Hlavní navigace

Úvěry 2016: nový zákon sníží sankce, poplatky a omezí zástavní právo

21. 9. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Nižší nebo žádný poplatek za předčasné splacení, lhůta na rozmyšlenou, omezení sankcí i výkonu zástavního práva. To a více navrhuje ministerstvo pro všechny spotřebitelské úvěry a hypotéky.

Ministerstvo financí plánuje výrazně posílit postavení dlužníka ve vztahu k věřiteli a zároveň sjednotit podmínky pro získání oprávnění úvěry poskytovat.

Předkládá vládě zákon o úvěru pro spotřebitele, který by měl ovlivňovat pravidla všech typů spotřebitelských úvěrů od hotovostních půjček, přes kreditní karty, nákupy na splátky až po úvěry na bydlení nebo mikropůjčky, na které se zákon o spotřebitelských úvěrech dosud nevztahoval.

Minimálně u úvěrů na bydlení tímto krokem ministerstvo zahrne do českého práva evropskou směrnici, kvůli které budou dlužníci za předčasné splacení hradit jen regulovaný, případně žádný poplatek. O důsledcích směrnice, kterou je nutné implementovat do 21. března 2016, jsme vás informovali v článku Jednou ročně splatíte část hypotéky bez poplatku.

Dnes si nastíníme nejdůležitější novinky návrhu ministerstva financí. Celé jeho znění včetně důvodové zprávy najdete na webu ministerstva financí. Výsledný zákon se může kvůli případným pozměňovacím návrhům lišit.

Nižší nebo žádný poplatek za předčasné splacení

Jak už jsme uvedli, ministerstvo financí plánuje prostřednictvím nového zákona zavést plošně regulaci poplatků za předčasné splacení u úvěrů pro spotřebitele. Ti by tak mohli kdykoli splatit svůj dluh předčasně a věřiteli by za to uhradili poplatek pouze ve výši účelně vynaložených nákladů (které se mohou vyšplhat maximálně do výše úroku, který byste zaplatili při splácení do konce původně sjednané splatnosti).

U úvěrů, které budou alespoň zčásti kryté zastavenou nemovitostí (v tom případě je zákon nazývá všechny jako spotřebitelské úvěry na bydlení), pak navíc platí, že v případě těžké životní situace, jakou je například úmrtí, dlouhodobá nemoc či invalidita dlužníka nebo jeho manžela či partnera (pokud tato okolnost povede k výraznému snížení schopnosti splácet), bude předčasné splacení takového úvěru zcela bez poplatku. (Toto pravidlo bude platit jen pro nově sjednané úvěry na bydlení. Na již sjednané úvěry na bydlení se bude zákon vztahovat až v dalším období fixace úrokové sazby. Na úvěry s plovoucí sazbou se zákon bude vztahovat od data účinnosti.)

Poté, co věřiteli oznámíte předčasné splacení, ten vám bude povinen vystavit:

  • vyčíslení celkové dlužné částky rozdělené na jistinu, úrok a náklady spojené s předčasným splacením,
  • údaje o výši náhrady nákladů na předčasné splacení a všechna data, která vstupují do výpočtu této náhrady,
  • informace o dalších důsledcích předčasného splacení včetně vyjmenování situací, ve kterých věřitel nesmí požadovat náhradu nákladů na předčasné splacení.

Zákon také obsahuje ustanovení, že spotřebitel nemusí platit poplatek za předčasné splacení u úvěru na bydlení ani ve lhůtě tří měsíců od oznámení nové úrokové sazby věřitelem a pak také splatí-li maximálně 20 % jistiny měsíc před výročím smlouvy i mimo fixaci.

U ostatních spotřebitelských úvěrů by mělo zůstat v platnosti, že za předčasnou splátku nesmí věřitel účtovat více než 1 % z její hodnoty, pokud do konce splatnosti zbývá doba delší než rok, a 0,5 % jistiny, pokud do splatnosti nezbývá ani celý rok.

Sankce jen do zákonného limitu

Další novinkou je zavedení maximálních limitů, do kterých je možné účtovat dlužníkům sankce v případě potíží se splácením.

Penále a smluvní pokuty může věřitel podle návrhu zákona účtovat maximálně do 70 % celkové dlužné částky, přičemž celková sankce nesmí přesáhnout částku 200 tis. Kč.

V případě prodlení se splácením vám bude moci věřitel podle návrhu naúčtovat:

  • smluvní pokutu,
  • úroky z prodlení (maximálně ve výši, kterou povoluje zákon – nyní tedy 8 % + reposazba stanovená centrální bankou) a
  • náhradu účelně vynaložených nákladů, které vznikly v souvislosti s prodlením dlužníka.

Zároveň má platit, že smluvní pokuta nesmí přesáhnout 0,1 % z dlužné částky za den. Sociální demokraté podle svého vyjádření plánují bojovat za další snížení této horní hranice.

Dražba nemovitosti až po půlroce

Další podstatná novinka omezuje výkon zástavního práva u úvěrů na bydlení. Pokud budete mít potíže se splácením a věřitel bude chtít prodejem nemovitosti uspokojit svou pohledávku, musí vám tento záměr nejprve písemně oznámit a pak počkat 6 měsíců. Během této doby se vy jako majitelé můžete pokusit nemovitost prodat sami a utržit tak za ni více než věřitel v dražbě. Ten vám nesmí v prodeji bránit. Peníze pak ale pochopitelně musíte použít na úhradu dluhu.

Před zesplatněním budete mít měsíc na úhradu splátky

V případě, že by věřitel přistoupil kvůli prodlení k zesplatnění úvěru, bude se tato splatnost týkat pouze nesplacené jistiny úvěru, a nikoli jeho budoucích nákladů. Než bude moci věřitel úvěr zesplatnit, musí vás vyzvat k úhradě dlužné splátky a dát vám alespoň měsíc na její zaplacení.

Povinnost poskytovatele úvěru prověřit schopnost splácet

Kromě dalšího návrh posiluje odpovědnost věřitele za to, komu úvěr poskytne. Peníze by se měly půjčovat jen spotřebitelům, kteří budou schopní je ze svých příjmů řádně splácet. Už nyní platí, že věřitel musí schopnost splácet posuzovat s odbornou péčí. V případě, že tak neučiní před poskytnutím úvěru, návrh zákona do budoucna počítá s tím, že smlouva o úvěru pozbude platnosti a dlužník nebude muset platit žádné úroky. Ty již zaplacené by měl dokonce získat zpět. Jistinu vrátit samozřejmě musí, ale nikoli najednou, ale dle jeho možností. Dlužník si tak bude moci s věřitelem dohodnout splátkový kalendář vracení jistiny. Pokud by k dohodě nedošlo, určí režim splácení soud.

Nová sazba k hypotéce minimálně tři měsíce dopředu

Ministerstvo také navrhuje, aby poskytovatel úvěru na bydlení musel v případě úvěru s pevnou sazbou (fixace min. na jeden rok, po níž následuje další fixace sazby, opět minimálně na jeden rok) oznamovat novou výši úroku nejpozději tři měsíce před koncem fixačního období.

Dva týdny na rozmyšlenou

U úvěrů na bydlení se také počítá s tím, že věřitel poté, co předloží nabídku smluvních podmínek zájemci, ji nesmí po další dva týdny měnit, zrušit ani odvolat. Výjimkou je situace, kdy by během těchto 14 dnů vyšly najevo informace týkající se úvěruschopnosti spotřebitele, na jejichž základě je poskytovatel povinen úvěr za daných podmínek neposkytnout.

Vyšší nároky na nebankovní věřitele

Nyní platí, že trh poskytování úvěrů nebankovními subjekty je prakticky neregulovaný, stačí si zřídit živnostenský list. Návrh počítá s větší regulací vstupu do odvětví u zprostředkovatelů a nebankovních poskytovatelů a také s růstem nároků na odbornost, která by měla být stejná pro bankovní i nebankovní subjekty.

Vstupenkou na trh by pro nebankovní poskytovatele půjček měl být také počáteční kapitál minimálně ve výši 20 mil. Kč.

Dohled a licencování by přitom měly přejít pod Českou národní banku, která bude kontrolovat činnost a vydávat a případně i odebírat povolení k činnosti. A to i přes to, že se zástupci centrální banky od počátku staví proti tomuto nápadu.

Vláda by o návrhu mohla hlasovat v prosinci. Pak by vstoupil v účinnost během prvního pololetí příštího roku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).