhodnocení a v dalších letech splakal nad výdělkem.

Pokud již posuzujeme tuto asi nejsnáze dostupnou hodnotu, sledujme její vývoj v delším časovém období – zda připisovaný výnos je stabilní či kolísá. Zajímavým číslem je například součet ročních zhodnocení za několik let. V následující tabulce je vedle těchto hodnot uvedena i hodnota investované tisícikoruny po pěti letech, bereme-li v úvahu jen zhodnocení bez státního příspěvku.

Tip do článku - účto fakturace duben

Zhodnocení
Fond Připsané zhodnocení Součet 98 – 02 1.000 Kč za 5 let
1998 1999 2000 2001 2002
ABN AMRO PF 8,90 5,60 3,95 4,10 3,50 26,05 1.288
Allianz PF 9,10 6,00 3,80 4,30 3,72 26,92 1.299
CSL & PENSIONS PF 10,10 6,50 4,10 4,25 3,41 28,36 1.316
Českomoravský PF 10,02 6,10 4,20 3,20 3,00 26,52 1.293
ČP penzijní fond 9,30 5,00 2,90 2,50 2,32 22,02 1.239
ČSOB PF 10,90 7,70 5,62 3,90 4,26 32,38 1.367
Generali PF 11,40 5,30 3,60 4,60 4,10 29,00 1.323
Hornický PF Ostrava 7,70 4,41 2,04 2,37 3,24 19,76 1.213
ING PF 9,30 6,00 4,40 4,80 4,10 28,60 1.320
PF České pojišťovny 9,72 6,60 4,50 3,80 3,20 27,82 1.309
PF České spořitelny 8,33 4,40 4,20 3,81 3,50 24,24 1.266
PF Komerční banky 9,50 7,20 4,89 4,40 4,63 30,62 1.345
Zemský PF 7,00 7,00 5,01 4,60 4,11 27,72 1.309
průměrná hodnota 9,33 5,99 4,09 3,89 3,62 26,92 1.299

Přesnější vyjádření schopnosti zhodnocovat prostředky můžeme zjistit z hrubých hodnot zhodnocení vztažených k výši zhodnocovaného majetku. Taková čísla vypovídají o efektivitě hospodaření s prostředky účastníků. Ne všechny tyto údaje jsou ale u všech fondů běžně dostupné.

Vytvořený zisk k vlastnímu jmění
Fond Poměr objemu vytvoř. zisku k objemu vlastního jmění účastníků (%)
2000 2001 2002
ABN AMRO PF 3,6 2,7 3,3
Allianz PF 3,7 5,0 4,5
CSL & PENSIONS PF 2,1 4,3 -
Českomoravský PF 4,8 3,3 -
ČP penzijní fond 2,9 2,8 2,6
ČSOB PF 5,2 4,1 -
Generali PF 4,2 5,3 4,8
Hornický PF Ostrava 1,1 2,7 3,8
ING PF 4,7 5,7 4,5
PF České pojišťovny 4,6 3,9 -
PF České spořitelny 4,5 3,7 4,0
PF Komerční banky 5,2 4,8 5,2
Zemský PF 5,0 4,3 3,8

Hledisek, podle kterých lze hodnotit kvalitu penzijního fondu, je samozřejmě více. Vedle ekonomických ukazatelů může být pro účastníka zajímavé například, jakým způsobem lze naspořené peníze z fondu čerpat. Tedy druhy poskytovaných penzí a penzijních schémat. To je ale do značné míry otázka, kterou lze řešit v době těsně před vznikem nároku na výplatu penze. Do té doby nás bude asi nejvíce zajímat výše zhodnocení a bezpečnost uložení peněz.

Anketa

Jste spokojen/a s vaším penzijním fondem?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).