Hlavní navigace

Úvod do oblasti obchodování s měnami

29. 8. 2014
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Cílem článku je představit forex jako jednu z investičních alternativ a také poukázat na příležitosti a rizika, které se s touto investiční oblastí neodmyslitelně pojí.

Díky široké dostupnosti elektronických obchodních sítí je obchodování s měnami v současné době dostupnější než kdykoliv předtím. 

Směna cizích měn (v angličtině zkratka Forex = Foreign Exchange) je prováděna na devizovém trhu, který je, jak je velmi dobře známo, polem působnosti pro komerční a investiční banky, hedgové fondy a silné mezinárodní korporace. 

Na první pohled se může přítomnost těchto subjektů jevit jako jistý skličující faktor pro malého obchodníka. Na druhé straně však přítomnost těchto mocných subjektů a silný mezinárodní trh může pracovat ve prospěch individuálního obchodníka. Devizový trh nabízí obchodování 24 hodin denně, pět dní v týdnu a je největším a nejlikvidnějším trhem na světě.

Obchodní příležitosti

Počet obchodovaných měn slouží k zajištění extrémní úrovně denní volatility. Vždy zde budou existovat měny, které se rychle pohybují nahoru nebo dolů, nabízející příležitosti k realizování profitu při srovnatelném podstoupení rizika bystrým obchodníkům. Podobně jako na akciových trzích, forex nabízí spoustu nástrojů ke snížení rizika a umožňuje realizovat profit na stoupajících a klesajících trzích. Forex také umožňuje vysoce pákové obchodování s nízkými požadavky na marži ve srovnání s akciovými protějšky.

Forex využívá mnohé nástroje například v podobě forwardů, futures, opcí, spread betting, contract for difference (CFD) nebo spotového trhu, které se mohou jevit podobné těm používaným na akciových trzích. Vzhledem k tomu, že instrumenty na devizovém trhu často udržují minimální velikosti obchodů z hlediska základních měn (spotový trh například vyžaduje minimální velikost obchodu na úrovni 100 000 jednotek „base currency“), tak je používání marže naprosto nezbytné pro osoby obchodující tyto instrumenty.

Nákup a prodej měn

Pokud jde o specifika nákupu a prodeje na forexu, je velmi důležité si uvědomit, že měny jsou vždy oceněny v párech. Všechny obchody mají za následek současně nákup jedné měny a prodej té druhé. To vyžaduje trochu odlišný způsob přemýšlení, než který by bylo vhodné použít například na akciových trzích. Během obchodování na devizovém trhu bychom měli provádět obchod pouze v době, kdy můžeme očekávat, že měna, kterou nakupujeme, zvýší svou hodnotu vůči měně, kterou prodáváme.

Obchodníci s měnami se musí také seznámit se způsobem, jakým jsou měny kotované. První měna v páru je považována za „base currency“ a měna druhá je „counter“ nebo „quote currency“. Většinu času je americký dolar považován za „base currency“ a kotace jsou vyjádřeny například v podobě USD/JPY nebo USD/CAD. Kotace na forexu vždy zahrnují nákupní (Bid) a prodejní (Ask) cenu. Bid je cenou, za kterou je tvůrce trhu ochoten nakoupit „base currency“ v rámci výměny za „counter currency“. Ask je cenou, za kterou je tvůrce trhu ochoten prodat „base currency“ v rámci výměny za „counter currency“. Nepoměr mezi nákupní a prodejní cenou je nazván spreadem či v češtině rozpětím nebo rozdílem. V tomto ohledu platí, že prodejní cena je vyšší než ta nákupní z pohledu tvůrce trhu, takže výsledný spread tvoří profit pro daný subjekt.

V přímé kotaci pro obchodníky z České republiky například v podobě měnového páru CZK/USD je „counter currency“ zahraniční měnou a „base currency“ tou domácí. Pokud by se na stejnou kotaci podíval někdo ze Spojených států amerických, tak by to pro něj byla kotace nepřímá, protože je nejdříve zahraniční měna a až poté ta domácí. V rámci nepřímé kotace v podobě USD/CZK je tudíž situace přesně opačná v porovnání s prvním příkladem spojeným s přímou kotací.

Kotace eura vůči vybraným měnám k 26. červnu 2014

Náklad na vytvoření pozice je určen šíří spreadu. Většina hlavních měnových párů je oceněna na čtyři desetinná místa. Pokud by byl například měnový pár USD/JPY kotován v rámci nákupní ceny na úrovni 104,3919 a u ceny prodejní na úrovni 104,3923, tak to znamená, že je rozdílem spread o velikosti 4 pipů (pipes), které vyjadřují náklad na tuto obchodní pozici. Od samého počátku tedy musí obchodník vykompenzovat tento rozdíl na základě získaného profitu, což znamená příznivý pohyb kurzu v otevřené pozici pro dosažení minimálně takzvané „break even“ situace. Tato situace značí, že se náklady rovnají výnosům. Obchodník tudíž není ve ztrátě a zároveň ani nedosáhl zisku. Je prostě a jednoduše na nule.

Marže a pákový efekt při obchodování s měnami

Obchodování s měnami vyžaduje také mírně odlišné přemýšlení obchodníků ve vztahu k marži. Marže na devizovém trhu není spodní platbou za budoucí nákup akcií, ale naopak se jedná o jistou formu zástavy, která by byla použita v případě, že by obchodník dosáhl ztráty při budoucím obchodování s měnami. Typický systém na obchodování s měnami umožní velmi vysokou úroveň páky ve svých maržových požadavcích. Systém bude automaticky počítat finanční prostředky potřebné pro aktuální pozici a bude kontrolovat dostupnost marže před provedením jakéhokoliv obchodu.

Pákový efekt při obchodování jednoduše odkazuje na schopnost zvýšit velikost našeho obchodu nebo investice díky získání „úvěru“ od brokera. Při obchodování s použitím pákového efektu si půjčujeme efektivně od brokera, zatímco naše prostředky na účtu slouží jako zajišťující kolaterál. Tento kolaterál může být nazván již zmíněnou marží.

Výše pákového efektu je vytvořena na základě požadavku na marži ze strany brokera. Požadavek na marži je obvykle uveden v procentech a výše páky je zobrazena jako poměr. Pokud by měl například broker požadavek na marži v minimální výši 2 %, tak to znamená pro obchodníka, že musí mít minimálně 2 % celkové hodnoty zamýšleného obchodu dostupných na účtu před otevřením pozice. Požadavek na marži v minimální výši 2 % je ekvivalentní k páce v poměru 50:1. V praxi to znamená, že pomocí páky v poměru 50:1 a s 1000 americkými dolary na našem účtu nám bude umožněno realizovat obchod až do výše 50 000 amerických dolarů do daného investičního instrumentu. Pokud dojde při páce v poměru 50:1 k ztrátě 2 % z obchodovaného instrumentu, výsledkem bude kompletně vyhlazený účet. V případě, že by došlo k 2% zisku z obchodovaného instrumentu, tak se nám účet zdvojnásobí.

Nyní si vše ukážeme ještě na konkrétním příkladu z devizového trhu. Předpokládejme použití páky v poměru 100:1. V tomto případě pro zobchodování standardního lotu ve výši 100 000 amerických dolarů budeme potřebovat marži ve výši 1000 amerických dolarů na našem účtu. Pokud bychom následně koupili jeden standardní lot měnového páru USD/CAD na úrovni 1,0310 a cena by se zvýšila o 1 % (103 pipů) na 1,0413, tak bychom mohli vidět 100% navýšení na našem účtu. Při poklesu o 1 % bychom však realizovali 100% ztrátu na účtu.

Existují však také takzvané mikro loty, které umožní obchodníkům použít nižší pákový efekt například v poměru 5:1 s menšími účty. Mikro lot je ekvivalent pro kontrakt 1000 jednotek „base currency“. Mikro loty představují flexibilitu a vytváří dobrou příležitost pro obchodování s nižší pákou pro začínající obchodníky nebo obchodníky s menšími zůstatky na účtech.

Forex spíše pro pokročilé

Jak můžeme vidět, obchodování na forexu vyžaduje trochu odlišný způsob myšlení, než který je požadován například na akciových trzích. Nicméně pro extrémní likviditu, množství příležitostí pro velké zisky realizované v důsledku silných trendů a vysoké úrovně dostupné páky je devizový trh vhodný především pro pokročilé obchodníky. S potenciálem pro dosažení velkých zisků přichází také významnější podstupované riziko a obchodníci by měli rychle navázat bližší „přátelství“ s metodami řízení rizik.

školení účto Kučerová

Údaje zveřejněné největšími devizovými brokery jako součást legislativní reformy „Dodd-Frank Act“ ve Spojených státech amerických ukázaly, že hodně retailových obchodníků přišlo o peníze vložené do obchodování s měnami. Nejčastější příčinou bylo špatné použití pákového efektu. Samotný pákový efekt však má své klíčové výhody, které poskytují obchodníkům větší flexibilitu a kapitálovou efektivnost. Absence poplatků, přítomnost úzkých spreadů a dostupný pákový efekt jsou jistě přínosem pro aktivní forexové obchodníky v rámci vytváření příležitostí, které nejsou dostupné na ostatních trzích. Nicméně jako u všech ostatních investičních instrumentů i zde platí, že by nejdříve měla být zvážena všechna pozitiva a negativa plynoucí z rozbouřeného investičního „moře“ plného nenasytných žraloků.

Inspirace pro překlad originálního článku od Jasona Van Bergena nalezena na www.investopedia.com/arti­cles/trading/03/091703.asp

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).