Hlavní navigace

Úvěrovka PROFI CREDIT prohrává boj s rozhodčími doložkami

7. 9. 2015
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Smlouvy a rozhodčí doložky společnosti dlouho odolávaly soudním rozhodnutím. Nakonec ale došlo i na ně. Mnoho dalších dlužníků se tak může pokusit zastavit exekuce.

Nejvyšší soud označil rozhodčí doložky a exekuce společnosti PROFI CREDIT Czech, a.s. (IČ: 61860069) za protiprávní. Dříve vydaná rozhodnutí nejvyššího soudu dosud dopadala pouze na jiné úvěrové společnosti (např. Home Credit, ESSOX, Cetelem, SMART Capital, Komerční banku apod.). Okruh dlužníků, kteří mohou zastavit svou exekuci a ve výsledku platit mnohem méně, se tak výrazně rozšířil.

Neplatnost doložek v čase

Proč se dá rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR z minulého roku označit za přelomové a proč začíná být skutečně důležité až půl roku po jeho vydání?

Vrchní soud v Praze (s pozdějším posvěcením Nejvyššího soudu, který následně rozhodnutí publikoval ve své Sbírce soudních rozhodnutí) svým rozhodnutím v roce 2010 stanovil, že pokud rozhodčí doložka ve smlouvě přesně neurčuje, kdo bude případný spor rozhodovat, je neplatná. Ještě tři roky po tomto rozhodnutí se ale mělo za to, že pokud už vymáhání dluhu přešlo do exekuce, neplatnost rozhodčí doložky již nejde namítat a exekuci dle rozhodčího nálezu nejde napadnout.

To zvrátil Nejvyšší soud dalším výrokem v roce 2013, když rozhodl, že kvůli neplatné rozhodčí doložce musí být zastavena exekuce, protože se tím také stává neplatnou. Záležitosti jsme se věnovali v článku Řada exekucí je vedena neplatně. Jak zjistit, jestli to není i ta vaše?

Rozhodčí doložky se přestaly ve smlouvách se spotřebiteli používat během roku 2012 kvůli změně zákona. Některé subjekty se proto snaží používat přímo rozhodčí smlouvu jako samostatný dokument. I dnes se ale zahajují rozhodčí řízení, protože se řídí dříve sjednanými rozhodčími doložkami.

Stačí, když je neplatná polovina doložky

Společnost PROFI CREDIT ve svých smlouvách konstruovala rozhodčí doložky tak, že přesně určovaly, kdo bude spor rozhodovat. Dále ale ustanovení uvádělo, že pokud by to nebyla tato osoba, pak úvěrová společnost vybere jinou osobu. Protože ale rozhodčí spory vždycky skutečně vedly stanovené osoby, rozhodčí doložky byly vlastně napůl platné a napůl neplatné. Rozhodce byl ale vybírán podle platné části a soudy proto nepovažovaly doložky za neplatné.

Změnil to opět Nejvyšší soud, když na konci minulého roku rozhodl o tom, že je-li polovina rozhodčí doložky neplatná, je vlastně neplatná celá. Tím se počet exekucí, u kterých by mohli dlužníci namítat neplatnost, výrazně zvýšil. Judikát Nejvyššího soudu totiž nyní dopadá právě i na některé exekučně vymáhané dluhy společnosti PROFI CREDIT a Profidebt (nyní Intrum Justitia Czech, s.r.o.), která dříve spadala do stejné finanční skupiny jako PROFI CREDIT.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci rozhodčích doložek PROFI CREDITU je obrovským zvratem v boji proti soukromým rozhodcům a exekucím. Po více než půlroce můžeme říct, že exekuce PROFI CREDITU jsou zastavovány jako protiprávní a otevírá se tak šance pro mnoho desítek tisíc lidí zbavit se své exekuce. Ačkoliv soudy nižšího stupně zatím tuto judikaturu Nejvyššího soudu příliš neznají, Krajské soudy, jako soudy odvolací, ji ctí a exekuce zastavují, okomentoval rozhodnutí soudu advokát Petr Němec.

Proč iniciativa Exekutor má smůlu.cz výrazněji upozorňuje na rozhodnutí NS ČR až po půlroce? Stanovisko Nejvyššího soudu je pro nižší soudy závazné. Problém by ovšem mohl nastat v případě, kdy by jiné senáty Nejvyššího soudu rozhodovaly jinak, což se v praxi stát může. To je podle Petra Němce i důvod, proč iniciativa nepoukazovala na rozhodnutí hned na přelomu roku, kdy se objevilo (přímo vydáno bylo už v září). Ukázalo se ale, že je toto rozhodnutí přijímáno i dalšími senáty Nejvyššího soudu (viz například rozhodnutí 21 Cdo 4529/2014 nebo 33 Cdo 2504/2014) a tyto senáty na něj odkazují, vysvětlil Němec serveru Měšec.cz obrat v situaci.

Podle něj je toto rozhodnutí NS ČR klíčové a změnilo právní stav mnoha desítek tisíc exekucí. Plně jsme s tímto rozhodnutím uspěli třeba u Okresního soudu Jihlava či u Krajského soudu v Českých Budějovicích, ale i v dalších sporech. Od půlky roku už běžně pomáháme klientům i s těmito exekucemi. To jsme dříve nedělali, protože do té doby se nevědělo, zda to zastavení je jisté, dodal Němec.

Organizační struktura skupiny PROFIREAL.
Autor: PROFIREAL GROUP

Organizační struktura skupiny PROFIREAL.

PROFI CREDIT se brání: jde o staré smlouvy

Společnosti PROFI CREDIT se vývoj situace pochopitelně nezamlouvá. Zástupce z PR dokonce kontaktoval redakci serveru Měšec.cz s argumenty, že rozhodnutí Nejvyššího soudu (dále jen NS) už je z roku 2014 (vysvětlení, proč je stále tak důležité, najdete výše), což ale na jeho dopadech nic nemění.

Úvěrová společnost také zdůrazňuje, že se jedná o starší smlouvy, což je logické, když už jsou vymáhány exekučně. Ačkoli nové smlouvy už může mít společnost PROFI CREDIT skutečně v souladu s rozhodnutím Nejvyššího soudu (což by ostatně potvrzovalo i to, že ho respektuje i samotná úvěrová společnost), na faktu, že ty staré rozhodnutí NS odporují, to stejně nic nemění.

Dále PROFI CREDIT argumentuje tím, v samotném dokumentu NS pouze zrušil rozhodnutí Krajského soudu a vrátil mu je. Tento argument je ale opět irelevantní. Podle Němce se totiž jedná o běžnou procesní záležitost a meritem věci je uvnitř obsažený právní názor, který tvoří judikaturu: U Nejvyššího soudu je to naprosto běžná praxe, že nemění soudní rozhodnutí, ale poukáže na nesprávnost rozhodnutí nižších soudů a věc vrátí tak, aby nižší soudy vydaly nové rozhodnutí, které je v souladu s rozhodnutím NS. Ostatně i přímo v tomto rozhodnutí je uvedeno, že nižší soudy jsou vázány rozhodnutím NS. Pokud by ho nižší soud nerespektoval, vystavuje se riziku opětovnému vrácení věci k projednání a navíc ještě kárnému řízení.

My tímto rozhodnutím NS u soudů argumentujeme a díky tomu spory vyhráváme. Dokonce jsme tak zvrátili několik sporů, kde jsme v prvním stupni prohráli a až v průběhu odvolání se k nám dostalo toto rozhodnutí, ilustruje advokát Petr Němec význam judikátu v praxi.

Vyjádření společnosti PROFI CREDIT:

Mediální prohlášení pana advokáta Němce mají jediný cíl, a tím je jeho komerční prospěch. Poté, co společně s dalšími kontroverzními podnikateli napálil statisíce důvěřivých občanů v podvodném projektu Poplatkyzpet.cz, se znovu pokouší získat plnou moc od lidí. Jedná se o obdobný obchodní model, který počítá se zisky plynoucími z nákladů na zastupování klientů. Důrazně apelujeme na spoluobčany, aby byli velmi obezřetní a neskončili jako ti, kteří v minulosti uvěřili slibům pana Mgr. Petra Němce a udělili plnou moc v projektu Poplatkyzpet.cz, uvedl mluvčí společnosti PROFI CREDIT Tomáš Plšek.

Protože vyjádření společnosti se zabývá pouze osobou pana Němce a k vlastním smlouvám bohužel neobsahuje ani zmínku, požádali jsme obratem společnost PROFI CREDIT o stanovisko, jaké zaujímá k rozhodnutí soudů a zda se dá odhadnout, kolika klientů společnosti PROFI CREDIT, od kterých jsou pohledávky vymáhány exekučně, by se rozhodnutí soudů mohla týkat. Dosud jsme bohužel neobdrželi žádnou reakci. Pokud se situace změní, okamžitě zde zveřejníme odpovědi i na naše dotazy.

Neplatností smlouvy padne i rozhodčí doložka

Uvedeným rozhodnutím ale změny v problematice exekucí a rozhodčích doložek loni neskončily. Na konci roku 2014 totiž Ústavní soud rozhodl o neplatnosti rozhodčí doložky z důvodu neplatnosti úvěrové smlouvy, ve které byla obsažena. A to i přesto, že samotná rozhodčí doložka platná byla. Pokud tedy úvěrová smlouva svým zněním například odporuje dobrým mravům nebo obsahuje úrok, který se blíží lichvě apod., vztahuje se podle rozhodnutí Ústavního soudu neplatnost i na samotnou rozhodčí doložku bez ohledu na to, zda ta je v pořádku, či nikoli. Tímto verdiktem může i Ústavní soud významně rozšířit řady dlužníků, kteří mohou dosáhnout zastavení exekuce.

Níže se můžete podívat například na rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem, který zastavil exekuci ne kvůli neplatné doložce, ale kvůli neplané smlouvě, která se příčí dobrým mravům. Společnost PROFI CREDIT zde poskytla úvěr s RPSN ve výši 126,637 % ročně (bez revolvingu) a 84,67 % ročně (3. strana).

Zastavení exekuce kvůli neplatnosti smlouvy navzdory platné rozhodčí doložce

Zastavení exekuce kvůli neplatnosti smlouvy navzdory platné rozhodčí doložce

Zastavení exekuce kvůli neplatnosti smlouvy navzdory platné rozhodčí doložce

Zastavení exekuce kvůli neplatnosti smlouvy navzdory platné rozhodčí doložce

Zastavení exekuce kvůli neplatnosti smlouvy navzdory platné rozhodčí doložce

Zastavení exekuce kvůli neplatnosti smlouvy navzdory platné rozhodčí doložce

Zastavení exekuce kvůli neplatnosti smlouvy navzdory platné rozhodčí doložce

Zastavení exekuce kvůli neplatnosti smlouvy navzdory platné rozhodčí doložce

Zastavení exekuce kvůli neplatnosti smlouvy navzdory platné rozhodčí doložce

Zastavení exekuce kvůli neplatnosti smlouvy navzdory platné rozhodčí doložce

Pokud to tedy řekneme pěkně polopatě, justice postupně v čase došla k tomu, že u neplatných nebo „poloplatných“ rozhodčích doložek je možné zastavit exekuci a v některých případech se toho dá dosáhnout i navzdory tomu, že je samotná doložka platná, ale zákonu odporuje přímo smlouva, ve které je obsažená.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).