Hlavní navigace

Víte, jak je zadlužena vaše obec?

25. 10. 2006
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Případy předlužených obcí jsou veřejnosti z uplynulých let dobře známy. Ne každý občan ovšem ví, jak na tom právě jeho obec s dluhy je. Existují přitom ukazatele, které zadluženost regionů měří. Jak se tyto ukazatele sestavují a jak si v tomto hodnocení české obce stojí?

V minulém týdnu představila společnost CCB – Czech Credit Bureau analýzu, která byla věnována zadluženosti měst a obcí v České republice. V rámci analýzy byla rovněž hodnocena stabilita obcí pomocí vlastního sedmistupňového ratingu.

Z minulosti jsou veřejnosti známy případy obcí, které nezvládly svou dluhovou službu a pod tíhou svých závazků musely rozprodat veškerý obecní majetek. V takovém případě jde samozřejmě o chybná rozhodnutí nejen obce, ale rovněž i věřitelského subjektu, který špatně vyhodnotil její ekonomický stav.

Těmto situacím lze předcházet dlouhodobým monitoringem ekonomického stavu obcí, který je prováděn jak na úrovní veřejné správy, tak subjekty specializovanými na aplikaci sofistikovaných rozhodovacích nástrojů.

CCB jeden z nástrojů monitoringu obcí poskytuje. Je jím rating kvantifikující věřitelské riziko té které obce. Tento ukazatel nabývá sedmi různých hodnot – A, B+, B, B-, C+, C a C-. Za bezproblémovou se považuje hodnota ratingu do stupně C+ včetně, který představuje střední riziko. C a C- jsou hodnoty nejvyššího stupně věřitelského rizika.

Například v roce 2005 převažovaly v ČR obce, které měly rating stupně B-. Nejrizikovějších obcí, tedy těch, které měly stupeň rizika C a C-, bylo celkem 7,89 %. Patrné je to v následujícím grafu.

Obce - graf

V absolutním vyjádření se jednalo o 492 obcí, což není zrovna málo.

Ratingy obcí
Rating A B+ B B- C+ C C-
Počet 316 359 1873 2753 438 409 83
Podíl 5,07% 5,76% 30,06% 44,18% 7,03% 6,56% 1,33%

Zdroj: CCB

Pozitivní na celé věci je, že z dlouhodobého hlediska dochází k určitému zlepšení. Analýza společnosti CCB konstatuje, že

  • snížené příjmy obce v roce 2005 kompenzovaly ještě razantnějším snížením výdajů, a to především na úkor kapitálových výdajů,
  • objem dluhů v bilanci obcí rok od roku roste, a to i v přepočtu na jednoho obyvatele. Celková úvěrová kapacita této sféry přesto není zdaleka vyčerpána. Nicméně tato skutečnost neplatí pro všechny jednotlivé obce,
  • celková ekonomická situace obcí, zjištěná na základě komplexního hodnocení (iRating) obsahujícího 27 finančních a nefinančních ukazatelů, zůstala stabilní.

Zdánlivý rozpor mezi zlepšujícím se hodnocením rizikovosti obcí a na druhé straně rostoucím zadlužením je dán tím, že ratingové ukazatele zahrnují i některá další kritéria kromě objemu zadlužení. Jde například o

  • velikost podnikové sféry v obci,
  • infrastrukturu obce,
  • produktivní populaci v obci
  • počet podnikatelů v obci
  • velikost obce apod.

Několik příkladů ratingových ukazatelů přiřazených k daným obcím je uvedeno v následující tabulce:

Příklad ratingového hodnocení obcí za rok 2005
Obec Rating
Kralice na Hané A
Pozořice A
Popovice A
Holasovice A
Vinařice A
Rokytnice n. J. B
Harrachov B
Štěpánov B-
Smržovka C+
Jindřichovice C

Zdroj: CCB

Zajímavý je rovněž pohled na regiony z hlediska objemu jejich zadlužení. 6225 českých obcí celkově dluží téměř 107 miliard korun. Největším dlužníkem zůstává tradičně Praha, následovaná Středočeským krajem. Vzájemné rozdíly mezi regiony jsou ovšem obrovské. Zatímco například Praha dluží téměř 48 miliard korun, Karlovarský kraj dluží 1,26 miliardy ko­run.

skoleni_29_6

I z tohoto důvodu je nutné přepočítávat hodnoty celkových cizích zdrojů na jednoho obyvatele. Tím se lépe vystihne zadluženost jednotlivých regionů. Zatímco tak koncem loňského roku připadal na jednoho Pražana dluh ve výši 40 928 korun, na občana Žďáru, Vladic či Chyňavy nepřipadala ani jedna jediná koruna.

Dluhy na 1 obyvatele v Kč za rok 2005
Obec Zadlužení na 1 obyvatele
Celá ČR 10 484
Praha 40 928
Krumvíř 1 181
Vladice 0
Bublava 258 290
Rokytnice n. J. 0
Harrachov 4 260

Zdroj: CCB

Anketa

Máte přehled o hospodaření vaší obce?

14 %
86 %
Odpovědělo 183 čtenářů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).