Hlavní navigace

Vkladní knížky nejsou (ještě) mrtvé

7. 10. 2009
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

Aktualizováno: Článek byl aktualizován 7. října 2009 ve 13:08 hodin a 8. října 2009 ve 14:20 hodin.
S rostoucí oblibou běžných účtů to vypadalo, že vkladní knížky brzy vymřou a některé banky je také již přestaly nabízet. Přesto vkladní knížky stále žijí a někteří lidé na ně nedají dopustit.

Devizou vkladních knížek je to, že vkladní knížka je vedena zdarma a zdarma jsou na ní i vklady a výběry. Starší lidé také oceňují, že k tomu, aby zjistili, „kolik mají na knížce“ nemusejí nikam chodit, nikam volat a nemusejí vlastnit počítač, aby se připojovali k internetu. Stačí jen knížku otevřít. Od chvíle, kdy byly zrušeny vkladní knížky na doručitele, nemůže majiteli vkladní knížky nikdo peníze vybrat (pomineme-li podvody s falešnými/od­cizenými občanskými průkazy, atd). Čtěte více: Anonymní vkladní knížka může ukrývat překvapení

Majitel tak má své peníze pod kontrolou, ale také může do vkladní knížky uvést další osobu (manžela/manželku, děti), která bude mít oprávnění s vkladem nakládat, pokud o to bude mít zájem. Je to produkt, který je jednoduchý a který má v českých, německých a rakouských zemích svoji tradici, lidé jsou na vkladní knížky zvyklí.

Slabinou vkladních knížek bývá obvykle nižší úrok než u jiných srovnatelných bankovních produktů (termínované vklady, spořící a termínované účty). V případě její ztráty, zničení nebo odcizení také musíte podstoupit tzv. umořovací řízení, které stojí několik set korun a trvá několik týdnů (kromě knížek s velmi malými zůstatky). Po tu dobu se k penězům nedostanete. Mezi další omezení patří možnost zrušení smluvního vztahu mezi majitelem vkladní knížky a finanční institucí, pokud po určitou dobu nebyl učiněn žádný úkon. Například ze své vkladní knížky si ještě pamatuji bod podmínek, kde se uvádí, že …nenakládal-li vkladatel s vkladem po dobu 20 let, ani nepředložil vkladní knížku k doplnění úroků, vztah mezi bankou a vkladatelem se ruší. Vkladatel má právo 3 roky na výplatu zrušeného vkladu…. Zkontrolujte si proto, jestli tyto podmínky nemá i vaše vkladní knížka. A kdo že vkladní knížky u nás vydává?

Banky

Česká spořitelna

Nejstarším vydavatelem vkladních knížek u nás je Česká spořitelna. Klasicky vede jak vkladní knížky bez výpovědní lhůty, tak vkladní knížky s výpovědní lhůtou. Přestože to na svých stránkách neuvádí, je možné na knížku zasílat vklady i bezhotovostně. Založení, vedení, vklad i výběr hotovosti jsou zdarma. Umořovací řízení stojí 2 % z vkladu, minimálně 50 Kč, maximálně 1000 Kč.

Úročení vkladu je bídné, u vkladní knížky bez výpovědní lhůty 0,1 % p. a., u ostatních dle tabulky:

Úrokové sazby vkladních knížek ČS s výpovědní lhůtou
Výpovědní lhůta Výše vkladu v Kč
do 100 000 do 250 000 do 500 000 nad 500 000
1 měsíc 0,30 % 0,40 % 0,50 % 0,60 %
3 měsíce 0,35 % 0,45 % 0,55 % 0,65 %
6 měsíců 0,40 % 0,50 % 0,65 % 0,75 %
12 měsíců 0,50 % 0,60 % 0,80 % 1,10 %
24 měsíců 0,80 % 0,90 % 0,90 % 1,40 %

Zdroj: Česká spořitelna


O něco lépe jsou na tom vkladní knížky dětské, ale ani ty nemohou konkurovat nejlepším spořicím účtům, a to i přes to, že za nevybrání vkladu v daném roce je připisována úroková bonifikace 0,2 % p. a., stejně jako za meziroční zvýšení vkladu alespoň o 6000 Kč. Čtěte více: Dětské účty jsou v módě, ale pro spoření nevhodné

Úrokové sazby dětských VK ČS s výpovědní lhůtou
1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 24 měsíců
1,20 % 1,30 % 1,40 % 1,50 % 2,10 %

Zdroj: Česká spořitelna


Jak je u České spořitelny zvykem, produkty, které již nenabízí, „trestá“ výrazným snížením výhod. Proto dětské vkladní knížky založené do 30. dubna 2005 mají výrazně nižší úrok. Stejně jako u termínovaných vkladů (vkladů s výpovědní lhůtou) je u vkladních knížek účtována sankce při nedodržení výpovědní lhůty.

Poplatek za nedodržení dle délky výpovědní lhůty
1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 24 měsíců
0,20 % 0,25 % 0,25 % 0,60 % 1,00 %

Zdroj: Česká spořitelna


Dalším „háčkem“ je neúročení (resp. úročení pouze 0,1 % p. a.) vkladu v době tzv. realizační lhůty. To je lhůta, po kterou je možné vypovězenou část vkladu vybrat. Realizační lhůta je 15 dnů u vkladní knížky s měsíční výpovědní lhůtou, měsíc u vkladní knížky s tříměsíční výpovědní lhůtou a 2 měsíce u vkladních knížek s delší výpovědní lhůtou.

Výherní vkladní knížka

Další možností na poli vkladních knížek České spořitelny je výherní vkladní knížka. Tato není úročena, ale je pravidelně slosována o několik výher. Pro slosování je důležité tzv. herní číslo. U vkladních knížek vydaných po 5. dubnu 2004 je toto číslo uvedeno samostatně a nemá nic společného s číslem vkladu. U starších knížek je herním číslem poslední trojčíslí původního čísla vkladu a to přes to, že došlo od té doby k přečíslování. Herní číslo je trojmístné od 000 do 999.

A co lze vyhrát?

Nejvyšší výhrou je půl milionu korun, tato výhra je jediná a losuje se pro konkrétní vkladní knížku. Pak jsou 3 výhry a to 5, 10 a 33 % vkladu a prémie 200 Kč, každá pro jedno herní číslo, šance na výhru je tedy 1:1000 pro každou výhru, tedy 1:250 spokojíte-li se s jakoukoliv výhrou. Podmínkou pro zařazení do slosování je zůstatek k poslednímu dni slosovacího období alespoň 1000 Kč a vkladní knížka musí být vedena na jméno. Výhry podléhají zdanění dle zákona č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že podmínky pro výherní vkladní knížky jsou až na úročení stejné jako pro vkladní knížky bez výpovědní lhůty (tedy možnost vybrat vklad nebo je ho část kdykoliv bez sankcí) a že úročení na vkladních knížkách bez výpovědní lhůty je jen 0,2 % mohou být zajímavou alternativou, zvláště, pokud vyjde hlavní výhra.

Poštovní spořitelna

Velmi významným hráčem na trhu v oblasti vkladních knížek je Poštovní spořitelna. Nespornou výhodou jejich knížek je to, že je z nich možné vybírat nejen na pobočkách Poštovní spořitelny, ale také na všech poštách, což například v Praze nebo v Brně znamená přístup ke vkladu 22 hodin denně. Tato vlastnost s sebou ale nese omezení. Pokud vám přijde bezhotovostně nějaká částka na vkladní knížku, nemůžete si ji ihned vybrat. Musíte počkat, až vám přijde domů vkladový lístek, se kterým se musíte dostavit na poštovní přepážku, kde vám částku do knížky přepíší. Teprve pak můžete s částkou disponovat. Doba převodu se tak protáhne přibližně na týden. Založení, vedení, vklady i výběry z vkladní knížky jsou do částky 10 000 Kč zdarma u vyšší částky je výběr za 10 Kč. Zrušení je za poplatek 50 Kč, který je zároveň minimálním vkladem. Umořovací řízení stojí jednotných 200 Kč, při zůstatku do 1000 Kč se ale nevybírá. Na vkladní knížce mohou být dva vkladatelé. Úrokové sazby jsou podobně nízké jako u České spořitelny, tedy u vkladní knížky bez výpovědní lhůty 0,1 %, u ostatních dle tabulky.

Úrokové sazby vkladních knížek PS
Denní zůstatek   Výpovědní lhůta v měsících
3 6 12 24
500 000 Kč a více 0,60 % 0,70 % 1,10 % 1,30 %
250 000 Kč a více 0,50 % 0,60 % 0,70 % 0,80 %
100 000 Kč a více 0,50 % 0,60 % 0,70 % 0,80 %
5 000 Kč a více 0,40 % 0,50 % 0,60 % 0,70 %
pod  5 000 Kč  0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,10 %

Zdroj: Poštovní spořitelna


Při nedodržení výpovědní lhůty se vybírá poplatek za každých započatých vybíraných 1000 Kč a to 5/10/15/20 Kč (vkladní knížky s výpovědní lhůtou 3/6/12/24 měsíců).

Spíše takovým doplňkem je „vkladní knížka místní“. Její výhodou je, že si jí odnáší klient ihned od přepážky pošty (u ostatních musí čekat, než mu přijde poštou z centrály, stejně tak při výměně knížky po popsání) a neplatí 10 Kč poplatek za výběry nad 10 000 Kč. Nevýhodou je, že jí může používat pouze na jedné konkrétní poště. Podobné téma: Garantovaný vklad, bezpečný výnos v nejisté době

Milou drobností může být to, že přepážka „Poštovní spořitelna“ bývá méně obsazená, než běžné přepážky na peněžní a poštovní služby. Pokud tedy potřebujete kromě operace na vkladní knížce ještě jinou poštovní službu (kromě speciálních, jako jsou např. balíky), bude pro vás výhodnější jít k přepážce Poštovní spořitelny, kde budete zpravidla rychleji obslouženi.

Další zajímavostí je možnost bez poplatků přijímat zahraniční platby na vkladní knížky Poštovní spořitelny. Čtěte více: Jak přijmout platbu ze zahraničí.

Dětská vkladní knížka

Poštovní spořitelna má i svojí dětskou vkladní knížku. Založení a vedení zdarma, včetně bezplatných vkladů. Roční úroková sazba činí 2,2 %. Při zrušení vkladní knížky zaplatíte 50 korun. Pokud vkladní knížku zrušíte před dosažením 18 let, přijdete o celou anebo o část prémie. Jestliže vkladní knížka trvala alespoň polovinu předpokládané doby, vyplatí vám banka 50 % prémie. V opačném případě vám nárok na prémii zaniká úplně.

Z vkladní knížky nelze po dobu její platnosti vybírat, můžete ji pouze zrušit. Dnem osmnáctých narozenin „dítěte“ vkladní knížka přestává být úročena a je možné vklad kdykoliv vybrat. Poněkud komplikovaný je ale samotný výpočet prémie. Na webových stránkách Poštovní spořitelny je následující sdělení.

Prémiová procentní sazba (neměnná po celou dobu spoření) je dána počtem celých roků od založení vkladní knížky dětské do dosažení 18 let věku majitele. Roční přírůstek prémie (tj. výše prémie za jeden rok) je vypočten jako počet % daných prémiovou procentní sazbou z částky úroku za příslušný rok před zdaněním. Prémie se během spoření ročně kumuluje a je přiznána majiteli v den dosažení 18 let.

Protože jsem z toho systém výpočtu prémie nepochopil, vydal jsem se na pobočku Poštovní spořitelny v Praze, ve Spálené ulici, ale ani tady se mi nedostalo vysvětlení. Paní mi alespoň okopírovala jakýsi „manuál“, kde byl způsob prémie vysvětlen podobně tajemně jako na webu:

Prémiová procentní sazba (neměnná po celou dobu spoření) je dána počtem celých roků od založení VKD (vkladní knížka dětská – pozn. aut.) do dosažení 18 let věku nezletilého majitele, např. při založení VKD mezi 5 a 6. rokem věku dítěte činí prémiová procentní sazba 12 %. Roční přírůstek prémie (tj. prémie za 1 rok) je vypočten jako počet % daných prémiovou procentní sazbou z částky úroku za příslušný rok před zdaněním Prémie se během spoření kumuluje.

Dostal jsem kartičku s telefonním číslem infolinky s poukazem, že tam by mi mohli poradit. Jenže operátorka předčítala ze stejného manuálu a konkrétní výši prémie spočítat neuměla. Podle informací od diskutujících pod článkem (Pavel 9:58 a Host 10:38) a podle informace, že v případě založení mezi 5. a 6. rokem je prémie 12 % usuzuji, že za každý celý rok spoření je přiznáno 1 %. Při sazbě 2,2 % p. a. by výše prémie vypadala takto:

Úroková prémie dětských vkladních knížek Poštovní spořitelny
Rok spoření Celková úroková sazba včetně prémie
1 2,2
2 2,222
3 2,244
4 2,266
5 2,288
6 2,31
7 2,332
8 2,354
9 2,376
10 2,398
11 2,42
12 2,442
13 2,464
14 2,486
15 2,508
16 2,53
17 2,552

Zdroj: Výpočty autora z podkladů Poštovní spořitelny


V prvním roce se prémie připisovat nebude, protože se počítají jen celé roky spoření (těžko může někdo založit vkladní knížku v den, kdy se dítě narodilo. K jejímu založení je nutné předložit rodný list). Prémie se navíc připisuje na konci kalendářního roku (dítě by se tedy muselo narodit 1. ledna). Z podobného důvodu se pravděpodobně nebude připisovat ani v den dosažení plnoletosti.

Waldviertler Sparkasse von 1842

Poslední z bank, která nabízí vkladní knížky je rakouská banka Waldviertler Sparkasse von 1842 (WSPK), působící na jižní Moravě a v jižních Čechách. Banka se sice stáhla z Prahy, ale co se ale produktů týče, tak s přehledem kraluje nad Českou spořitelnou i Poštovní spořitelnou.

Vkladní knížka bez výpovědní lhůty má úrokovou sazbu 0,5 % p. a., úrokové sazby ostatních vkladních knížek jsou v tabulce.

Vyhlašované sazby na vkladních knížkách s výpovědní lhůtou
1 měsíc* 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 24 měsíců 36 měsíců
1,00 %  1,20 %  1,40 %  1,80 %  2,20 % 2,40 %

Zdroj: Waldviertler Sparkasse von 1842, Pozn.: *) Od 4. srpna 2008 se vkladní knížka s výpovědní lhůtou 1 měsíc již neprodává


Kromě běžných vkladních knížek (s výpovědní a bez výpovědní lhůty) nalezneme u WSPK i různé speciální a to knížky dětské (nazývané KNAX, aktuální úroková míra 1 % p. a.), novorozenecké a kapitálovou.

Novorozeneckou vkladní knížku je možné založit pouze dítěti do 1 roku života a zakládá se na 6 let. Má pásmové úročení, 3,42 % z částky do 100 000 Kč, a 1 % ze zbývající částky. Kapitálová vkladní knížka se uzavírá na 5 let a úroková sazba postupně roste. První rok je 2 % p. a., druhý rok 2,2 % p. a., třetí rok 2,5 % p. a., čtvrtý rok 3,4 % a pátý rok rovné 4 % p. a. Přívklady jsou možné pouze během 30 dnů od založení, minimální zůstatek je 10 000 Kč. Po 5 letech je knížka automaticky převedena na vkladní knížku bez výpovědní lhůty. Podobné téma: Na běžný účet úspory nepatří

Na druhou stranu má WSPK poměrně značné poplatky za předčasný výběr. U vkladní knížky kapitálové činí 2,4 % z vybírané částky, u novorozenecké 2 % ovšem z celkové částky, min. 500 Kč, max. 2000 Kč. Novorozenecká vkladní knížka tímto zaniká. Za zrušení vkladní knížky se platí 100 Kč a umořovací řízení stojí 1,00 % ze zůstatku na vkladní knížce, min. 200,00 Kč max. 600,00 Kč.

Některé banky mohou mít ještě aktivní vkladní knížky u klientů, kteří si je založili dříve, ale nové již nezakládají. To je případ například GE Money Bank nebo Volksbank.

Družstevní záložny

Moravský peněžní ústav

Tato záložna aktuálně nabízí vkladní knížky pouze ve 2 výpovědních lhůtách (18 a 24 měsíců). Úrokové sazby jsou ovšem velmi zajímavé, pohybují se od 4,3 do 5,3 % p. a.

Úrokové sazby vkladních knížek MPÚ
Výpovědní lhůta Výše vkladu (v tisících Kč)
100 – 400 400 – 800 800 – 1200 1200 – 3000
18 měsíců 4,3 % 4,7 % 4,8 % 5,0 %
24 měsíců 4,5 % 4,8 % 5,0 % 5,3 %

Zdroj: Moravský peněžní ústav (MPÚ)


Pokud jste si zřídili vkladní knížku s jinou výpovědní lhůtou dříve, bude vám ponechána, příslušné úrokové sazby jsou uvedeny v ceníku.

Minimální částka prvního vkladu je 100 000 Kč, minimální zůstatek 10 000 Kč. Založení vkladní knížky stojí 50 Kč (v sazebníku uvedeno jako poplatek za vydání první knížky). V případě výpovědi máte pouze 7denní lhůtu, než se vklad opět zablokuje. Moravský peněžní ústav má s přehledem největší pokuty za nedodržení výpovědní lhůty a to celých 5 % z vybírané částky. Členský vklad při vstupu do záložny je 400 Kč plus 100 Kč je zápisné. Podobné téma: Nejlepší spořicí účty na trhu jsou podle úroků, ne podle reklamy

1.TZ, družstevní záložna

U této záložny nezávisí úroková sazba na aktuálním zůstatku na vkladní knížce.

Úroková sazba dle výpovědní lhůty
1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky
2,15 % 1,95 % 2,55 % 3,25 % 3,90 %

Zdroj: 1. TZ družstevní záložna


Založení i vedení vkladní knížky je jako obvykle zdarma, stejně jako hotovostní vklady a výběry. Zajímavostí je zpoplatnění bezhotovostního vkladu a to částkou 3 Kč (z účtu u záložny) a 4 Kč (z jiného účtu), zvláštností je i poplatek 5 Kč za zrušení výpovědi. Zrušení vkladní knížky je za 50 Kč, při převodu vkladu na jiný produkt s delší výpovědní lhůtou se nevybírá. Členský vklad při vstupu do družstva je 100 Kč.

dan_z_prijmu

Vkladní knížky ještě stále žijí a přestože bude počet jejich majitelů postupně ubývat, ještě tu s námi nějaký čas pobudou. Nulové (většinou) náklady, možnost obejít se bez moderních technologií a jednoduchá kontrola zůstatku i nedávné historie na „účtu“ je to, co jejich cílovou skupinu láká, a to i přes to, že jsou zpravidla méně úročeny než odpovídající bankovní účty a vklady.

Článek byl aktualizován 8. října 2009 ve 14:20 hodin.

Anketa

Používáte pro spoření vkladní knížky?

Autor článku

Neúnavný přispěvatel do diskuzních fór na českém internetu je zároveň moderátorem diskusí na serverech Měšec.cz a FinExpert.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).