Hlavní navigace

Ušetřete na daních

20. 11. 2002
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Zdají se vám daně, které odvádíte státu, dosti vysoké? Jak to udělat, aby byly nižší, a kde všude od státu lze získat příspěvek? Využitím státem poskytovaných výhod se dají získat slušné peníze. Stále nevěříte?

Je až neuvěřitelné, jakou sumu peněz ročně odvede každý z nás do státního rozpočtu. Počínaje každodenní platbou DPH v ceně výrobku či služby, přes odvod daně z přijmu ze mzdy, srážkovou daň z úroků vyplácených v bance a řadami dalších přímých či nepřímých daní, cel a poplatků konče. A tak se nelze divit, že každý z nás přemýšlí, jak to udělat, aby daně, které musí platit, byly co nejmenší. A na druhou stranu aby od státu získal co nejvíce peněz.

Podívejme se nejprve, kde všude se dá ušetřit na daních.

Spoření
Nejlépe pro své peníze uděláme, pokud budeme využívat státem podporované stavební spoření. Můžeme tím získat státní podporu až 4 500 Kč (vždy 25 % částky, kterou za rok na účet vložíme včetně připsaných úroků). Státní podpora je přiznána i v případě, že spoříte bez ohledu na konečný účel. Je možné mít pouze jednu smlouvu, na kterou lze podporu čerpat.

Další výhodou je, že se z úroků neplatí žádná daň.

Využijete-li služeb některého penzijního fondu, můžete se těšit na státní příspěvek dle výše měsíční úložky a u úložek vyšších než 6000 Kč ročně ještě na odpočet daně (až 12 000 Kč/rok).

Státní příspěvekplatný pro smlouvy uzavřené po 1. 1. 2000
Příspěvek účastníka
(měsíčně, v Kč)
Výše státního příspěvku
(měsíčně)
100 – 199 50 Kč + 40 % z částky nad 100 Kč
200 – 299 90 Kč + 30 % z částky nad 200 Kč
300 – 399 120 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč
400 – 499 140 Kč + 10 % z částky nad 400 Kč
500 a více 150 Kč

U penzijní připojištění je nutné počítat s 15 % daní, která je sražena z výnosu hospodaření daného fondu, připsaného účastníkovi.

Velmi výhodné je i investování do otevřených podílových fondů, kde se na rozdíl od bankovních vkladů neplatí daň, pokud jsou podílové listy drženy déle než 6 měsíců.

Ušetřit je možné i na pojistném životního pojištění, a to formou odpočtu nezdanitelných částek (až do výše 12 000 Kč/rok).

Bankovní vklady jsou díky minimálnímu zhodnocení, ale v tomto případě i 15 % zdanění srážkovou daní, velmi nevýhodné.

Využití daňových odpočtů
Druh Měsíční odpočet Roční odpočet Podmínky přiznání
základní nezdan. částka 3 170 Kč 38 040 Kč nárok má ten, kdo podepsal prohlášení, nesmí být poživatelem starobního důchodu, pouze u jednoho zaměstnavatele
na dítě v domácnosti 1 960 Kč 23 520 Kč nutné potvrzení druhého z manželů, že neuplatňuje nárok, potvrzení školy – pro zletilé děti, případě že má dítě průkaz ZTP/P, je odpočet 3 920 Kč/47 040 Kč
na manželku, manžela 21 720 Kč musí žít ve společné domácnosti, neplatí pro druha a družku, vlastní příjem manželky, manželka nesmí přesáhnout ročně částku 38 040 Kč
na manželku, manžela – držitele ZTP 43 440 Kč v případě, že výše uvedený manžel/manželka je držitelem ZTP/P
částečná invalidita 595 Kč 7 140 Kč vlastní částečný invalidní důchod, důchod musí skutečně vyplácen
plná invalidita 1 190 Kč 14 280 Kč vlastní plný invalidní důchod
držitel ZTP/P 4 170 Kč 50 040 Kč vlastní průkaz ZTP/P
odpočet na studenta 950 Kč 11 400 Kč soustavná příprava na budoucí povolání, odpočet nelze přiznat studentovi, který se připravuje na budoucí povolání na střední škole a současně je v době studia výdělečně činný.
darování krve 1 odběr 2 000 Kč potvrzení zdravotnického zařízení o odběru krve
darování – peněžní i nepeněžní dary v hodnotě daru příjemce daru musí být obec, právnická osoba a musí se jednat o dar na financování vědy, vzdělání, na podporu policie, ochranu mládeže atd., hodnota za rok musí činit minimálně 1 000 Kč nebo alespoň 2 % základu daně, max. 10 %
úroky – úvěr stavební spoření nejvýše 25 000 Kč Nejvýše 300 000 Kč od základu daně lze odečíst částku, která se rovná úrokům zaplaceným ve zdaňovacím období, pouze na bytové účely – úvěr ze stavebního spoření, hypotéční úvěr banky
příspěvek na penzijní připojištění max. 12 000 Kč je možné odečíst celkový úhrn příspěvků zaplacených na penzijní připojištění snížených o 6 000 Kč, max. 12 000 Kč, neplatí u penzijního připojištění, které hradí zaměstnavatel
životní pojištění max. 12 000 Kč je možné odečíst i z více smluv, ale max. 12 000 Kč ročně, podmínkou je, že výplata pojistného je až v 60 letech a smlouva musí být sjednána alespoň na 5 let., pojistnou smlouvu musí mít uzavřenou pouze zaměstnanec

Vztahuje-li se na vás možnost odpočtu nezdanitelných částek, může se ušetřit i zde. Uvádíme tabulku jednotlivých odpočtů platných v roce 2002.

Měsíční odpočet je vždy uplatňován v mzdovém vyúčtování zaměstnance za příslušný měsíc. Zaměstnanec potom má nižší základ pro výpočet daně. Roční odpočet je uplatňován při ročním zúčtování záloh na daň z přijmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků.

O roční zúčtování daně může požádat zaměstnanec, který nemá povinnost podat daňové přiznání, do 15. 2. po skončení daňového roku.

Musí být splněny tyto podmínky:

  • mimo příjmů ze závislé činnosti neměl jiné zdanitelné příjmy vyšší než 4 000 Kč za rok (ze živnosti, pronájmu, samostatné výdělečné činnosti),
  • neměl příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků od více plátců,
  • neuplatňoval odpočet úroků z hypotéčního úvěru banky


V případě, že poplatník neuplatnil některé nezdanitelné částky v průběhu roku, může je uplatnit dodatečně při ročním zúčtování. Pokud poplatník nepodepsal u svého jediného zaměstnavatele prohlášení (pro základní odpočet), může je podepsat dodatečně do 15. 2. následujícího roku.

Roční zúčtování provede poslední zaměstnavatel, u kterého měl poplatník podepsáno Prohlášení.

skoleni_29_6

Je-li po zúčtování přeplatek vyšší než 50 Kč, je vrácen nejpozději v mzdovém vyúčtování za měsíc březen.

V případě, že není možné provést toto vyúčtování (současně má poplatník více zaměstnavatelů, uplatňuje hypotéční úvěr), musí si provést si vyúčtování sám, a to na tiskopisu Přiznání k dani z přijmu fyzických osob TYP – A (PDF, 105,0 kB).

Anketa

Využíváte všechny legální možnosti snížení daní?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).