Hlavní navigace

Přispěli jste na povodně -- odečtěte si to z daní!

20. 11. 2002
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Přispěli jste jako řada dalších lidem, kteří byly postiženi povodněmi? Pak máte možnost si svoji daňovou povinnost snížit o hodnotu této pomoci. Co vše a za jakých podmínek si poskytnutou pomoc můžete odečíst z daňového základu?

Daňový povodňový balíček měl původně obsahovat i novelu zákona o dani z příjmů, kde bylo pamatováno na lidi, kteří pomohli v srpnových záplavách. Poskytnutou pomoc si měli moci výrazněji než ve stávající úpravě uplatnit jako daňově odčitatelnou položku.

Co navíc měla obsahovat novela zákona o dani z příjmů, která nebyla parlamentem schválena? Byly zde mimo jiné návrhy související s úpravou daňového režimu darů a dalších forem bezúplatných plnění poskytnutých v souvislosti se srpnovými záplavami. A to zejména:

  • zvýšení částek příjmů osvobozených od daně z příjmů fyzických osob v případě závislé činnosti, jako je např. sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci zaměstnavatelem,
  • rozšíření okruhu darů, které jsou uznávány jako položka snižující základ daně,
  • zvýšení horní hranice uznatelnosti darů až na 20 % ze základu daně u fyzických osob a 10 % ze základu daně u právnických osob v případě darů poskytnutých k odstraňování následků povodní ze srpna 2002,
  • daňovým výdajem fyzických osob podnikatelů a právnických osob měly být také výdaje vynaložené ve formě nepeněžní pomoci poskytnuté v souvislosti s odstraňováním následků živelních pohrom
  • plátci, kteří poskytli bezúplatně humanitární pomoc, která je plněním osvobozeným od DPH, do oblastí postižených srpnovými povodněmi, by měli možnost uplatnit nárok na plný odpočet daně na vstupu u přijatých zdanitelných plnění použitých na tyto účely v dodatečném daňovém přiznání.

Tato novela ovšem neprošla sněmovnou, ale ani tak nezoufejte. Možností, jak si pomoc odečíst, je stále dost.

Jak uplatnit dary?

Dárci fyzické osoby si mohou hodnotu darů poskytnutých na shora uvedené účely odečíst od základu daně za podmínky, že jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo bude činit alespoň 1 000 Kč, v úhrnu nejvýše 10 % ze základu daně. Dárci právnické osoby, s výjimkou poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, za podmínky, že hodnota daru bude činit alespoň 2 000 Kč a jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období nepřesáhne 5 % ze základu daně sníženého podle § 34 zákona o daních z příjmů.

Poskytnutí daru prokazuje dárce dokladem, z něhož musí být patrno, kdo je příjemcem daru, účel, na který byl dar poskytnut, a datum darování.

Co vše tedy mohu uplatnit?
Všichni, kdo jste jako právnická či fyzická osoba (podnikatel i nepodnikatel) přispěli hotovostní nebo bezhotovostní částkou na různá konta zřízená v souvislosti s povodněmi (Člověk v tísni, SOS povodně, obecní sbírky a podobně) a máte výpis z účtu, vkladový list z banky nebo příjmový pokladní doklad, který potvrzuje výši vašeho daru a specifikuje konto či účel platby, máte možnost si tuto částku odečíst od svého základu daně. Samozřejmě nesmíte zapomenout na omezení minimální a maximální uznatelné výše darů.

Pokud jste raději než penězi přispěli materiální pomocí, nezoufejte. Platí pro vás stejné podmínky jako v předchozím odstavci, pouze s tou odlišností, že musíte materiální dar ocenit penězi. Nemáte-li paragon či jiný doklad o hodnotě nakoupené a darované věci, není nic jednoduššího než zjistit si aktuální cenu balené vody, smetáků, Sava apod. v obchodě. Pak si můžete tuto hodnotu daru uplatnit jako nezdanitelnou částku (u právnických osob odčitatelnou položku) od základu daně. Pamatujte však, že musíte mít nějakým způsoben doloženo, že jste tyto věci v takovéto hodnotě darovali, a účel daru. Zde doporučuji obrátit se na organizaci, v rámci níž jste pomoc darovali a která dar písemně potvrdí.

Chcete-li pomoci zvířátkům v útulcích a zoologických zahradách, postižených záplavami, máte možnost poukázat těmto organizacím částku na provoz zařízení. Zpravidla mají tyto organizace zřízeno konto, na které lze tyto dary zasílat. Jako doklad vám opět poslouží příjmový pokladní doklad či výpis z účtu apod. I v tomto případě máte možnost si darovanou částku uplatnit.

V současné době očekávám odpověď z Ministerstva Financí ČR, zda je možno jako dar uplatňovat zapůjčení strojů, těžké a dopravní techniky apod., u podnikatelů k odstraňování následků živelné pohromy, kde jsou tyto stroje a technika používány jako výrobní prostředek. Současně jsem se také ptala, zda jako doklad o darování lze použít písemné potvrzení například od starosty obce, kde byl váš stroj nasazen, že jste bezplatně zapůjčil ten a ten stroj (SPZ, výrobní číslo), od – do, za účelem odstraňování následků živelné pohromy. Jako hodnota daru by v tomto případě byla částka obvyklá při pronájmu (operativní pronájem). Až obdržím stanovisko MF ČR, jistě jej na Měšci zveřejním.

skoleni8_12

Nepodnikáte, přispěli jste na povodně a splňujete podmínky k uplatnění daru?
Pokud nepodnikáte a máte příjmy pouze ze závislé činnosti a funkčních požitků (tedy pracujete jako zaměstnanci), doneste svému zaměstnavateli (do mzdové účtárny) potvrzení o poskytnutém daru (či výpis z účtu, příjmový pokladní doklad apod.) s tím, že žádáte o uplatnění nezdanitelné částky – daru. Zdatný účtař si s tímto jistě poradí.

Využijte možnosti, kterou vám dává stát, a neplaťte na daních víc než je nutné!

Anketa

Odečtete si dar na pomoc při povodních z daní?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).