Hlavní navigace

Ukončujete pojistnou smlouvu? Pozor na několik chytáků

26. 10. 2018
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Uzavřít smlouvu není nijak těžké. Prostě se několikrát podepíšete. Ukončit ji už ale může být komplikovanější, zvláště máte-li nastavenou automatickou prolongaci. Často to ale mnoho lidí neví, protože ruku na srdce, kdo si vše poctivě čte, i když by měl?

Uzavírání pojistných smluv nepůsobí jako nic složitého. Přečtete si podmínky, podepíšete smlouvu a jste pojištěni. Většina ale tyto podmínky nečte, nebo je prolétne jen zběžně a odnese si z pobočky štos dokumentů, které si někdy prostuduje. A k tomu už pak většinou nedojde. Takové dokumenty ale obsahují řadu důležitých informací. Třeba o tom, jakým způsobem můžete jednou tuto pojistnou smlouvu zase ukončit, až si to rozmyslíte a nebudete chtít být dále pojištěni. Pokud ale nebudete mít představu o tom, jakým způsobem můžete smlouvu vypovědět, bude situace složitější. Vypovídání pojistných smluv totiž nemusí být tak jednoduché.

Ukončení smlouvy po uplynutí pojistné doby

V občanském zákoníku je řada paragrafů, které nějakým způsobem upravují zánik pojistných smluv. V nejzákladnějším případě můžeme říci, že soukromé pojišění zaniká uplynutím pojistné doby. Můžete si tedy sjednat například dětské pojištění, které ale zaniká dovršením věku 18 či 26 let věku dítěte. Tady ovšem pozor. Možná máte ve smlouvě zakotveno, že po uplynutí pojistné doby dojde automaticky k převedení na jiné pojištění, pokud si nebudete přát situaci řešit jinak. Proto je dobré vědět, co máte ve vaší smlouvě zakotveno a jak se postupuje poté, co dojde k uplynutí pojistné doby.

Bez ohledu na pojistnou dobu je však možné se kdykoli na zániku pojistné smlouvy s pojišťovnou dohodnout, a to ke konkrétnímu dni či bez ujednání okamžiku zániku. V takovém případě pojištění zanikne ke dni uzavření dohody o ukončení pojistné smlouvy, říká Jan Píza, právník advokátní kanceláře Taylor Wessing Praha. Na uzavření dohody se ale musíte domluvit vy i pojišťovna. Což znamená, že pojišťovna k uzavření dohody přistoupit vůbec nemusí a podle advokátní kanceláře pojišťovny na takové dohody příliš často nepřistupují.

I pokud ale nenastal konec pojistné doby a nedohodli jste se s pojišťovnou na ukončení, neznamená to, že nelze smlouvu vypovědět. K dispozici máte ještě řadu možností, kdy můžete smlouvu jednostranně vypovědět.

Výpověď smlouvy „chvíli“ po uzavření

Pojistnou smlouvu můžete ze zákona vypovědět do 2 měsíců od jejího uzavření, případně do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události. To ale neplatí u životního pojištění, protože to tímto způsobem vypovědět nelze. Dále pak můžete pojistnou smlouvu vypovědět do 1 měsíce od zveřejnění oznámení, že pojišťovně bylo odňato její povolení k činnosti. Co když ale k žádné z těchto událostí nedojde, a vy stejně chcete smlouvu ukončit?

Zkuste se dohodnout

Možnost jednostranně smlouvu vypovědět je zakotvena v zákoně. Zjistěte si však, jaký mechanismus ukončení je ve vaší pojistné smlouvě nastaven. Může tam být také uvedeno, že alespoň šest týdnů před uplynutím sjednané doby musíte dát pojišťovně vědět, že nechcete, aby pojištění dále trvalo. Jinak může dojít k prodloužení na stejnou dobu a za stejných podmínek, ale i k přeskupení na jiný pojistný produkt apod. podle toho, co jste podepsali při uzavření smlouvy. Pojišťovna přitom nemá povinnost vás na blížící se termín upozornit, takže pokud máte v úmyslu smlouvu skutečně ukončit, je třeba jej dobře hlídat, informuje Jan Píza.

Automatické prodlužování smluv je praktikováno zejména u pojištění majetku, tedy například budov, domácností apod. Ale i u havarijního pojištění, protože tam se pojistné smlouvy uzavírají například na jeden rok. Právě tehdy si musíte hlídat lhůtu, pokud chcete jít za výhodnějšími podmínkami jinam.

Smlouva s běžným pojistným

Pokud máte ve smlouvě nastaveno, že platíte pojistné za dané pojistné období, jde o tzv. smlouvu s běžným pojistným. Ta zaniká na konci svého pojistného období jen za předpokladu, že ji vy nebo pojišťovna vypovíte. Pokud k tomu nedojde, smlouva se automaticky prodlouží. I pokud ale chcete smlouvu vypovědět, musíte si pohlídat, že výpověď byla pojišťovně doručena nejméně 6 týdnů před koncem pojistného období. Ideální je buď donést výpověď osobně na pojišťovnu, nebo ji zaslat doporučenou poštou, kde máte možnost sledovat, kdy byla zásilka doručena.

Jestliže je výpověď doručena později, pak dojde k prodloužení pojistné smlouvy a pojištění zaniká až uplynutím dalšího pojistného období. Tato situace se nicméně neuplatní na případy uzavřeného životního pojištění, u něhož by taková výpověď neměla žádné právní účinky.

Když vám pojišťovna zvýší pojistné

Někdy dojde k tomu, že pojišťovny svým klientům chtějí zvýšit pojistné. Tady pak máte šanci smlouvu ukončit. Pokud totiž ve smlouvě není upraven postup, na základě kterého má pojišťovna právo upravit výši pojistného na další pojistné období, je pro ni nezbytné pro jakékoli zvýšení pojistného dosáhnout dohody s vámi jakožto s pojistníkem.

V tomto případě vás tedy pojišťovna musí informovat o tom, že bude pojistné zvyšovat, a to nejméně 2 měsíce před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit.

A vy, pokud nesouhlasíte s tím, co vám pojišťovna navrhuje, ji musíte do 1 měsíce vyrozumět, že vyjadřujete svůj nesouhlas. Pak dojde k zániku pojistné smlouvy uplynutím pojistného období, za které jste už zaplatili. Na to vás pojišťovna také musí patřičně upozornit. Pokud to neudělá, vaše pojistná smlouva trvá i nadále, přičemž nově zvýšené pojistné se na vás v takovém případě nevztahuje.

skoleni_29_6

Vždy vše čtěte

Je to stará ohraná fráze. Cokoli, co podepisujeme, bychom si měli přečíst. Každý to zná. A ne každý to dělá. I přesto je nutné to připomenout. Než pojistnou smlouvu podepíšete, přečtěte si pojistné podmínky a všechny potřebné dokumenty. Vezměte si je i domů a před podpisem si vše promyslete. Pokud nějakému ustanovení nebudete rozumět, nebojte se požádat, aby vám pojišťovna vysvětlila, co to znamená. Vždy byste totiž měli mít jasné informace o tom, co podepisujete, jak smlouvu můžete ukončit atd.

Obecná ustanovení nelze vztáhnout bez dalšího na všechny pojistné smlouvy a na všechny pojišťovny. Proto čtěte, co do smlouvy zakotvila právě vaše pojišťovna. Ustanovení občanského zákoníku zakotvují základní principy a mechanismy zániku a vypovídání pojistných smluv. V konkrétní smlouvě je však možné, že se mechanismus bude do určité míry lišit. Nikdy však nesmí být překračována zákonná ustanovení ve váš neprospěch.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).