Hlavní navigace

Vlakem po ČR? Jedině se slevou!

16. 7. 2004
Doba čtení: 13 minut

Sdílet

Nabídka tarifů a slev Českých drah se na první pohled může zdát neprostupná jako džungle. Zvláště pokud nejste zvyklí cestovat s Českými drahami pravidelně. Jak se zorientovat v nepřeberné nabídce slev a jak cestovat po české železnici co nejlevněji?

České dráhy nabízejí nepřeberné množství slev a služeb. Nápomocni by vám při orientaci v nich měli být zaměstnanci informací a center Českých drah, kteří poskytují informace o spojeních i cenách jízdného. Ale ne vždy dostanete radu, kterou byste chtěli. Pokud necestujete vlakem často, nemáte o cenách jízdného přehled a nějaká ta uspořená korunka se vám hodí, vyplatí se probrat se nabídkou Českých drah a nenechat se zmást první nabídkou, která vám přijde pod ruku.

Pro výběr nejvýhodnějšího tarifu je důležité vědět, jak často budete cestovat vlakem, na jakou vzdálenost, zda budete cestovat sami nebo ve více osobách a co od cestování vlakem očekáváte – jestli se spokojíte s běžnou 2. třídou nebo si radši připlatíte za komfortnější sedadlo atp. Teprve pokud víte, s jakou frekvencí, jak daleko a v kolika lidech budete cestovat, je načase se podívat na nabídku jízdného a slev.

Jízdné je stanoveno dle tarifní vzdálenosti, vozové třídy vlaku a druhu jízdného. Tarifní vzdálenosti jsou určeny vzdáleností mezi jednotlivými stanicemi v kilometrech. Vozová třída je 1.a 2., rozlišují se vybavením, komfortem a především cenou.

Výrazný rozdíl je mezi vnitrostátní a mezinárodní dopravou. Komplikovanější může být orientace v mezinárodních tarifech, které se řídí mnoha smlouvami mezi jednotlivými dopravními společnostmi a o nichž není tak snadné dozvědět se potřebné informace. Ale začněme s vnitrostátní vlakovou přepravou.

Vnitrostátní železniční doprava

U srovnávaných cen jízdného je počítáno pouze s cenou jízdenky bez dalších příplatků, jako jsou místenky, příplatky za cestu v 1. vozové třídě, lůžka, dovozné za zavazadla atp. Tyto příplatky platí každý bez ohledu na typ jízdného, včetně osob, které se s Českými drahami přepravují bezplatně.

Bezplatná přeprava osob

Bezplatně se ve 2. vozové třídě mohou přepravovat děti do 6 let, důchodci s průkazem vydaným Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederací politických vězňů ČR, Sdružením bývalých politických vězňů ČR nebo Ústřední radou Svazu PTP – VTNP, průvodce osoby těžce tělesně postižené (může jím být i pes u nevidomých). Zadarmo smí s ČD jezdit v 1. i 2. třídě pouze poslanci a senátoři Parlamentu ČR.

Při jízdě vlakem u sebe cestující musí mít samozřejmě platnou jízdenku nebo průkaz opravňující k bezplatné jízdě. Pokud využije některé ze slev, pak musí cestující ve vlaku na požádání předložit průkaz nebo doklad opravňující jeho nárok na slevu. Na průkazu musí být uvedeno datum narození, jméno a aktuální fotka držitele průkazu.

Typy jízdného

Vnitrostátní jízdné se dá rozdělit do dvou základních skupin: regulované jízdné a obchodní nabídky Českých drah.

Srovnání jednotlivých typů jízdnéhoCeny v Kč
Typ jízdného Vzdálenost
20 km 50 km 100 km 250 km 500 km 2000 km
obyčejné jízdné (15+) 28 64 130 274 586 *
zvláštní jízdné (-15, důchodce) 14 32 60 137 293 *
zvláštní jízdné (ZTP, ZTP/P) 7 16 30 68 146 *
zákaznické jízdné (Karta Z 1/1) + 100/rok 20 42 74 182 362 *
zákaznické jízdné (Karta Z 1/2) + 100/rok 10 21 37 91 181 *
zákaznické jízdné (Karta Z 1/4) + 100/rok 5 11 19 46 91 *
zpáteční sleva (15+) 36 76 144 316 636 *
zpáteční sleva (-15, důchodce) 18 38 72 158 318 *
zpáteční sleva (ZTP, ZTP/P) 9 19 36 79 159 *
zpáteční sleva pro skupinu (první a druhý) 36 76 144 316 636 *
zpáteční sleva pro skupinu (další do 15 osob) 18 38 72 158 318 *
sleva pro skupinu (první a druhý cestující) 20 42 74 168 328 *
sleva pro skupinu (další do 15 osob) 10 21 37 84 164 *
Junior pas + 700/rok 14 29 52 118 230 *
Senior pas + 500/rok 0 0 0 0 0 *
PAJ (Karta Z 1/1) 18 38 67 * * *
PAJ (Karta Z 1/2, pes) 6 19 34 * * *
PAJ (Junior pas) 13 26 47 * * *
Vlak plus (15+) 16 34 59 134 262 *
Vlak plus (-15) 8 17 30 67 131 *
Kilometrická banka * * * * * 1200
traťová jízdenka týdenní jednosměrná (15+) 90 189 * * * *
traťová jízdenka týdenní obousměrná (15+) 162 340 * * * *
traťová jízdenka týdenní obousměrná (-15) 81 170 * * * *
traťová jízdenka měsíční jednosměrná (15+) 340 714 1258 * * *
traťová jízdenka měsíční obousměrná (15+) 540 1134 1998 * * *
traťová jízdenka měsíční obousměrná (Junior pas) 468 983 1732 * * *
traťová jízdenka měsíční obousměrná (-15, pes) 270 567 999 * * *
traťová jízdenka čtvrtletní (15+) 1296 2722 4795 * * *
traťová jízdenka čtvrtletní (-15) 648 1361 2398 * * *

* nelze

Regulované jízdné: Běžný tarif pro každého bez jakéhokoli zvýhodnění nebo slev je tzv. obyčejné jízdné, které se pozná ihned i podle cen. Obyčejné jízdné je spolehlivě nejdražší, co České dráhy u nás nabízejí, i přesto, že cena je regulována výměrem Ministerstva financí ČR. Dalším regulovaným typem jízdného je zvláštní jízdné, které je určeno pro vybrané skupiny obyvatel.

Obchodní nabídky ČD: V rámci obchodních nabídek ČD lze využít zákaznického nebo zlevněného jízdného. Pořídíte-li si roční Kartu Z, máte nárok na tzv. zákaznické jízdné. Zlevněné jízdné je oproti obyčejnému zvýhodněno zpáteční slevou, relační slevou, slevou pro skupiny, slevou PAJ, slevou pro držitele Junior pasu, Junior pasu – ISIC nebo Senior pasu. Do zlevněného jízdného patří i síťové a traťové jízdenky, jízdenky Vlak plus, SONE+ a Kilometrická banka (dále jen KMB).

Typy jízdného pro vnitrostátní přepravu osob

Obyčejné jízdné je určeno pro každého cestujícího a jeho výše je regulována výměrem Ministerstva financí.

Zvláštní jízdné je regulováno výměrem Ministerstva financí a platné jen pro určité skupiny cestujících. Na zvláštní jízdné mají nárok děti od 6 do 15 let (děti mezi 10 a 15 lety musí mít u sebe průkaz, dokazující jejich totožnost a věk, se jménem, datem narození a aktuální fotografií), dále důchodci pobírající starobní, vdovský nebo invalidní důchod a ženy starší 57 let, rodiče zdravotně postižených dětí k návštěvě v ústavech na území ČR a osoby zvlášť těžce postižené (držitelé průkazu ZTP, ZTP/P) – jejich průvodce, včetně psa u nevidomého, je přepravován bezplatně, stejně jako invalidní vozík nebo kočárek postiženého dítěte.

Zákaznické jízdné lze využít po zakoupení Karty Z, Karty Z 1/2 (pro děti a důchodce) a Karty Z 1/4 (pro držitele průkazů ZTP, ZTP/P). Karta Z (1/1, 1/2, 1/4) má roční platnost a stojí 100 Kč. Po jejím vystavení v kterékoli výdejně jízdenek ČD můžete cestovat za zákaznické jízdné, které je výrazně nižší než obyčejné jízdné.

Zákaznické jízdné platí i držitel Junior pasu, Junior pasu – ISIC, Senior pasu, KMB a rodiče při návštěvě zdravotně postižených dětí umístěných v ústavech na území ČR. Karty Z 1/1 zakoupené do 30. 6. 2003, jejichž platnost končila 1. 7. 2003 a později (nejpozději do 29. 6. 2004), platí o šest měsíců déle, než je na nich vyznačeno (maximálně do 29. 12. 2004).

Zpáteční sleva se poskytuje pro jízdu tam a zpět, pro 2. třídu lze uplatnit i slevu pro důchodce a držitele průkazů ZTP a ZTP/P.

Sleva pro skupiny je určena pro 2 až 15 osob cestujících společně ve 2. třídě. Za jízdné zaplatí první dva cestující zákaznické jízdné za dospělého (15+), další pak zákaznické jízdné za dítě (-15). Při zakoupení zpáteční skupinové jízdenky se přizná prvním dvěma cestujícím zpáteční sleva (15+), dalším zpáteční sleva pro dítě (-15). Slevu pro skupiny ale nelze kombinovat s dalšími slevami, kromě zpáteční slevy.

Relační sleva je poskytována pro výjimečné, předem vyhlášené relace platné na předem dané období. Sleva platí pro přepravu mezi danými stanicemi, danými vlaky a nelze k ní dokupovat další doplatky jízdného. Aktuálně lze koupit jízdenku s relační slevou Praha – Brno či zpět za 130 Kč.

Akviziční slevy jsou vyhlašovány dočasně nebo pro jednotlivé akce. Nyní aktuálně např. akviziční sleva k hudebnímu festivalu Sázava Fest, LIBNET+, Junior pas – léto.

Sleva PAJ je sleva vydávaná jen cestujícím s nárokem na zákaznické jízdné (držitelé Karet Z), vyjma držitelů průkazů ZTP, ZTP/P, kteří si zakoupí jízdenku v prodejních automatech jízdenek. Platí pro jednoduché jízdné a přepravné pro psa a jízdy do 120 km nebo do 200 km pro vybrané relace.

Junior pas je dalším dokladem na slevu jízdného. Může si ho opatřit každý, kdo je mladší 26 let. Průkaz stojí 700 Kč, koupit jej lze ve kterékoli výdejně jízdenek ČD a je platný jeden rok. Jízdné s Junior pasem je zlevněné jízdné podle zvláštního tarifu.

Junior pas – ISIC bylo možno zakoupit do 1. 4. 2004 k platné ISIC kartě, stál 100 Kč a vyplatil se každému studentovi, který alespoň jednou měsíčně jezdil vlakem a nemohl využít jiné, např. skupinové, slevy. Dnes už si asi každý student hodně rozmyslí, jestli se mu ještě vyplatí pořizovat si Junior pas, který vyjde podstatně dráž. Platnost posledních Junior pasů – ISIC končí nejpozději 31. 12. 2004.

Senior pas opravňuje cestující starší 70 let k zakoupení zákaznického jízdného pro důchodce nebo síťové jízdenky Senior pas pro 2. třídu a pouze pro osobní vlaky. Průkaz vydávají výdejny s elektronickým výdejem jízdenek za poplatek 500 Kč (včetně roční síťové jízdenky).

Traťové jízdenky platí pro opakovanou jízdu mezi na jízdence vypsanými stanicemi ČD, případně dalších železničních dopravců, do traťové vzdálenosti 120 km. Traťové jízdenky lze zakoupit pro cestující mladší i starší 15 let, držitele Junior pasu – ISIC (jen 2. třída) a psa, a to týdenní a měsíční jednosměrné i obousměrné a čtvrtletní obousměrné.

Síťové jízdenky jsou přenosné jízdenky pro opakovanou jízdu ve vlacích ČD. Pro 1. a 2. třídu se prodávají síťové jízdenky dvoudenní, týdenní, měsíční a čtvrtletní, pro držitele Junior pasu, Junior pasu – ISIC a psa síťové jízdenky dvoudenní, týdenní, měsíční a čtvrtletní pouze pro 2. třídu, síťová jízdenka Senior (k Senior pasu). Zvláštním typem síťových jízdenek jsou jízdenky SONE+.

SONE+ je síťová jízdenka, kterou lze zakoupit jen v sobotu nebo v neděli a platí jen pro jeden z těchto dnů. SONE+ lze zakoupit maximálně pro dvě osoby starší 15 let a další tři osoby mladší 15 let. Je určena především pro rodiny a platí pro vlaky osobní, spěšné a rychlíky ČD (360 Kč) nebo pouze pro osobní vlaky ČD (130 Kč). Jízdenka neplatí pro 1. třídu a vlaky EuroCity a InterCity.

Nově platí jízdenka SONE+ i pro německé a polské příhraničí, ale pouze pokud je vydána elektronicky (tj. vytištěná, ne vypsaná rukou přímo ve vlaku!).

Vlak plus jsou speciální jízdenky vydávané pro historické jízdy, výjimečné jízdy na historické památky, kulturní akce atp. Vstupenka na tyto akce je součástí jízdenky, její číslo musí být uvedeno na jízdence a při kontrole musí být předloženy společně. Jízdenky jsou jen zpáteční pro 2. vozovou třídu a liší se pro cestující do 15 a nad 15 let.

Kilometrická banka (KMB) je přenosný jízdní doklad platný pro 1. i 2. vozovou třídu, na který mohou cestovat maximálně tři společně cestující osoby starší 15 let. Dvě děti od 6 do 15 let nebo dva psi se počítají za jednu osobu starší 15 let. KMB platí maximálně 6 měsíců od počátku platnosti a lze ji koupit nejdříve 2 měsíce před počátkem platnosti.

Do sešitku KMB lze zapisovat trať aktuální cesty pouze před odjezdem z nástupní stanice. Podle jednoduchého jízdného odečítá průvodčí nebo pokladní kontrolní kupony z KMB. Při jedné jízdě v 2. třídě může cestující odepsat minimálně 100 km (dítě do 15 let nebo pes 50 km), maximálně 400 km (dítě, pes 200 km) na osobu.

Integrované dopravní systémy: slevy v rámci integrovaných dopravních systémů jednotlivých měst (např. PID, ODIS).

Žákovské jízdné: Od nového školního roku, který začne 1. září 2004, přicházejí ČD s nabídkou zvýhodněného žákovského jízdného pro žáky základních, středních, vyšších i vysokých škol. Každý žák kterékoli školy na území ČR bude pro uplatnění žákovské slevy potřebovat tzv. žákovský průkaz, který vystaví kterýkoli dopravce v ČR za 41 Kč. Žákovskou slevu pak bude možno požadovat pouze v dny školní docházky (při dojíždění na koleje nebo internáty kdykoli) a na nejkratší trase mezi bydlištěm a místem školy (vše musí být zaznamenané na průkazu, včetně potvrzení o studiu) na jednotlivé cesty nebo traťové jízdenky na týden nebo měsíc.

Pro každého může být výhodné jiné jízdné nebo sleva, pro jednodušší srovnání alespoň tabulka s některými cenami a vzdálenostmi a několik příkladů z praxe. Kompletní ceník, jakožto i další informace, jsou k nalezení na internetových stránkách a informacích Českých drah.

Příklady pro srovnání

Udávané vzdálenosti jsou pouze orientační, platí pro železnici. Při využití autobusu jsou vzdálenosti často kratší. Ceny jsou uvedeny v korunách za 2.vozovou třídu, jízdné za autobus se liší dle dopravce, proto je také berte jen orientačně pro srovnání.

Student (15 – 26 let), který bydlí v Českém Brodě a v pracovních dnech dojíždí do školy do Prahy:

Vzdálenost Praha – Český Brod je 34 km, tedy tarifní vzdálenost 31 – 35 km, pásmo 7.

Český Brod – Praha, studentCeny v Kč
Typ jízdného Cena Tam a zpět Jedna jízda
obyčejné jízdné 46 92 46
žákovská sleva 22 + 41/rok 44,46 22,23
traťová žákovská jízdenka měsíční obousměrná 749 37,46 18,73
traťová jízdenka měsíční obousměrná 864 43,2 21,6
traťová jízdenka čtvrtletní obousměrná 2074 34,56 17,28
zpáteční jízdenka 58 58 29
zákaznické jízdné (Karta Z) 32 + 100/rok 65,12 32,56
Junior pas 22 + 700/rok 51,78 25,89
autobus 24 48 24

Uvažujeme-li, ne zcela přesně, že student jezdí do školy a ze školy devět měsíců v roce, každý měsíc má čtyři týdny a každý týden pět pracovních dnů, pak pojede na dané trase 180krát za rok. Ze srovnání je jasně patrné, že pokud dojíždí opravdu často a pravidelně, pak se mu nejvíce vyplatí traťové jízdenky. Nejlevněji by pak jezdil se čtvrtletní traťovou jízdenkou. Autobus není v tomto případě levnější.

Důchodce, který třikrát do měsíce vyráží na návštěvy do 30 km od domova:

Tarifní vzdálenost 26 – 30 km, pásmo 6.

Důchodce, 30 kmCeny v Kč
Typ jízdného Důchodce pobírající vdovský, starobní nebo invalidní důchod Držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P
cena tam a zpět jedna jízda cena tam a zpět jedna jízda
obyčejné (zvláštní) jízdné 20 40 20 10 20 10
zákaznické jízdné (Karta Z 1/2, 1/4) 14 + 100/rok 30,76 15,38 7 + 100/rok 16,78 8,39
zpáteční sleva 25 25 12,5 13 13 6,5
Senior pas (včetně síťové jízdenky) 500/rok 13,88 6,94
autobus 18 36 18

Pro důchodce, který má trvalý pobyt na území ČR a je mu přes 70 let, bude nejvýhodnější jízda se Senior pasem, který stojí 500 Kč na rok, a pokud se spokojí s 2. vozovou třídou, nemusí nic doplácet, protože roční síťová jízdenka je v ceně Senior pasu. Mladším důchodcům, stejně jako osobám s průkazem ZTP nebo ZTP/P, se více vyplatí běžná zpáteční jízdenka.

Dospělý, který dvakrát za měsíc dojíždí z Prahy do Brna:

Vzdálenost Praha – Brno je po železniční trati 257 km, tarifní vzdálenost 251–275 km, pásmo 23.

Praha – Brno, dospělýCeny v Kč
Typ jízdného Cena Tam a zpět Jedna jízda
obyčejné jízdné 294 588 294
zákaznické jízdné (Karta Z 1/1) 182 + 100/rok 368,16 184,08
síťová jízdenka čtvrtletní 6480 1080 540
zpáteční sleva 316 316 158
relační sleva 130 260 130
autobus 140 280 140

Tento případ je závislý na požadavcích cestujícího, síťová jízdenka se výrazně nevyplatí. Každý z nás by běžně uvažoval o zpáteční jízdence (pokud by cesta byla jen na jeden den), případně o zakoupení Karty Z a zákaznickém jízdném, které se vyplatí, i kdybychom podnikli cestu jen jednou. Protože ale většina populace pohybující se na trase Praha – Brno dává přednost rychlejšímu autobusovému spojení, přišly České dráhy s relační slevou Praha – Brno za 130 Kč, což je cena přibližně odpovídající ceně při cestě autobusem. Snaha ČD získat zpět své zákazníky ale často naráží na fakt, že autobusem trvá cesta o hodinu kratší dobu než vlakem.

Rodina (2 dospělí + 2 děti do 15 let) jedoucí na jednodenní víkendovou návštěvu z Prahy do Pardubic (5krát za rok):

104 km, tarifní vzdálenost 101 – 110 km, pásmo 15.

Praha – Pardubice, rodinaCeny v Kč
Typ jízdného Cena
obyčejné + zvláštní jízdné 260 + 130 = 390
zpáteční skupinová sleva 432
zákaznické jízdné (Karta Z 1/1, 1/2) 240 + 400/rok
sleva pro skupiny 240
SONE+ osobní vlaky 130
SONE+ os. a spěšné vlaky, rychlíky, expresy 360

I kdyby rodina využila zpáteční skupinové slevy, nevyjde ji to levněji než jízda na jednodenní víkendovou jízdenku SONE+, která platí pro maximálně 2 dospělé a 3 děti na jeden den. Zvolit je možno SONE+ pouze pro osobní vlaky, ale výrazně se vyplatí i SONE+ pro osobní, spěšné vlaky, expresy a rychlíky. Výhodou by v jiném případě mohla být i platnost SONE+ na příhraničních německých a polských drahách.

Skupina 6 osob jedoucí na týden z Prahy do Telče:

201 km, tarifní vzdálenost 201 – 225 km, pásmo 21.

Praha – Telč, 6 osobCeny v Kč
Typ jízdného Cena Tam a zpět Jedna jízda (6 osob) Jedna jízda (1 osoba)
obyčejné jízdné 1500 3000 1500 250
zákaznické jízdné 924 + 100/os. a rok 1848 + 100/os. a rok 924 + 100/os. a rok 154 + 100/os. a rok
sleva pro skupiny 616 1232 616 102,67
autobus 696 1392 696 116

Tentokrát opět závisí na preferencích cestujících, protože cesta autobusem a vlakem vychází téměř nastejno, ale vlakem trvá o hodinu a půl déle s několika přestupy.

Skupina 12 dětí a 3 dospělí vedoucí jedoucí na jednodenní výlet do vzdálenosti 40 km:

Tarifní vzdálenost 40km, pásmo 8.

FIN21

Skupina dětí s doprovodem, 40 kmCeny v Kč
Typ jízdného Cena Tam a zpět Jedna jízda
(dospělý + dítě)
obyčejné + zvláštní jízdné 156 + 312 = 468 312 + 624 = 936 52 + 26
zákaznické jízdné (Karta Z 1/1, 1/2) 108 + 216 = 324 + 100/os. a rok 216+432=648 + 100/rok/os. 36 + 18 + 100/os. a rok
zpáteční sleva 195 + 384 = 579 195 + 384 = 579 65 + 32
sleva pro skupiny 306 612 20,4
skupinová zpáteční sleva 546 546 18,2

Pokud cestujete ve větší skupině, vyplatí se ve většině případů skupinové jízdné. Všichni platí zákaznické jízdné, ale kromě prvních dvou cestujících navíc jen poloviční. Pro jednodenní cesty s návratem ze stejného a do stejného místa je výhodné využít zpáteční slevy pro skupiny.

Pro výběr výhodného jízdného je množství předpokladů, vše závisí též na dostupnosti počáteční nebo cílové stanice. České dráhy, stejně jako autobusy, nedojedou všude, často trvá cesta déle než autobusem, ale vlaky nabízejí i klady, které pro některé zákazníky převažují. Rozhodnutí je na každém, ale probrat se nabídkou Českých drah může přinést nemalou úsporu pro vaši peněženku.

Anketa

Jaký způsob přepravy po ČR preferujete?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).