Hlavní navigace

Vykonáváte v roce 2014 vedlejší činnost? Těšte se na větší výhody

5. 3. 2014
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Svou obživu můžete snadno vykonávat jako vedlejší činnost. Stačí mít zaměstnání nebo být třeba studentem. Má to své výhody.

Jako Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) máte možnost svou činnost vykonávat jako vedlejší. Má to několik výhod a specifik, zároveň je však pro zařazení do vedlejší činnosti splnit alespoň jedno ze stanovených kritérií.

  • Vykonáváte zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění zaměstnanců. Tuto podmínku splníte standardním pracovním poměrem, ale i dohodou o pracovní činnosti nebo dohodou o provedení práce. V tomto případě však musí být měsíční odměna vyšší než 10 000 Kč. Čtěte více: Máte zaměstnání a podnikáte. Jak vyplnit daňové přiznání?
  • Máte přiznaný starobní důchod. V případě předčasného důchodu je výdělečná činnost považována za hlavní.
  • Máte nárok na invalidní důchod.
  • Máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud jsou tyto dávky vypláceny z nemocenského pojištění zaměstnanců.
  • Osobně pečujete o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II nebo stupni III nebo stupni IV, pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti, není-li osobou blízkou.
  • Vykonáváte vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání.
  • Jste nezaopatřeným dítětem podle ustanovení § 20 odst. 3 písm. a) zákona o důchodovém pojištění.

Co hlásit a co nehlásit

Pokud splňujete alespoň jedno z výše vypsaných kritérií, je vaše činnost považována za vedlejší. Z toho vyplývá, že kromě skutečnosti, že vykonáváte zaměstnání, se pro vedlejší činnost kvalifikujete například tím, že pobíráte důchod nebo jste ještě studentem. 

Novinkou pro činnost vykonávanou v roce 2014 je to, že za vedlejší může být považována i za ten měsíc, po jehož část některou z podmínek splníte. V případě, že jste se jako OSVČ stali 27. ledna zaměstnancem, bude vaše samostatně výdělečná činnost považována za vedlejší už od 1. ledna. Pro činnost v roce 2013, za kterou nyní budete podávat daňové přiznání a přehledy sociální správě a zdravotní pojišťovně, to však neplatí.

Česká správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny nechávají na OSVČ, zda oznámí důvod výkonu vedlejší činnosti. Jinak je její samostatná výdělečná činnost považována za hlavní. Ne vždy je nutné důvod výkonu SVČ dokládat. Pokud například vykonáváte zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění, zjistí si to ČSSZ a zdravotní pojišťovna sama. Stejně tak pobíráte-li invalidní či starobní důchod. Pokud jste naopak studentem nebo o někoho pečujete, musíte ČSSZ a zdravotní pojišťovně předložit příslušné potvrzení.

Důvod výkonu vedlejší SVČ Povinnost dokládat Poznámka
Výkon zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění podle zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. NE  
Výkon služebního poměru zakládající účast na nemocenském pojištění podle zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších přepisů, příslušníků Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Celní správy ČR, Vězeňské služby ČR, Bezpečnostní informační služby a Úř ANO Dokládá se potvrzením zaměstnavatele.
Zařazení do práce při výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence. ANO Dokládá se potvrzením příslušné věznice nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence.
Výkon zaměstnání malého rozsahu. ANO Dokládá se potvrzením zaměstnavatele, ve kterých kalendářních měsících byla OSVČ účastna nemocenského pojištění ze zaměstnání malého rozsahu, tzn., ve kterých měsících dosáhla rozhodného příjmu.
V roce 2012 i v roce 2013 činí rozhodný příjem 2 500 Kč.
Výkon zaměstnání na základě dohody o provedení práce ANO Dokládá se potvrzením zaměstnavatele, ve kterých kalendářních měsících byla OSVČ účastna nemocenského pojištění.
Zaměstnanci činní na základě DPP jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění jen v těch kalendářních měsících, do kterých jim je zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč.
Pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů ANO Dokládá se potvrzením zahraničního zaměstnavatele (nebo zahraničního nositele pojištění). Zaměstnáním se pro účely výkonu vedlejší činnosti rozumí činnost zakládající účast na sociálním zabezpečení podle právních předpisů státu, s nímž má ČR uzavřenu mezi
Nárok na výplatu invalidního důchodu. NE, je-li orgánem sociálního zabezpečení ČSSZ Dokládání nároku na výplatu/přiznání důchodu se vyžaduje pouze v tom případě, že orgánem sociálního zabezpečení je Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti nebo Ministerstvo obrany.
Přiznání starobního důchodu.  ANO, je-li orgánem sociálního zabezpečení Ministerstvo vnitra, spravedlnosti nebo obrany nebo zahraniční nositel pojištění. A také u poživatele starobního nebo invalidního důchodu přiznaného podle cizích právních předpisů, jestliže jsou tyto důchody přiznány, resp. vypláceny, podle právních předpisů státu, s nímž má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení 
Nárok na rodičovský příspěvek. NE  
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců. NE, je-li orgánem nemocenského pojištění ČSSZ Dokládání nároku na výplatu dávky se vyžaduje pouze v tom případě, že orgánem nemocenského pojištění je Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti nebo Ministerstvo obrany, nebo jsou přiznány, resp. vypláceny, podle právních předpisů státu
ANO, je-li orgánem nemocenského pojištění Ministerstvo vnitra, spravedlnosti nebo obrany nebo zahraniční nositel pojištění.
Osobní péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II nebo III nebo IV, pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s OSVČ v domácnosti ANO Dokládá se rozhodnutím o stupni závislosti nebo potvrzením plátce příspěvku na péči, které musí obsahovat stupeň závislosti osoby závislé na péči, čestným prohlášením o vztahu k osobě závislé na péči a zároveň prohlášením, že nepečuje jiná osoba
Výkon vojenské služby v ozbrojených silách ČR, pokud nejde o vojáky z povolání. ANO Dokládá se potvrzením příslušné vojenské správy.
Nezaopatřené dítě – studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol. ANO Studium se dokládá potvrzením školy.

Zdroj: ČSSZ

Pokud jste důvod uvedli, případně doložili, jste povinni oznámit zánik této zákonem uznatelné skutečnosti, a to nejpozději při podání přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti za kalendářní rok, ve kterém k zániku došlo. 

Kdy nemusíte platit sociální pojištění

Výhodou vedlejší SVČ je možnost vyhnout se účasti na důchodovém pojištění, a to za předpokladu, že máte relativně nízký zisk. V roce 2014 to platí pro zisk (rozdíl mezi příjmy a výdaji) do 62 261 Kč. Do takového zisku se při použití paušálních výdajů (například v běžné 60% výši) dostane řada OSVČ. V takovém případě není nutné platit sociální pojištění ani zálohy na další rok. Pokud v tomto roce bude zisk vyšší, účast na důchodovém pojištění se obnoví a účastník pojištění zaplatí v celé výši po podání přehledů.

Důchodové pojištění však můžete mít i tehdy, máte-li zmíněný „nízký zisk“. Jednoduše se k němu přihlásíte. To je výhodné, je-li vaše SVČ, byť vedlejší, jediným zdrojem vašich příjmů, případně, když chcete získat vyšší důchod či mateřskou. Čtěte více: Je třeba platit sociální a zdravotní pojištění z autorských honorářů?

skoleni_7_4

Nemocenské pojištění už i pro vedlejší činnost

S rokem 2014 zasáhla do vedlejší činnosti další změna: nově je možné účastnit se nemocenského pojištění. Pokud jste se chtěli účastnit nemocenského pojištění ještě loni, museli jste mít hlavní SVČ se sociálním pojištěním. Nemocenské pojištění si však na vedlejší SVČ můžete platit pouze v minimální výši 115 Kč měsíčně (případný přeplatek bude po vyúčtování v Přehledu vrácen).

Platby nemocenského pojištění

Měsíčně se platí přímo pojistné, nikoliv zálohy. Je třeba mít na paměti, že se neplatí spolu se sociálním pojištěním, ale na zvláštní účet, který vám sdělí Správa sociálního zabezpečení. Platí se za celé kalendářní měsíce, s výjimkou těch, po které jste měli nárok na výplatu nemocenského či mateřského pojištění.

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění

První rok vedlejší SVČ není třeba hradit zálohy na sociálním pojištění. Pojištění zaplatíte podle toho, co vyjde v Přehledu. Zde vyjdou také vaše první zálohy, které budete každý měsíc platit. Nemohou však být nižší než zálohy určené pro vedlejší činnost. Tyto v případě sociálního pojištění činí 758 Kč, zálohy na zdravotní pojištění není třeba v případě vedlejší činnosti platit. Čtěte více: Zdravotní a sociální pojištění 2014: Příští zálohy vám udělají radost

Autor článku

Spotřebitelské finance i politicko-ekonomická témata jsou vodou na můj mlýn.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).